Lối tắt bàn phím là sự kết hợp giữa hai hoặc nhiều phím để thực hiện một tác vụ thường phải cần đến chuột hoặc thiết bị trỏ khác. Lối tắt bàn phím có thể giúp làm việc với PC dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và công sức khi bạn làm việc với Windows và các ứng dụng khác.

Hầu hết ứng dụng đều cung cấp phím tăng tốc có thể giúp làm việc với các menu và lệnh khác dễ dàng hơn. Kiểm tra các menu của ứng dụng để tìm phím tăng tốc. Nếu một chữ cái của một từ được gạch dưới trong menu, điều này thường có nghĩa là bạn có thể nhấn phím Alt và phím gạch dưới cùng nhau thay vì bấm vào khoản mục của menu đó. Khi bạn sử dụng bàn phím cảm ứng, bạn cũng có thể nhìn thấy một số lối tắt khi nhấn phím Ctrl.

Nhấn phím Alt trong một số ứng dụng như Trình vẽ hay WordPad sẽ hiện các lệnh được ghi nhãn với các phím bổ sung mà bạn có thể nhấn để sử dụng chúng.

Ghi chú

Sử dụng Windows

Hiển thị tất cả

Tổ hợp phím tắt hàng đầu

Bảng sau đây chứa tổ hợp phím tắt phổ biến cho Windows 8.1 và Windows RT 8.1.

Nhấn phím này
Để làm điều này

Ctrl+C (hoặc Ctrl+Insert)

Sao khoản mục đã chọn

Ctrl+X

Cắt khoản mục đã chọn

Ctrl+V (hoặc Shift+Insert)

Dán khoản mục đã chọn

Ctrl+Z

Hoàn tác một hành động

Alt+Tab

Chuyển các ứng dụng đang mở (ngoại trừ ứng dụng bàn làm việc)

Alt+F4

Đóng khoản mục đang hoạt động hoặc thoát ứng dụng đang hoạt động

Phím logo WindowsPhím logo Windows +L

Khóa PC của bạn hoặc chuyển mọi người

Phím logo WindowsPhím logo Windows +D

Hiển thị hoặc ẩn bàn làm việc

Lối tắt bàn phím mới

Bảng sau đây chứa các lối tắt bàn phím mới mà bạn có thể sử dụng trong Windows.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này
Phím logo Windows‌Phím logo Windows+bắt đầu gõ
Để làm điều này

Tìm kiếm PC của bạn

Nhấn phím này

Ctrl+dấu cộng (+) hay Ctrl+dấu trừ (-)

Để làm điều này

Phóng to hoặc thu nhỏ nhiều khoản mục như các ứng dụng đã ghim vào Màn hình bắt đầu

Nhấn phím này

Ctrl+cuộn bánh xe

Để làm điều này

Phóng to hoặc thu nhỏ nhiều khoản mục như các ứng dụng đã ghim vào Màn hình bắt đầu

Nhấn phím này
Phím logo Windows Phím logo Windows +C
Để làm điều này

Mở nút

Trong ứng dụng, mở các lệnh cho ứng dụng

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+F
Để làm điều này

Mở nút Tìm kiếm để tìm kiếm tệp

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+H
Để làm điều này

Mở nút Chia sẻ

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+I
Để làm điều này

Mở nút Thiết đặt

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+K
Để làm điều này

Mở nút Thiết bị

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+O
Để làm điều này

Khóa hướng màn hình (dọc hoặc ngang)

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+Q
Để làm điều này

Mở nút Tìm kiếm để tìm mọi nơi hoặc trong ứng dụng đang mở (nếu ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm ứng dụng)

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +S
Để làm điều này

Mở nút Tìm kiếm để tìm Windows và web

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+W
Để làm điều này

Mở nút Tìm kiếm để tìm kiếm thiết đặt

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Z
Để làm điều này

Hiện lệnh có sẵn trong ứng dụng

Ghi chú

  • Bạn cũng có thể xem một số thiết đặt và tùy chọn bằng cách đi tới nút Thiết đặt khi ứng dụng đang mở.

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+phím cách
Để làm điều này

Chuyển ngôn ngữ nhập và bố trí bàn phím

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+Ctrl+phím cách
Để làm điều này

Thay đổi kiểu nhập đã chọn trước đó

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+Tab
Để làm điều này

Quay vòng các ứng dụng được sử dụng gần đây (ngoại trừ ứng dụng trên máy tính)

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+Ctrl+Tab
Để làm điều này

Quay vòng các ứng dụng được sử dụng gần đây (ngoại trừ ứng dụng trên máy tính)

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+Shift+Tab
Để làm điều này

Quay vòng các ứng dụng được sử dụng gần đây (ngoại trừ ứng dụng trên máy tính) theo trình tự đảo ngược

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+Shift+dấu chấm (.)
Để làm điều này

Đính ứng dụng vào bên trái

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+dấu chấm (.)
Để làm điều này

Quay vòng các ứng dụng đang mở

Nhấn phím này

Esc

Để làm điều này

Dừng hoặc thoát tác vụ hiện tại

Lối tắt bàn phím chung

Bảng sau đây chứa các lối tắt bàn phím chung mà bạn có thể sử dụng trong Windows.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

F1

Để làm điều này

Hiển thị Trợ giúp

Nhấn phím này

F2

Để làm điều này

Đổi tên khoản mục đã chọn

Nhấn phím này

F3

Để làm điều này

Tìm kiếm tệp hoặc thư mục

Nhấn phím này

F4

Để làm điều này

Hiển thị danh sách thanh địa chỉ trong File Explorer

Nhấn phím này

F5

Để làm điều này

Làm mới cửa sổ đang hoạt động

Nhấn phím này

F6

Để làm điều này

Quay vòng các yếu tố màn hình trong cửa sổ hoặc bàn làm việc

Nhấn phím này

F10

Để làm điều này

Kích hoạt thanh Menu trong ứng dụng đang hoạt động

Nhấn phím này

Alt+F4

Để làm điều này

Đóng khoản mục đang hoạt động hoặc thoát ứng dụng đang hoạt động

Nhấn phím này

Alt+Esc

Để làm điều này

Quay vòng các khoản mục theo trình tự mà chúng được mở

Nhấn phím này

Alt+chữ gạch dưới

Để làm điều này

Thực hiện lệnh cho chữ cái đó

Nhấn phím này

Alt+Enter

Để làm điều này

Hiển thị thuộc tính cho khoản mục đã chọn

Nhấn phím này

Alt+Phím cách

Để làm điều này

Mở menu lối tắt cho cửa sổ đang hoạt động

Nhấn phím này

Alt+mũi tên Trái

Để làm điều này

Lùi lại

Nhấn phím này

Alt+Mũi tên phải

Để làm điều này

Chuyển tiếp

Nhấn phím này

Alt+Page Up

Để làm điều này

Chuyển lên một màn hình

Nhấn phím này

Alt+Page Down

Để làm điều này

Chuyển xuống một màn hình

Nhấn phím này

Alt+Tab

Để làm điều này

Chuyển các ứng dụng đang mở (ngoại trừ ứng dụng bàn làm việc)

Nhấn phím này

Ctrl+F4

Để làm điều này

Đóng tài liệu đang hoạt động (trong ứng dụng cho phép mở nhiều tài liệu cùng lúc)

Nhấn phím này

Ctrl+A

Để làm điều này

Chọn tất cả các khoản mục trong tài liệu hoặc cửa sổ

Nhấn phím này

Ctrl+C (hoặc Ctrl+Insert)

Để làm điều này

Sao khoản mục đã chọn

Nhấn phím này

Ctrl+D (hoặc Delete)

Để làm điều này

Xóa khoản mục đã chọn và di chuyển nó vào thùng rác

Nhấn phím này

Ctrl+R (hoặc F5)

Để làm điều này

Làm mới cửa sổ đang hoạt động

Nhấn phím này

Ctrl+V (hoặc Shift+Insert)

Để làm điều này

Dán khoản mục đã chọn

Nhấn phím này

Ctrl+X

Để làm điều này

Cắt khoản mục đã chọn

Nhấn phím này

Ctrl+Y

Để làm điều này

Làm lại một hành động

Nhấn phím này

Ctrl+Z

Để làm điều này

Hoàn tác một hành động

Nhấn phím này

Ctrl+dấu cộng (+) hay Ctrl+dấu trừ (-)

Để làm điều này

Phóng to hoặc thu nhỏ nhiều khoản mục như các ứng dụng đã ghim vào Màn hình bắt đầu

Nhấn phím này

Ctrl+cuộn bánh xe chuột

Để làm điều này

Thay đổi kích cỡ biểu tượng trên bàn làm việc hay phóng to hoặc thu nhỏ nhiều khoản mục như các ứng dụng đã ghim vào Màn hình bắt đầu

Nhấn phím này

Ctrl+mũi tên Phải

Để làm điều này

Di chuyển con chạy tới đầu của từ tiếp theo

Nhấn phím này

Ctrl+Mũi tên trái

Để làm điều này

Di chuyển con chạy tới đầu của từ trước

Nhấn phím này

Ctrl+Mũi tên xuống

Để làm điều này

Di chuyển con chạy tới đầu của đoạn tiếp theo

Nhấn phím này

Ctrl+Mũi tên lên

Để làm điều này

Di chuyển con chạy tới đầu của đoạn trước

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+Tab

Để làm điều này

Sử dụng phím mũi tên để chuyển qua lại tất cả ứng dụng

Nhấn phím này

Ctrl+phím mũi tên (để di chuyển đến một khoản mục)+Phím cách

Để làm điều này

Chọn nhiều khoản mục riêng trong cửa sổ hoặc bàn làm việc

Nhấn phím này

Ctrl+Shift với một phím mũi tên

Để làm điều này

Chọn một khối văn bản

Nhấn phím này

Ctrl+Esc

Để làm điều này

Mở Màn hình bắt đầu

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+Esc

Để làm điều này

Mở Trình quản lý Tác vụ

Nhấn phím này

Ctrl+Shift

Để làm điều này

Chuyển bố trí bàn phím khi có nhiều bố trí bàn phím

Nhấn phím này

Ctrl+Phím cách

Để làm điều này

Bật hoặc tắt trình soạn phương pháp nhập liệu (IME) tiếng Trung

Nhấn phím này

Shift+F10

Để làm điều này

Hiển thị menu lối tắt cho khoản mục đã chọn

Nhấn phím này

Shift với bất kỳ phím mũi tên nào

Để làm điều này

Chọn nhiều hơn một khoản mục trong cửa sổ hoặc bàn làm việc hay chọn văn bản trong tài liệu

Nhấn phím này

Shift+Delete

Để làm điều này

Trước hết, xóa khoản mục đã chọn mà không di chuyển nó vào thùng rác

Nhấn phím này

Mũi tên phải

Để làm điều này

Mở menu tiếp theo bên phải hoặc mở menu con

Nhấn phím này

Mũi tên trái

Để làm điều này

Mở menu tiếp theo bên trái hoặc đóng menu con

Nhấn phím này

Esc

Để làm điều này

Dừng hoặc rời tác vụ hiện tại

Lối tắt bàn phím cho phím logo Windows

Bảng sau chứa lối tắt bàn phím sử dụng phím logo WindowsPhím logo Windows.
Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +F1
Để làm điều này

Mở Trợ giúp và Hỗ trợ của Windows

Nhấn phím này
Phím logo Windows Phím logo Windows
Để làm điều này

Hiển thị hoặc ẩn Màn hình bắt đầu

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +B
Để làm điều này

Đặt tiêu điểm trong vùng thông báo

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +C
Để làm điều này

Mở Nút

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +D
Để làm điều này

Hiển thị hoặc ẩn bàn làm việc

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +E
Để làm điều này

Mở File Explorer

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +F
Để làm điều này

Mở nút Tìm kiếm và tìm kiếm tệp

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +H
Để làm điều này

Mở nút Chia sẻ

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +I
Để làm điều này

Mở nút Thiết đặt

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +K
Để làm điều này

Mở nút Thiết bị

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +L
Để làm điều này

Khóa PC của bạn hoặc chuyển mọi người

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +M
Để làm điều này

Thu nhỏ tất cả cửa sổ

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +O
Để làm điều này

Khóa hướng thiết bị

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +P
Để làm điều này

Chọn chế độ hiển thị trình bày

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Q
Để làm điều này

Mở nút Tìm kiếm để tìm mọi nơi hoặc trong ứng dụng đang mở (nếu ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm ứng dụng)

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +R
Để làm điều này

Mở hộp thoại Chạy

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +S
Để làm điều này

Mở nút Tìm kiếm để tìm Windows và web

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +T
Để làm điều này

Quay vòng các ứng dụng trên thanh tác vụ

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +U
Để làm điều này

Mở Trung tâm Dễ Truy nhập

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +V
Để làm điều này

Quay vòng các thông báo

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Shift+V
Để làm điều này

Quay vòng các thông báo theo trình tự đảo ngược

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +W
Để làm điều này

Mở nút Tìm kiếm và tìm kiếm thiết đặt

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +X
Để làm điều này

Mở menu Liên kết Nhanh

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Z
Để làm điều này

Hiện lệnh có sẵn trong ứng dụng

Ghi chú

  • Bạn cũng có thể xem một số thiết đặt và tùy chọn bằng cách đi tới nút Thiết đặt khi ứng dụng đang mở.

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +,
Để làm điều này

Hiện tạm thời bàn làm việc

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Pause
Để làm điều này

Hiển thị hộp thoại Thuộc tính Hệ thống

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Ctrl+F
Để làm điều này

Tìm kiếm PC (nếu bạn đang trên mạng)

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Shift+M
Để làm điều này

Khôi phục cửa sẻ thu nhỏ trên bàn làm việc

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +số
Để làm điều này

Mở màn hình nền và chạy ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ tại vị trí được nêu theo số. Nếu ứng dụng đã chạy, chuyển sang ứng dụng đó.

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Shift+số
Để làm điều này

Mở màn hình nền và chạy thực thể mới của ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ tại vị trí được nêu theo số.

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Ctrl+số
Để làm điều này

Mở màn hình nền và chuyển sang cửa sổ đang hoạt động cuối cùng của ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ tại vị trí được nêu theo số

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Alt+số
Để làm điều này

Mở màn hình nền và mở Danh sách Nhảy cho ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ tại vị trí được nêu theo số

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Ctrl+Shift+số
Để làm điều này

Mở màn hình nền và mở thực thể mới của ứng dụng được đặt tại vị trí đã cho trên thanh tác vụ như một người quản trị

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Tab
Để làm điều này

Quay vòng các ứng dụng được sử dụng gần đây (ngoại trừ ứng dụng trên máy tính)

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Ctrl+Tab
Để làm điều này

Quay vòng các ứng dụng được sử dụng gần đây (ngoại trừ ứng dụng trên máy tính)

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Shift+Tab
Để làm điều này

Quay vòng các ứng dụng được sử dụng gần đây (ngoại trừ ứng dụng trên máy tính) theo trình tự đảo ngược

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Ctrl+B
Để làm điều này

Chuyển sang ứng dụng hiển thị tin nhắn trong vùng thông báo

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Mũi tên lên
Để làm điều này

Phóng to cửa sổ

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Mũi tên xuống
Để làm điều này

Loại bỏ ứng dụng hiện thời khỏi màn hình hoặc thu nhỏ cửa sổ màn hình nền

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Mũi tên trái
Để làm điều này

Phóng to cửa sổ màn hình nền hoặc ứng dụng về bên trái màn hình

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Mũi tên phải
Để làm điều này

Phóng to cửa sổ màn hình nền hoặc ứng dụng về bên phải màn hình

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Home
Để làm điều này

Thu nhỏ tất cả ngoại trừ cửa sổ bàn làm việc đang hoạt động (khôi phục tất cả cửa sổ vào lần nhấn phím thứ hai)

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Shift+Mũi tên lên
Để làm điều này

Kéo giãn cửa sổ bàn làm việc về phần trên và dưới màn hình

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Shift+Mũi tên xuống
Để làm điều này

Khôi phục/thu nhỏ cửa sổ bàn làm việc theo chiều dọc, duy trì độ rộng

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Shift+Mũi tên trái hoặc phải
Để làm điều này

Di chuyển ứng dụng hoặc cửa sổ trong màn hình nền từ một màn hình đến màn hình khác

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Phím cách
Để làm điều này

Chuyển ngôn ngữ nhập và bố trí bàn phím

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Ctrl+Phím cách
Để làm điều này

Thay đổi kiểu nhập đã chọn trước đó

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Enter
Để làm điều này

Mở Tường thuật viên

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Shift+dấu chấm (.)
Để làm điều này

Quay vòng các ứng dụng đang mở

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +dấu chấm (.)
Để làm điều này

Quay vòng các ứng dụng đang mở

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +/
Để làm điều này

Tiến hành chuyển đổi lại IME

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Alt+Enter
Để làm điều này

Mở WindowsMedia Center

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-)
Để làm điều này

Phóng to hay thu nhỏ bằng Kính lúp

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +Esc
Để làm điều này

Thoát Kính lúp

Lối tắt bàn phím hộp thoại

Bảng sau đây chứa các lối tắt bàn phím mà bạn có thể sử dụng trong các hộp thoại.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

F1

Để làm điều này

Hiển thị Trợ giúp

Nhấn phím này

F4

Để làm điều này

Hiển thị các khoản mục trong danh sách hoạt động

Nhấn phím này

Ctrl+Tab

Để làm điều này

Di chuyển tới qua các tab

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+Tab

Để làm điều này

Di chuyển lùi qua các tab

Nhấn phím này

Ctrl+số (số 1-9)

Để làm điều này

Di chuyển đến thẻ thứ n

Nhấn phím này

Thẻ

Để làm điều này

Di chuyển tới qua các tùy chọn

Nhấn phím này

Shift+Tab

Để làm điều này

Di chuyển lùi qua các tùy chọn

Nhấn phím này

Alt+chữ gạch dưới

Để làm điều này

Thực hiện lệnh (hoặc chọn tùy chọn) đi với chữ cái đó

Nhấn phím này

Spacebar (Cách trống)

Để làm điều này

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm nếu tùy chọn đang hoạt động là một hộp kiểm

Nhấn phím này

Backspace (Xóa lùi)

Để làm điều này

Mở thư mục lên một cấp nếu thư mục được chọn trong hộp thoại Lưu Làm hoặc Mở

Nhấn phím này

Phím mũi tên

Để làm điều này

Chọn nút nếu tùy chọn đang hoạt động là một nhóm nút tùy chọn

Lối tắt bàn phím File Explorer

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với cửa sổ hay thư mục File Explorer.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Alt+D

Để làm điều này

Chọn thanh địa chỉ

Nhấn phím này

Ctrl+E

Để làm điều này

Chọn hộp tìm kiếm

Nhấn phím này

Ctrl+F

Để làm điều này

Chọn hộp tìm kiếm

Nhấn phím này

Ctrl+N

Để làm điều này

Mở một cửa sổ mới

Nhấn phím này

Ctrl+W

Để làm điều này

Đóng cửa sổ hiện tại

Nhấn phím này

Ctrl+cuộn bánh xe chuột

Để làm điều này

Thay đổi kích cỡ và diện mạo của biểu tượng tệp và thư mục

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+E

Để làm điều này

Hiển thị tất cả thư mục phía trên thư mục đã chọn

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+N

Để làm điều này

Tạo thư mục mới

Nhấn phím này

Num Lock+dấu hoa thị (*)

Để làm điều này

Hiển thị tất cả thư mục con phía dưới thư mục đã chọn

Nhấn phím này

Num Lock+dấu cộng (+)

Để làm điều này

Hiển thị nội dung thư mục đã chọn

Nhấn phím này

Num Lock+dấu trừ (-)

Để làm điều này

Thu gọn thư mục đã chọn

Nhấn phím này

Alt+P

Để làm điều này

Hiển thị ngăn xem trước

Nhấn phím này

Alt+Enter

Để làm điều này

Mở hộp thoại Thuộc tính cho mục đã chọn

Nhấn phím này

Alt+Mũi tên phải

Để làm điều này

Xem thư mục tiếp theo

Nhấn phím này

Alt+Mũi tên lên

Để làm điều này

Xem thư mục mà thư mục ở trong đó

Nhấn phím này

Alt+mũi tên Trái

Để làm điều này

Xem thư mục trước

Nhấn phím này

Backspace (Xóa lùi)

Để làm điều này

Xem thư mục trước

Nhấn phím này

Mũi tên phải

Để làm điều này

Hiển thị lựa chọn hiện tại (nếu nó được thu gọn) hoặc chọn thư mục con đầu tiên

Nhấn phím này

Mũi tên trái

Để làm điều này

Thu gọn lựa chọn hiện tại (nếu nó được mở rộng) hoặc chọn thư mục mà thư mục ở trong đó

Nhấn phím này

End

Để làm điều này

Hiển thị phần dưới cùng của cửa sổ đang hoạt động

Nhấn phím này

Home

Để làm điều này

Hiển thị phần trên cùng của cửa sổ đang hoạt động

Nhấn phím này

F11

Để làm điều này

Phóng to hoặc thu nhỏ cửa sổ đang hoạt động

Lối tắt bàn phím thanh tác vụ

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với các khoản mục trên thanh tác vụ bàn làm việc.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Shift+bấm vào nút thanh tác vụ

Để làm điều này

Mở ứng dụng hoặc nhanh chóng mở thực thể ứng dụng khác

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+bấm vào nút thanh tác vụ

Để làm điều này

Mở ứng dụng như là người quản trị

Nhấn phím này

Shift+bấm chuột phải vào nút thanh tác vụ

Để làm điều này

Hiện menu cửa sổ cho ứng dụng

Nhấn phím này

Shift+bấm chuột phải vào nút thanh tác vụ đã nhóm lại

Để làm điều này

Hiện menu cửa sổ cho nhóm

Nhấn phím này

Ctrl+bấm vào nút thanh tác vụ đã nhóm lại

Để làm điều này

Quay vòng các cửa sổ của nhóm

Lối tắt bàn phím Dễ Truy nhập

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím có thể giúp làm cho PC của bạn dễ sử dụng hơn.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Nhấn phím Shift phải khoảng tám giây

Để làm điều này

Bật hay tắt Phím Lọc

Nhấn phím này

Alt trái+Shift trái+Print Screen

Để làm điều này

Bật hay tắt Độ tương phản cao

Nhấn phím này

Alt trái+Shift trái+Num Lock

Để làm điều này

Bật hay tắt Phím Chuột

Nhấn phím này

Nhấn phím Shift năm lần

Để làm điều này

Bật hay tắt Phím Dính

Nhấn phím này

Nhấn phím Num Lock khoảng năm giây

Để làm điều này

Bật hay tắt Phím bật tắt

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows +U
Để làm điều này

Mở Trung tâm Dễ Truy nhập

Lối tắt bàn phím kính lúp

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với Kính lúp

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (-)
Để làm điều này

Phóng to hay thu nhỏ

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+Phím cách

Để làm điều này

Xem trước bàn làm việc trong chế độ toàn màn hình

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+D

Để làm điều này

Chuyển sang chế độ neo

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+F

Để làm điều này

Chuyển sang chế độ toàn màn hình

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+I

Để làm điều này

Đảo màu

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+L

Để làm điều này

Chuyển sang chế độ thấu kính

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+R

Để làm điều này

Đổi kích cỡ thấu kính

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+phím mũi tên

Để làm điều này

Quét theo hướng phím mũi tên

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+Esc
Để làm điều này

Thoát Kính lúp

Lối tắt bàn phím tường thuật viên

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với Tường thuật viên

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Phím cách hay Enter

Để làm điều này

Kích hoạt mục hiện tại

Nhấn phím này

Tab và phím mũi tên

Để làm điều này

Di chuyển quanh trên màn hình

Nhấn phím này

Ctrl

Để làm điều này

Ngừng đọc

Nhấn phím này

Caps Lock+D

Để làm điều này

Đọc mục

Nhấn phím này

Caps Lock+M

Để làm điều này

Bắt đầu đọc

Nhấn phím này

Caps Lock+H

Để làm điều này

Đọc tài liệu

Nhấn phím này

Caps Lock+V

Để làm điều này

Lặp lại cụm từ

Nhấn phím này

Caps Lock+W

Để làm điều này

Đọc cửa sổ

Nhấn phím này

Caps Lock+Page Up hay Page Down

Để làm điều này

Tăng hoặc giảm âm lượng giọng nói

Nhấn phím này

Caps Lock+dấu cộng (+) hay dấu trừ (-)

Để làm điều này

Tăng hoặc giảm tốc độ giọng nói

Nhấn phím này

Caps Lock+phím cách

Để làm điều này

Thực hiện thao tác mặc định

Nhấn phím này

Caps Lock+Mũi tên trái hay phải

Để làm điều này

Di chuyển mục trước/tiếp theo

Nhấn phím này

Caps Lock+F2

Để làm điều này

Hiện lệnh cho mục hiện tại

Nhấn phím này

Nhấn Caps Lock hai lần nhanh liên tiếp

Để làm điều này

Bật hay tắt Caps Lock

Nhấn phím này

Caps+Esc

Để làm điều này

Thoát Tường thuật viên

Lối tắt bàn phím cho tường thuật viên cảm ứng

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với Tường thuật viên trên máy tính bảng bốn điểm.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Gõ nhẹ một lần bằng hai ngón tay

Để làm điều này

Để Tường thuật viên ngừng đọc

Nhấn phím này

Gõ nhẹ ba lần bằng bốn ngón tay

Để làm điều này

Hiện tất cả lệnh của Tường thuật viên (bao gồm những lệnh không nằm trong danh sách này)

Nhấn phím này

Gõ nhẹ hai lần

Để làm điều này

Kích hoạt thao tác chính

Nhấn phím này

Gõ nhẹ ba lần

Để làm điều này

Kích hoạt thao tác phụ

Nhấn phím này

Chạm hay kéo một ngón tay

Để làm điều này

Đọc những gì dưới các ngón tay của bạn

Nhấn phím này

Vuốt trái/phải bằng một ngón tay

Để làm điều này

Di chuyển đến mục trước hay mục tiếp theo

Nhấn phím này

Trượt nhanh trái/phải/lên/xuống bằng hai ngón tay

Để làm điều này

Cuộn

Nhấn phím này

Trượt nhanh xuống bằng ba ngón tay

Để làm điều này

Bắt đầu đọc trên văn bản có thể tìm kiếm

Kết nối Bàn làm việc Từ xa trên lối tắt bàn phím bàn làm việc

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với Kết nối Bàn làm việc Từ xa trên bàn làm việc.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Alt+Page Up

Để làm điều này

Di chuyển giữa các ứng dụng từ trái sang phải

Nhấn phím này

Alt+Page Down

Để làm điều này

Di chuyển giữa các ứng dụng từ phải sang trái

Nhấn phím này

Alt+Insert

Để làm điều này

Quay vòng các ứng dụng theo trình tự mà chúng được khởi động

Nhấn phím này

Alt+Home

Để làm điều này

Hiển thị Màn hình bắt đầu

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+Break

Để làm điều này

Chuyển giữa cửa sổ và toàn màn hình

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+End

Để làm điều này

Hiển thị hộp thoại Bả̀o mật của Windows

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+Home

Để làm điều này

Trong chế độ toàn màn hình, kích hoạt thanh kết nối

Nhấn phím này

Alt+Delete

Để làm điều này

Hiển thị menu hệ thống

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+dấu trừ (-) trên vùng phím số

Để làm điều này

Đặt một bản sao của cửa sổ đang hoạt động, trong máy khách, lên bảng tạm máy chủ đầu cuối (cung cấp tính năng tương tự như khi nhấn Alt+Print Screen trên PC cục bộ)

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+dấu cộng (+) trên vùng phím số

Để làm điều này

Đặt một bản sao của toàn bộ vùng cửa sổ máy khách lên bảng tạm máy chủ đầu cuối (cung cấp tính năng tương tự như khi nhấn Print Screen trên PC cục bộ)

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+Mũi tên phải

Để làm điều này

Gõ phím “Tab” điều khiển Bàn làm việc Từ vào phần điều khiển trong ứng dụng chủ (ví dụ như nút hoặc hệp văn bản). Có ích khi Điều khiển Bàn làm việc Từ xa được nhúng trong một ứng dụng (chủ) khác.

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+Mũi tên trái

Để làm điều này

Gõ phím “Tab” điều khiển Bàn làm việc Từ vào phần điều khiển trong ứng dụng chủ (ví dụ như nút hoặc hệp văn bản). Có ích khi Điều khiển Bàn làm việc Từ xa được nhúng trong một ứng dụng (chủ) khác.

Lối tắt bàn phím trình xem Trợ giúp của Windows

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với trình xem Trợ giúp

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

F3

Để làm điều này

Di chuyển con chạy đến hộp tìm kiếm

Nhấn phím này

F10

Để làm điều này

Hiển thị menu Tùy chọn

Nhấn phím này

Home

Để làm điều này

Di chuyển đến đầu chủ đề

Nhấn phím này

End

Để làm điều này

Di chuyển đến cuối chủ đề

Nhấn phím này

Alt+mũi tên Trái

Để làm điều này

Di chuyển lùi về chủ đề đã xem trước đó

Nhấn phím này

Alt+Mũi tên phải

Để làm điều này

Di chuyển tới chủ đề (đã xem trước đó) tiếp theo

Nhấn phím này

Alt+Home

Để làm điều này

Hiển thị trang chủ Trợ giúp và Hỗ trợ

Nhấn phím này

Alt+A

Để làm điều này

Hiển thị trang hỗ trợ khách hàng

Nhấn phím này

Alt+C

Để làm điều này

Hiển thị Mục lục

Nhấn phím này

Alt+N

Để làm điều này

Hiển thị menu Thiết đặt Kết nối

Nhấn phím này

Ctrl+F

Để làm điều này

Tìm kiếm nội dung hiện tại

Nhấn phím này

Ctrl+P

Để làm điều này

In chủ đề

Lối tắt sắp xếp lại ứng dụng

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để sắp xếp lại các ứng dụng hiện đại.

Ghi chú

  • Giữ phím logo WindowsPhím logo Windows nhấn xuống liên tục trong khi sắp xếp lại các ứng dụng, từ lúc bạn nhập chế độ sắp xếp lại cho đến tất cả lệnh sắp xếp lại khác nhau. Khi đã hoàn tất việc sắp xếp lại, nhả ngón tay khỏi phím logo WindowsPhím logo Windowsđể chọn sắp xếp hiện thời.
Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+. (dấu chấm)
Để làm điều này

Nhập chế độ sắp xếp lại và chọn ứng dụng hoặc bộ chia trên các màn hình

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+mũi tên trái
Để làm điều này

Di chuyển ứng dụng về bên trái bộ chia

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+mũi tên phải
Để làm điều này

Di chuyển ứng dụng về bên phải bộ chia

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+mũi tên lên
Để làm điều này

Phóng to ứng dụng

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+mũi tên xuống
Để làm điều này

Đóng ứng dụng

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+Esc
Để làm điều này

Thoát chế độ sắp xếp lại

Cách sử dụng ứng dụng.

Hiển thị tất cả

Lối tắt bàn phím máy tính tay

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với Máy tính tay

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

F1

Để làm điều này

Mở trợ giúp Máy tính tay

Nhấn phím này

F2

Để làm điều này

Sửa lịch sử tính toán

Nhấn phím này

Alt+1

Để làm điều này

Chuyển sang chế độ Chuẩn

Nhấn phím này

Alt+2

Để làm điều này

Chuyển sang chế độ Khoa học

Nhấn phím này

Alt+3

Để làm điều này

Chuyển sang chế độ Lập trình

Nhấn phím này

Alt+4

Để làm điều này

Chuyển sang chế độ Thống kê

Nhấn phím này

Alt+C

Để làm điều này

Tính hoặc giải quyết tính ngày và trang tính

Nhấn phím này

Ctrl+E

Để làm điều này

Mở tính ngày

Nhấn phím này

Ctrl+H

Để làm điều này

Bật hay tắt lịch sử tính toán

Nhấn phím này

Ctrl+L

Để làm điều này

Nhấn nút MC

Nhấn phím này

Ctrl+M

Để làm điều này

Nhấn nút MS

Nhấn phím này

Ctrl+P

Để làm điều này

Nhấn nút M+

Nhấn phím này

Ctrl+Q

Để làm điều này

Nhấn nút M-

Nhấn phím này

Ctrl+R

Để làm điều này

Nhấn nút MR

Nhấn phím này

Ctrl+U

Để làm điều này

Mở chuyển đổi đơn vị

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+D

Để làm điều này

Xóa lịch sử tính toán

Nhấn phím này

F9

Để làm điều này

Nhấn nút +/–

Nhấn phím này

R

Để làm điều này

Nhấn nút 1/×

Nhấn phím này

@

Để làm điều này

Nhấn nút căn bậc hai

Nhấn phím này

Del

Để làm điều này

Nhấn nút CE

Nhấn phím này

Mũi tên lên

Để làm điều này

Di chuyển lên lịch sử tính toán

Nhấn phím này

Mũi tên xuống

Để làm điều này

Di chuyển xuống lịch sử tính toán

Nhấn phím này

Esc

Để làm điều này

Nhấn nút C hoặc dừng sửa lịch sử tính toán

Nhấn phím này

Enter

Để làm điều này

Tính lại lịch sử tính toán sau khi sửa

Nhấn phím này

F3

Để làm điều này

Chọn Degrees trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

F4

Để làm điều này

Chọn Radians trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

F5

Để làm điều này

Chọn Grads trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

Ctrl+B

Để làm điều này

Nhấn nút 3√x trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

Ctrl+G

Để làm điều này

Nhấn nút 10x trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

Ctrl+O

Để làm điều này

Nhấn nút cosh trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

Ctrl+S

Để làm điều này

Nhấn nút sinh trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

Ctrl+T

Để làm điều này

Nhấn nút tanh trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

Ctrl+Y

Để làm điều này

Nhấn nút y√x trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

D

Để làm điều này

Nhấn nút Mod trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

I

Để làm điều này

Nhấn nút Inv trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

L

Để làm điều này

Nhấn nút log trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

M

Để làm điều này

Nhấn nút dms trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

N

Để làm điều này

Nhấn nút ln trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

O

Để làm điều này

Nhấn nút cos trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

P

Để làm điều này

Nhấn nút pi trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

Q

Để làm điều này

Nhấn nút x^2 trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

S

Để làm điều này

Nhấn nút sin trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

T

Để làm điều này

Nhấn nút tan trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

V

Để làm điều này

Nhấn nút F-E trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

X

Để làm điều này

Nhấn nút Exp trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

Y

Để làm điều này

Nhấn nút x^y trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

#

Để làm điều này

Nhấn nút x^3 trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

;

Để làm điều này

Nhấn nút Int trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

!

Để làm điều này

Nhấn nút n! trong chế độ Khoa học

Nhấn phím này

F2

Để làm điều này

Chọn Dword trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

F3

Để làm điều này

Chọn Word trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

F4

Để làm điều này

Chọn Byte trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

F5

Để làm điều này

Chọn Hex trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

F6

Để làm điều này

Chọn Dec trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

F7

Để làm điều này

Chọn Oct trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

F8

Để làm điều này

Chọn Bin trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

F12

Để làm điều này

Chọn Qword trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

A-F

Để làm điều này

Nhấn nút A-F trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

J

Để làm điều này

Nhấn nút RoL trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

K

Để làm điều này

Nhấn nút RoR trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

<

Để làm điều này

Nhấn nút Lsh trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

>

Để làm điều này

Nhấn nút Rsh trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

%

Để làm điều này

Nhấn nút Mod trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

|

Để làm điều này

Nhấn nút Or trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

^

Để làm điều này

Nhấn nút Xor trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

~

Để làm điều này

Nhấn nút Not trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

&

Để làm điều này

Nhấn nút And trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

Spacebar (Cách trống)

Để làm điều này

Bật tắt giá trị bit trong chế độ Lập trình

Nhấn phím này

A

Để làm điều này

Nhấn nút Average trong chế độ Thống kê

Nhấn phím này

Ctrl+A

Để làm điều này

Nhấn nút Average Sq trong chế độ Thống kê

Nhấn phím này

S

Để làm điều này

Nhấn nút Sum trong chế độ Thống kê

Nhấn phím này

Ctrl+S

Để làm điều này

Nhấn nút Sum Sq trong chế độ Thống kê

Nhấn phím này

T

Để làm điều này

Nhấn nút S.D. trong chế độ Thống kê

Nhấn phím này

Ctrl+T

Để làm điều này

Nhấn nút Inv S.D. trong chế độ Thống kê

Nhấn phím này

D

Để làm điều này

Nhấn nút CAD trong chế độ Thống kê

Lối tắt bàn phím cho Lịch

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với ứng dụng Lịch.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Ctrl+1 hoặc Ctrl+D

Để làm điều này

Hiện dạng xem ngày

Nhấn phím này

Ctrl+2 hoặc Ctrl+O

Để làm điều này

Hiện dạng xem tuần công việc

Nhấn phím này

Ctrl+3 hoặc Ctrl+W

Để làm điều này

Hiện dạng xem tuần

Nhấn phím này

Ctrl+4 hoặc Ctrl+M

Để làm điều này

Hiện dạng xem tháng

Nhấn phím này

Ctrl+T hoặc Home

Để làm điều này

Đi tới hôm nay

Nhấn phím này

Ctrl+N

Để làm điều này

Tạo một sự kiện mới

Nhấn phím này

Page Up

Để làm điều này

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng trước

Trong dạng xem tuần, đi tới tuần trước

Trong dạng xem ngày, đi tới hai ngày trước

Nhấn phím này

Ctrl+H

Để làm điều này

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng trước

Trong dạng xem tuần, đi tới tuần trước

Trong dạng xem ngày, đi tới hai ngày trước

Nhấn phím này

Page Down

Để làm điều này

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng tiếp theo

Trong dạng xem tuần, đi tới tuần tiếp theo

Trong dạng xem ngày, đi tới hai ngày tiếp theo

Nhấn phím này

Ctrl+J

Để làm điều này

Trong dạng xem tháng, đi tới tháng tiếp theo

Trong dạng xem tuần, đi tới tuần tiếp theo

Trong dạng xem ngày, đi tới hai ngày tiếp theo

Nhấn phím này

Mũi tên phải

Để làm điều này

Trong dạng xem, đi tới ngày tiếp theo

Nhấn phím này

Mũi tên trái

Để làm điều này

Trong dạng xem, đi tới ngày trước

Nhấn phím này

Mũi tên xuống

Để làm điều này

Trong dạng xem, đi tới giờ tiếp theo

Nhấn phím này

Mũi tên lên

Để làm điều này

Trong dạng xem, đi tới giờ trước

Nhấn phím này

Esc

Để làm điều này

Quay lại

Nhấn phím này

Ctrl+S

Để làm điều này

Lưu hay gửi sự kiện

Nhấn phím này

Ctrl+P, sử dụng mũi tên lên xuống để chọn

Để làm điều này

Phản hồi một sự kiện

Nhấn phím này

Ctrl+D

Để làm điều này

Xóa một sự kiện

Lối tắt bàn phím cho Thư

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với ứng dụng Thư.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Ctrl+R

Để làm điều này

Trả lời

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+R

Để làm điều này

Trả lời tất cả

Nhấn phím này

Ctrl+F

Để làm điều này

Chuyển tiếp

Nhấn phím này

Ctrl+M

Để làm điều này

Chuyển mục đến thư mục khác

Nhấn phím này

Ctrl+J

Để làm điều này

Chuyển đổi giữa việc đánh dấu thư là thư rác hoặc không phải thư rác

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+U

Để làm điều này

Chỉ hiện thư chưa đọc

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+A

Để làm điều này

Hiện tất cả thư

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+E

Để làm điều này

Hiện tùy chọn Thư mục

Nhấn phím này

Ctrl+U

Để làm điều này

Đánh dấu là chưa đọc

Nhấn phím này

Ctrl+Q

Để làm điều này

Đánh dấu là đã đọc

Nhấn phím này

Ctrl+A

Để làm điều này

Chọn tất cả thư

Nhấn phím này

Insert

Để làm điều này

Chuyển đổi giữa cờ Loại bỏ và Gắn cờ cho thư

Nhấn phím này

Ctrl+N

Để làm điều này

Thư mới

Nhấn phím này

F5

Để làm điều này

Đồng bộ

Nhấn phím này

Alt+B

Để làm điều này

Đặt tiêu điểm trên nút bcc

Nhấn phím này

Alt+C

Để làm điều này

Đặt tiêu điểm trên nút cc

Chấp nhận

Nhấn phím này

Alt+D

Để làm điều này

Từ chối

Nhấn phím này

Alt+T

Để làm điều này

Đặt tiêu điểm trên nút Đến

Do dự

Nhấn phím này

Alt+V

Để làm điều này

Mở lời mời trong Lịch

Nhấn phím này

Alt+S

Để làm điều này

Gửi thư

Nhấn phím này

Alt+i

Để làm điều này

Chèn tệp đính kèm

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+F

Để làm điều này

Chọn phông chữ

Nhấn phím này

Ctrl+Phím cách

Để làm điều này

Xóa định dạng

Nhấn phím này

Ctrl+Y

Để làm điều này

Làm lại

Nhấn phím này

F4

Để làm điều này

Làm lại

Nhấn phím này

Ctrl+[

Để làm điều này

Tăng cỡ phông lên một điểm

Nhấn phím này

Ctrl+]

Để làm điều này

Giảm cỡ phông xuống một điểm

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+,

Để làm điều này

Giảm cỡ phông chữ

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+.

Để làm điều này

Tăng cỡ phông chữ

Nhấn phím này

Ctrl+K

Để làm điều này

Thêm một liên kết

Nhấn phím này

Ctrl+E

Để làm điều này

Giữa

Nhấn phím này

Ctrl+L

Để làm điều này

Trái

Nhấn phím này

Ctrl+R

Để làm điều này

Phải

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+L

Để làm điều này

Dấu đầu dòng

Nhấn phím này

Ctrl+M

Để làm điều này

Thụt lề khi văn bản được chọn

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+M

Để làm điều này

Nhô lề

Nhấn phím này

Tab hoặc Shift+Tab

Để làm điều này

Thụt lề/nhô lề khi văn bản được chọn hoặc khi tiêu điểm nằm trong danh sách

Nhấn phím này

Ctrl+'

Để làm điều này

Dấu sắc

Nhấn phím này

Ctrl+,

Để làm điều này

Dấu móc dưới

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+6

Để làm điều này

Dấu mũ

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+;

Để làm điều này

Dấu tách đôi

Nhấn phím này

Ctrl+`

Để làm điều này

Dấu huyền

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+7

Để làm điều này

Dấu gạch nối

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+2

Để làm điều này

Dấu tròn

Nhấn phím này

Ctrl+/

Để làm điều này

Dấu sổ chéo

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+`

Để làm điều này

Dấu sóng

Nhấn phím này

Alt+Ctrl+Shift+1

Để làm điều này

Dấu chấm than ngược

Nhấn phím này

Alt+Ctrl+Shift+/

Để làm điều này

Dấu hỏi ngược

Lối tắt bàn phím cho Mọi người

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím cho ứng dụng Mọi người.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Ctrl+N

Để làm điều này

Thêm một liên hệ

Nhấn phím này

Ctrl+S

Để làm điều này

Lưu thay đổi

Nhấn phím này

Xóa

Để làm điều này

Xóa một liên hệ

Nhấn phím này

Ctrl+F

Để làm điều này

Đưa một liên hệ vào danh sách ưa chuộng

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+1

Để làm điều này

Ghim một liên hệ vào màn hình Bắt đầu

Nhấn phím này

Esc

Để làm điều này

Quay lại

Nhấn phím này

Home

Để làm điều này

Đi tới đầu danh sách liên hệ

Nhấn phím này

Page Down

Để làm điều này

Tiến trong danh sách liên hệ

Nhấn phím này

Page Up

Để làm điều này

Lùi trong danh sách liên hệ

Nhấn phím này

End

Để làm điều này

Đi tới cuối danh sách liên hệ

Lối tắt bàn phím cho Nhắn tin

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với ứng dụng Nhắn tin.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Ctrl+N

Để làm điều này

Bắt đầu hội thoại mới

Nhấn phím này

Ctrl+N

Để làm điều này

Chọn mọi người

Nhấn phím này

Ctrl+E

Để làm điều này

Chọn mặt biểu cảm

Nhấn phím này

Ctrl+>

Để làm điều này

Hội thoại tiếp theo

Nhấn phím này

Ctrl+<

Để làm điều này

Hội thoại trước

Lối tắt bàn phím cho Trình vẽ

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với Trình vẽ

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

F1

Để làm điều này

Mở Trợ giúp Trình vẽ

Nhấn phím này

F11

Để làm điều này

Xem ảnh trong chế độ toàn màn hình

Nhấn phím này

F12

Để làm điều này

Lưu ảnh làm tệp mới

Nhấn phím này

Ctrl+A

Để làm điều này

Chọn toàn bộ ảnh

Nhấn phím này

Ctrl+B

Để làm điều này

Tô đậm văn bản đã chọn

Nhấn phím này

Ctrl+C

Để làm điều này

Sao chép lựa chọn vào Bảng tạm

Nhấn phím này

Ctrl+E

Để làm điều này

Mở hộp thoại Thuộc tính

Nhấn phím này

Ctrl+G

Để làm điều này

Hiện đường lưới

Nhấn phím này

Ctrl+I

Để làm điều này

In nghiêng văn bản đã chọn

Nhấn phím này

Ctrl+N

Để làm điều này

Tạo một ảnh mới

Nhấn phím này

Ctrl+O

Để làm điều này

Mở ảnh hiện có

Nhấn phím này

Ctrl+P

Để làm điều này

In ảnh

Nhấn phím này

Ctrl+R

Để làm điều này

Hiện hay ẩn thước

Nhấn phím này

Ctrl+S

Để làm điều này

Lưu thay đổi cho ảnh

Nhấn phím này

Ctrl+U

Để làm điều này

Gạch dưới văn bản đã chọn

Nhấn phím này

Ctrl+V

Để làm điều này

Dán lựa chọn từ Bảng tạm

Nhấn phím này

Ctrl+W

Để làm điều này

Mở hộp thoại Đổi cỡ và Kéo Nghiêng

Nhấn phím này

Ctrl+X

Để làm điều này

Cắt lựa chọn

Nhấn phím này

Ctrl+Y

Để làm điều này

Làm lại thay đổi

Nhấn phím này

Ctrl+Z

Để làm điều này

Hoàn tác thay đổi

Nhấn phím này

Ctrl+dấu cộng (+)

Để làm điều này

Tăng độ rộng chổi, đường, hoặc viền hình dạng một điểm ảnh

Nhấn phím này

Ctrl+dấu trừ (-)

Để làm điều này

Giảm độ rộng chổi, đường, hoặc viền hình dạng một điểm ảnh

Nhấn phím này

Ctrl+Page Up

Để làm điều này

Phóng to

Nhấn phím này

Ctrl+Page Down

Để làm điều này

Thu nhỏ

Nhấn phím này

Alt (hoặc F10)

Để làm điều này

Hiển thị keytip

Nhấn phím này

Alt+F4

Để làm điều này

Đóng ảnh và cửa sổ Trình vẽ của nó

Nhấn phím này

Mũi tên phải

Để làm điều này

Di chuyển lựa chọn hoặc hình đang hoạt động về phải một điểm ảnh

Nhấn phím này

Mũi tên trái

Để làm điều này

Di chuyển lựa chọn hoặc hình đang hoạt động về trái một điểm ảnh

Nhấn phím này

Mũi tên xuống

Để làm điều này

Di chuyển lựa chọn hoặc hình đang hoạt động xuống một điểm ảnh

Nhấn phím này

Mũi tên lên

Để làm điều này

Di chuyển lựa chọn hoặc hình đang hoạt động lên một điểm ảnh

Nhấn phím này

Shift+F10

Để làm điều này

Hiện menu lối tắt hiện tại

Lối tắt bàn phím cho Bộ đọc

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với ứng dụng Bộ đọc.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

F8

Để làm điều này

Sử dụng bố trí hai trang

Nhấn phím này

Ctrl+R

Để làm điều này

Xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ

Nhấn phím này

Ctrl+F

Để làm điều này

Tìm kiếm văn bản trong tệp

Nhấn phím này

F7

Để làm điều này

Sử dụng chế độ chọn bàn phím

Nhấn phím này

Ctrl+P

Để làm điều này

In tệp

Nhấn phím này

Ctrl+O

Để làm điều này

Mở tệp

Nhấn phím này

Ctrl+W

Để làm điều này

Đóng tệp

Nhấn phím này

Ctrl+M

Để làm điều này

Trang chủ ứng dụng bộ đọc

Lối tắt bàn phím cho Kết nối Bàn làm việc Từ xa

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với Kết nối Bàn làm việc Từ xa.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Ctrl+Alt+Home

Để làm điều này

Chuyển đổi các thanh ứng dụng giữa PC từ xa và PC trước mặt bạn

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+Mũi tên trái

Để làm điều này

Chuyển màn hình của bạn sang phiên trước (khi xem phiên)

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+Mũi tên phải

Để làm điều này

Chuyển màn hình của bạn sang phiên tiếp theo (khi xem phiên)

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+Mũi tên lên

Để làm điều này

Chuyển màn hình của bạn sang phiên đầu tiên (khi xem phiên)

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+Mũi tên xuống

Để làm điều này

Chuyển màn hình của bạn sang phiên cuối cùng (khi xem phiên)

Lối tắt bàn phím OneDrive

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với OneDrive.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Ctrl+A

Để làm điều này

Chọn toàn bộ

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+1

Để làm điều này

Thay đổi dạng xem (chi tiết/hình thu nhỏ)

Nhấn phím này

Ctrl+U

Để làm điều này

Tải lên

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+N

Để làm điều này

Thư mục mới

Nhấn phím này

Esc

Để làm điều này

Bỏ vùng chọn

Nhấn phím này

Ctrl+O

Để làm điều này

Mở bằng

Nhấn phím này

Ctrl+Alt+O

Để làm điều này

Xem thư mục

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+V

Để làm điều này

Sao

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+Y

Để làm điều này

Di chuyển

Nhấn phím này

Ctrl+S

Để làm điều này

Tải xuống

Nhấn phím này

Alt+Mũi tên lên

Để làm điều này

Đi lên

Nhấn phím này

F2

Để làm điều này

Đổi tên

Nhấn phím này

F5

Để làm điều này

Làm mới

Lối tắt bàn phím Nhật ký Windows

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với Nhật ký Windows.

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

F1

Để làm điều này

Mở Trợ giúp Nhật ký

Nhấn phím này

F5

Để làm điều này

Làm mới danh sách ghi chú

Nhấn phím này

F6

Để làm điều này

Chuyển đổi giữa danh sách ghi chú và ghi chú

Nhấn phím này

F11

Để làm điều này

Xem ghi chú trong chế độ toàn màn hình

Nhấn phím này

Ctrl+A

Để làm điều này

Chọn tất cả khoản mục trên trang

Nhấn phím này

Ctrl+C

Để làm điều này

Sao chép lựa chọn vào Bảng tạm

Nhấn phím này

Ctrl+F

Để làm điều này

Tìm kiếm văn bản trong tệp

Nhấn phím này

Ctrl+G

Để làm điều này

Đi đến một trang

Nhấn phím này

Ctrl+N

Để làm điều này

Bắt đầu ghi chú mới

Nhấn phím này

Ctrl+O

Để làm điều này

Mở ghi chú sử dụng gần đây

Nhấn phím này

Ctrl+P

Để làm điều này

In ghi chú

Nhấn phím này

Ctrl+S

Để làm điều này

Lưu thay đổi cho ghi chú

Nhấn phím này

Ctrl+V

Để làm điều này

Dán lựa chọn từ Bảng tạm

Nhấn phím này

Ctrl+X

Để làm điều này

Cắt lựa chọn

Nhấn phím này

Ctrl+Y

Để làm điều này

Làm lại thay đổi

Nhấn phím này

Ctrl+Z

Để làm điều này

Hoàn tác thay đổi

Nhấn phím này

Alt+F4

Để làm điều này

Đóng ghi chú và cửa sổ Nhật ký của nó

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+C

Để làm điều này

Hiển thị menu lối tắt cho tiêu đề cột trong danh sách ghi chú

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+V

Để làm điều này

Di chuyển ghi chú đến thư mục cụ thểLối tắt bàn phím cho WordPad

Bảng sau đây chứa lối tắt bàn phím để làm việc với WordPad

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

F1

Để làm điều này

Mở Trợ giúp WordPad

Nhấn phím này

F3

Để làm điều này

Tìm kiếm thực thể tiếp theo của văn bản trong hộp thoại Tìm

Nhấn phím này

F10

Để làm điều này

Hiển thị keytip

Nhấn phím này

F12

Để làm điều này

Lưu tài liệu làm tệp mới

Nhấn phím này

Ctrl+1

Để làm điều này

Đặt khoảng cách dòng đơn

Nhấn phím này

Ctrl+2

Để làm điều này

Đặt khoảng cách dòng đôi

Nhấn phím này

Ctrl+5

Để làm điều này

Đặt khoảng cách dòng 1.5

Nhấn phím này

Ctrl+A

Để làm điều này

Chọn toàn bộ tài liệu

Nhấn phím này

Ctrl+B

Để làm điều này

In đậm văn bản đã chọn

Nhấn phím này

Ctrl+C

Để làm điều này

Sao chép lựa chọn vào Bảng tạm

Nhấn phím này

Ctrl+D

Để làm điều này

Chèn một bản vẽ của Trình vẽ Microsoft

Nhấn phím này

Ctrl+E

Để làm điều này

Căn giữa văn bản

Nhấn phím này

Ctrl+F

Để làm điều này

Tìm kiếm văn bản trong tài liệu

Nhấn phím này

Ctrl+H

Để làm điều này

Thay thế văn bản trong tài liệu

Nhấn phím này

Ctrl+I

Để làm điều này

In nghiêng văn bản đã chọn

Nhấn phím này

Ctrl+J

Để làm điều này

Căn đều văn bản

Nhấn phím này

Ctrl+L

Để làm điều này

Căn trái văn bản

Nhấn phím này

Ctrl+N

Để làm điều này

Tạo một tài liệu mới

Nhấn phím này

Ctrl+O

Để làm điều này

Mở tài liệu hiện có

Nhấn phím này

Ctrl+P

Để làm điều này

In tài liệu

Nhấn phím này

Ctrl+R

Để làm điều này

Căn phải văn bản

Nhấn phím này

Ctrl+S

Để làm điều này

Lưu thay đổi cho tài liệu

Nhấn phím này

Ctrl+U

Để làm điều này

Gạch dưới văn bản đã chọn

Nhấn phím này

Ctrl+V

Để làm điều này

Dán lựa chọn từ Bảng tạm

Nhấn phím này

Ctrl+X

Để làm điều này

Cắt lựa chọn

Nhấn phím này

Ctrl+Y

Để làm điều này

Làm lại thay đổi

Nhấn phím này

Ctrl+Z

Để làm điều này

Hoàn tác thay đổi

Nhấn phím này

Ctrl+=

Để làm điều này

Chuyển văn bản đã chọn thành chỉ số dưới

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+=

Để làm điều này

Chuyển văn bản đã chọn thành chỉ số trên

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+>

Để làm điều này

Tăng cỡ phông chữ

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+<

Để làm điều này

Giảm cỡ phông chữ

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+A

Để làm điều này

Thay đổi các ký tự thành viết hoa toàn bộ

Nhấn phím này

Ctrl+Shift+L

Để làm điều này

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng

Nhấn phím này

Ctrl+Mũi tên trái

Để làm điều này

Di chuyển con chạy sang trái một từ

Nhấn phím này

Ctrl+mũi tên Phải

Để làm điều này

Di chuyển con chạy sang phải một từ

Nhấn phím này

Ctrl+Mũi tên lên

Để làm điều này

Di chuyển con chạy đến dòng trước

Nhấn phím này

Ctrl+Mũi tên xuống

Để làm điều này

Di chuyển con chạy đến dòng tiếp theo

Nhấn phím này

Ctrl+Home

Để làm điều này

Di chuyển đến đầu tài liệu

Nhấn phím này

Ctrl+End

Để làm điều này

Di chuyển đến cuối tài liệu

Nhấn phím này

Ctrl+Page Up

Để làm điều này

Chuyển lên một trang

Nhấn phím này

Ctrl+Page Down

Để làm điều này

Chuyển xuống một trang

Nhấn phím này

Ctrl+Delete

Để làm điều này

Xóa từ tiếp theo

Nhấn phím này

Alt+F4

Để làm điều này

Đóng WordPad

Nhấn phím này

Shift+F10

Để làm điều này

Hiện menu lối tắt hiện tại


Lối tắt bàn phím Internet Explorer

Bạn có thể xem các lối tắt cho Internet Explorer tại các lối tắt Internet Explorer.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các lối tắt bàn phím trong Windows, xem Tìm hiểu về hướng dẫn PC của bạn.
Bạn cần được trợ giúp thêm?