Cài đặt Windows trên netbook


Nếu bạn có netbook hoặc PC khác không có ổ đĩa DVD trong, bạn có thể sử dụng đĩa cài đặt Windows 7 và ổ đĩa DVD rời để cài đặt Windows 7.

Gắn ổ đĩa rời vào cổng USB trên netbook của bạn, đưa đĩa cài đặt vào ổ đĩa DVD rồn bắt đầu cài đặt Windows 7. Nếu bạn không có ổ đĩa DVD rời, cửa hàng máy tính tại địa phương có thể cài đặt Windows 7 cho bạn bằng cách dùng đĩa cài đặt.

Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp lên Windows 7, xem Nâng cấp lên Windows 7: Các câu hỏi thường gặp. Để biết hướng dẫn chi tiết về cài đặt Windows 7, xem Installing and reinstalling Windows 7.

Trước khi bắt đầu: Netbook của bạn sẵn sàng sử dụng Windows 7 chưa?

Để đảm bảo netbook của bạn (hoặc bất kỳ PC nào) có thể chạy tất cả tính năng có trong Windows 7, tìm hiểu Yêu cầu hệ thống Windows 7.

Chúng tôi cũng đề nghị bạn tải xuống và chạy Windows 7 Upgrade Advisor. Điều này giúp bạn tìm ra các vấn đề tiềm ẩn với phần cứng của máy tính, thiết bị hoặc chương trình có thể ảnh hưởng đến việc cài đặt Windows 7, và đưa ra đề xuất về những điều cần làm.

Upgrade Advisor còn có thể cho bạn biết liệu netbook của bạn có thể chạy các tính năng nâng cao bổ sung không, như Peek and Shake. Tính năng này có trong một số phiên bản của Windows 7. Để biết thêm thông tin về những tính năng này, xem What's new with the Windows desktop?

Ghi chú

  • Windows 7 được thiết kế cho các màn hình sử dụng độ phân giải màn hình tối thiểu là 800 × 600 điểm ảnh. Nếu netbook của bạn không hỗ trợ độ phân giải màn hình này, một số hộp thoại và văn bản sẽ bị đứt đoạn. Nếu điều này xảy ra, bạn cần kết nối netbook đến màn hình rời lớn hơn.

Xử lý lỗi dung lượng ổ đĩa thấp

Nếu đĩa cứng của netbook đáp ứng được các yêu cầu về dung lượng ổ đĩa tối thiểu để cài đặt nhưng bạn vẫn gặp lỗi dung lượng ổ đĩa thấp, bạn cần giải phóng ổ đĩa trên netbook của bạn. Để biết thêm thông tin, xem Delete files using Disk Cleanup.

Nếu bạn không thể giải phóng đủ dung lượng ổ đĩa để cài đặt Windows 7, bạn có thể khởi động netbook bằng cách sử dụng đĩa cài đặt Windows 7 và ổ đĩa DVD rời. Sau đó bạn có thể định dạng ổ đĩa cứng trong khi cài đặt Windows 7 để giải phóng dung lượng ổ đĩa. Bạn cần thay đổi một số thiết đặt hệ thống để khởi động PC của bạn theo cách này. Để biết thêm thông tin, xem Start your computer from a Windows 7 installation disc or USB flash drive.

Cảnh báo

  • Định dạng ổ đĩa trong khi cài đặt Windows 7 sẽ xóa vĩnh viễn tất cả chương trình, thiết đặt và tệp của bạn. Để có hướng dẫn từng bước về cách thự hiện điều này, xem "Sử dụng tùy chọn cài đặt chuyên biệt và định dạng ổ đĩa cứng" trong Installing and reinstalling Windows 7.

  • Đừng sử dụng chương trình từ nhà sản xuất phần mềm khác để định dạng lại ổ đĩa cứng của bạn trước khi cài đặt Windows 7. Thay vào đó, hãy định dạng ổ đĩa cứng trong quá trình cài đặt Windows 7.

Mã bài: MSW700009


Bạn cần được trợ giúp thêm?