Khi bạn kết nối máy in với PC hoặc thêm máy in mới vào mạng nhà, thường bạn có thể bắt đầu in ngay. Windows hỗ trợ hầu hết các máy in và có thể không làm bạn bị gián đoạn khi cài đặt phần mềm máy in đặc biệt. Nếu bạn đang sử dụng Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, hỗ trợ máy in bổ sung và các trình điều khiển có sẵn qua Windows Cập nhật.

Để cài đặt máy in

Trong hầu hết các trường hợp, tất cả mọi việc bạn cần làm để thiết lập máy in là kết nối nó với PC. Chỉ cần cắm cáp USB từ máy in vào cổng USB hiện có trên PC và bật máy in.

Ghi chú

  • Nếu bạn có máy in không dây mới chưa được thêm vào mạng nhà, đọc hướng dẫn đi kèm với máy in để tìm hiểu cách thêm nó.

  • Nếu ai đó trong nhà bạn đã cài đặt máy in và chia sẻ nó, bạn có thể tham gia vào Nhóm Nhà và sử dụng máy in đó. Để tìm hiểu thêm, xem Nhóm Nhà từ đầu đến cuối.

  • Kiểm tra trang web của nhà sản xuất máy in để tìm hiểu thêm và cập nhật phần mềm cho máy in.

Để xem máy in đã được cài đặt chưa

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và các thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Các thiết bị.

    Nếu máy in đã cài đặt, nó sẽ hiện ra dưới phần Các máy in.

  3. Nếu máy in chưa được liệt kê, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm thiết bị rồi chọn máy in để cài đặt.

Nếu máy in không hiển thị, đảm bảo rằng bạn đã bật máy in và kiểm tra lại xem tất cả cáp đã được cắm chắc chắn chưa. Để biết thêm thông tin về giải quyết các sự cố máy in, xem Nếu một thiết bị có dây không được cài đặt đúng thì sao? (đối với các máy in được kết nối trực tiếp với PC của bạn) hoặc Tại sao Windows không tìm thấy thiết bị Bluetooth hay thiết bị không dây khác? (đối với các máy in không dây).Bạn cần được trợ giúp thêm?