Bảng dữ liệu về vòng đời của Windows

Cập nhật lần cuối: Tháng 1 năm 2016

Mọi sản phẩm Windows đều có vòng đời. Vòng đời bắt đầu khi sản phẩm được phát hành và kết thúc khi sản phẩm không còn được hỗ trợ nữa. Biết những ngày tháng quan trọng trong vòng đời này sẽ giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt về thời điểm cần nâng cấp hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm của mình.

Kết thúc hỗ trợ

Kết thúc hỗ trợ đề cập đến ngày tháng khi Microsoft không còn cung cấp bản sửa lỗi tự động, bản cập nhật hoặc hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến nữa. Đây chính là thời điểm để đảm bảo rằng bạn đã cài đặt gói dịch vụ hoặc bản cập nhật mới nhất hiện có. Nếu không có hỗ trợ của Microsoft, bạn sẽ không còn nhận được bản cập nhật bảo mật có thể giúp bảo vệ PC khỏi vi-rút có hại, phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại khác có thể lấy cắp thông tin cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft.

Hệ điều hành máy khách Gói dịch vụ hoặc bản cập nhật mới nhất Kết thúc hỗ trợ chính Kết thúc hỗ trợ mở rộng
Hệ điều hành máy khách

Windows XP

Gói dịch vụ hoặc bản cập nhật mới nhất

Gói Dịch vụ 3

Kết thúc hỗ trợ chính

Ngày 14 tháng 4 năm 2009

Kết thúc hỗ trợ mở rộng
Hệ điều hành máy khách

Windows Vista

Gói dịch vụ hoặc bản cập nhật mới nhất
Kết thúc hỗ trợ chính

Ngày 10 tháng 4 năm 2012

Kết thúc hỗ trợ mở rộng

Ngày 11 tháng 4 năm 2017

Hệ điều hành máy khách

Windows 7 *

Gói dịch vụ hoặc bản cập nhật mới nhất
Kết thúc hỗ trợ chính

Ngày 13 tháng 1 năm 2015

Kết thúc hỗ trợ mở rộng

Ngày 14 tháng 1 năm 2020

Hệ điều hành máy khách

Windows 8 **

Gói dịch vụ hoặc bản cập nhật mới nhất
Kết thúc hỗ trợ chính

Ngày 9 tháng 1 năm 2018

Kết thúc hỗ trợ mở rộng

Ngày 10 tháng 1 năm 2023

Hệ điều hành máy khách

Windows 10, phát hành vào tháng 7 năm 2015 ***

Gói dịch vụ hoặc bản cập nhật mới nhất

Không có

Kết thúc hỗ trợ chính

Ngày 13 tháng 10 năm 2020

Kết thúc hỗ trợ mở rộng

Ngày 14 tháng 10 năm 2025

Các phiên bản trước của Windows, bao gồm Windows 7 và Windows 8.1, có hỗ trợ hạn chế khi chạy trên các bộ xử lý và chipset mới từ các nhà sản xuất như Intel, AMD, NVidia và Qualcomm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Vòng đời Hỗ trợ.

* Hỗ trợ dành cho Windows 7 RTM không có gói dịch vụ đã kết thúc vào ngày 9 tháng 4 năm 2013. Bạn hãy nhớ cài đặt Windows 7 Gói Dịch vụ 1 ngay hôm nay để tiếp tục nhận được hỗ trợ và các bản cập nhật.

** Các bản cập nhật được tích lũy, mỗi bản cập nhật được xây dựng dựa trên tất cả các bản cập nhật trước đó. Thiết bị cần phải cài đặt bản cập nhật mới nhất để tiếp tục được hỗ trợ. Bản cập nhật có thể bao gồm các tính năng mới, các sửa lỗi (bảo mật và/hoặc không phải bảo mật) hoặc kết hợp cả hai. Không phải mọi tính năng trong bản cập nhật đều sẽ hoạt động trên tất cả các thiết bị. Thiết bị có thể không nhận được bản cập nhật nếu phần cứng thiết bị không tương thích, thiếu trình điều khiển hiện tại hoặc nếu hết thời gian được Nhà sản xuất Thiết bị Gốc ("OEM") hỗ trợ. Tính khả dụng của các bản cập nhật có thể thay đổi, ví dụ như theo quốc gia, khu vực, kết nối mạng, nhà cung cấp dịch vụ di động (ví dụ: các thiết bị có hỗ trợ khả năng di động) hoặc theo các tính năng của phần cứng (ví dụ kể cả dung lượng đĩa trống).

Kết thúc hỗ trợ: câu hỏi và câu trả lời

Hiển thị tất cả

Điểm khác biệt giữa hỗ trợ chính và hỗ trợ mở rộng là gì?

  • Hỗ trợ chính—Microsoft sẽ cung cấp hỗ trợ chính trong tối thiểu 5 năm kể từ ngày khả dụng chung của sản phẩm. Ví dụ: nếu bạn mua phiên bản mới của Windows và 5 năm sau đó một phiên bản khác được phát hành, bạn vẫn còn hai năm hỗ trợ cho phiên bản trước.

  • Hỗ trợ mở rộng—Microsoft sẽ cung cấp hỗ trợ mở rộng trong tối thiểu 5 năm kể từ ngày khả dụng chung của sản phẩm.

Để biết thêm chi tiết về sự khác biệt giữa hỗ trợ chính và hỗ trợ mở rộng, hãy tham khảo Câu hỏi thường gặp về Chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft.

Tôi nên làm gì khi phiên bản Windows tôi đang sử dụng đến ngày kết thúc hỗ trợ?

Bạn có thể cài đặt bản cập nhật hay gói dịch vụ sẵn có mới nhất hoặc bạn có thể nâng cấp lên phiên bản mới hơn của Windows. Để biết thêm thông tin, hãy xem Phiên bản Windows của tôi không còn được hỗ trợ nữa, điều đó có nghĩa là gì?

Kết thúc hỗ trợ Windows XP có ảnh hưởng như thế nào đến công việc của tôi?

Tìm hiểu lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP SP3 và Office 2003, điều đó có ý nghĩa gì với bạn và làm cách nào bạn có thể truy cập tất cả các công cụ hiện có để bắt đầu di chuyển.

Kết thúc bán hàng

Kết thúc bán hàng đề cập đến ngày tháng khi một phiên bản cụ thể của Windows không còn được gửi đến nhà bán lẻ hoặc Nhà sản xuất Thiết bị Gốc (OEM) nữa. Các ví dụ về OEM là Dell và Toshiba—Các nhà sản xuất PC thường cài đặt sẵn phần mềm Windows.

Bảng sau cung cấp ngày kết thúc bán hàng cho các hệ điều hành Windows cụ thể.

Hệ điều hành và cập nhật máy khách Ngày khả dụng chung Kết thúc bán hàng phần mềm bán lẻ * Kết thúc bán hàng đối với các PC được cài đặt sẵn Windows
Hệ điều hành và cập nhật máy khách

Windows XP

Ngày khả dụng chung

Ngày 31 tháng 12 năm 2001

Kết thúc bán hàng phần mềm bán lẻ *

Ngày 30 tháng 6 năm 2008

Kết thúc bán hàng đối với các PC được cài đặt sẵn Windows

Ngày 22 tháng 10 năm 2010

Hệ điều hành và cập nhật máy khách

Windows Vista

Ngày khả dụng chung

Ngày 30 tháng 1 năm 2007

Kết thúc bán hàng phần mềm bán lẻ *

Ngày 22 tháng 10 năm 2010

Kết thúc bán hàng đối với các PC được cài đặt sẵn Windows

Ngày 22 tháng 10 năm 2011

Hệ điều hành và cập nhật máy khách

Windows 7 Home Basic, Home Premium, Ultimate

Ngày khả dụng chung

Ngày 22 tháng 10 năm 2009

Kết thúc bán hàng phần mềm bán lẻ *

Ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kết thúc bán hàng đối với các PC được cài đặt sẵn Windows

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

Hệ điều hành và cập nhật máy khách

Windows 7 Professional

Ngày khả dụng chung

Ngày 22 tháng 10 năm 2009

Kết thúc bán hàng phần mềm bán lẻ *

Ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kết thúc bán hàng đối với các PC được cài đặt sẵn Windows

Ngày 31 tháng 10 năm 2016

Hệ điều hành và cập nhật máy khách

Windows 8

Ngày khả dụng chung

Ngày 26 tháng 10 năm 2012

Kết thúc bán hàng phần mềm bán lẻ *

Ngày 31 tháng 10 năm 2014

Kết thúc bán hàng đối với các PC được cài đặt sẵn Windows

Ngày 30 tháng 6 năm 2016

Hệ điều hành và cập nhật máy khách

Windows 8.1

Ngày khả dụng chung

Ngày 18 tháng 10 năm 2013

Kết thúc bán hàng phần mềm bán lẻ *

Ngày 1 tháng 9 năm 2015

Kết thúc bán hàng đối với các PC được cài đặt sẵn Windows

Ngày 31 tháng 10 năm 2016

Hệ điều hành và cập nhật máy khách

Windows 10

Ngày khả dụng chung

Ngày 29 thán 7 năm 2015

Kết thúc bán hàng phần mềm bán lẻ *

Không có

Kết thúc bán hàng đối với các PC được cài đặt sẵn Windows

Không có

* Lưu ý rằng khi sản phẩm phần mềm bán lẻ đến ngày kết thúc bán hàng, bạn vẫn có thể mua sản phẩm này thông qua OEM (công ty sản xuất PC) cho tới ngày kết thúc bán hàng của các PC được cài đặt sẵn Windows.

Kết thúc bán hàng: câu hỏi và câu trả lời

Hiển thị tất cả

OEM có thể bán các thiết bị đã cài đặt phiên bản trước đó của Windows trong bao lâu?

Khi Microsoft ra mắt phiên bản mới của Windows, chúng tôi sẽ tiếp tục cho phép OEM bán PC được cài đặt sẵn phiên bản trước trong tối đa hai năm kể từ ngày ra mắt phiên bản mới trừ khi được thông báo khác. Một số phiên bản OEM nhất định của các sản phẩm Windows có các quyền hạ cấp (như đã nêu trong điều khoản cấp phép phần mềm). Quyền hạ cấp giúp bạn có thể sử dụng phiên bản trước của Windows thay vì phần mềm đã cấp phép được cài đặt sẵn trên PC mới. Xem Quyền hạ cấp để biết thêm chi tiết.

Các nhà bán lẻ có thể bán phiên bản trước của Windows trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ tiếp tục cho phép nhà bán lẻ bán phiên bản trước của Windows trong một năm kể từ ngày ra mắt phiên bản mới.

Cấp phép Số lượng lớn phiên bản trước của Windows sẽ khả dụng trong bao lâu?

Đối với các chương trình Cấp phép Số lượng lớn, giấy phép sẽ tiếp tục khả dụng thông qua quyền hạ cấp sau khi kết thúc thời gian khả dụng chung. Thời gian khả dụng chung của giấy phép đối với phiên bản trước của Windows sẽ kết thúc ngay sau khi có phiên bản mới hoặc khi được quyết định bởi Microsoft. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp phương tiện cho phiên bản hiện tại cũng như hai phiên bản trước đó.

Gói dịch vụ và cập nhật

Các gói dịch vụ và các bản cập nhật là một phần của quá trình cập nhập Windows XP, Windows Vista, Windows 7 và Windows 8. Gói dịch vụ kết hợp các bản cập nhật và sửa lỗi mới nhất vào một gói hoặc một bản tải xuống. Gói dịch vụ có thể bao gồm những cải tiến về hiệu suất và bảo mật cũng như hỗ trợ dành cho các loại phần cứng mới. Để cài đặt gói dịch vụ mới nhất cho Windows XP, Windows Vista hoặc Windows 7 hoặc để cài đặt bản cập nhật mới nhất cho Windows 8, hãy truy cập Trung tâm Gói Dịch vụ.

Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn Ngày khả dụng Đã ngừng hỗ trợ
Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn

Windows XP SP1

Ngày khả dụng

Ngày 30 tháng 8 năm 2002

Đã ngừng hỗ trợ

Ngày 10 tháng 10 năm 2006

Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn

Windows XP SP2

Ngày khả dụng

Ngày 17 tháng 9 năm 2004

Đã ngừng hỗ trợ

Ngày 13 tháng 7 năm 2010

Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn

Windows XP SP3

Ngày khả dụng

Ngày 21 tháng 4 năm 2008

Đã ngừng hỗ trợ

Ngày 8 tháng 4 năm 2014

Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn

Windows Vista SP1

Ngày khả dụng

Ngày 4 tháng 2 năm 2008

Đã ngừng hỗ trợ

Ngày 12 tháng 7 năm 2011

Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn

Windows Vista SP2

Ngày khả dụng

Ngày 26 tháng 5 năm 2009

Đã ngừng hỗ trợ
Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn

Windows 7 SP1

Ngày khả dụng

Ngày 22 tháng 2 năm 2011

Đã ngừng hỗ trợ
Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn

Windows 8.1

Ngày khả dụng

Ngày 18 tháng 10 năm 2013

Đã ngừng hỗ trợ
Hệ điều hành dành cho máy tính để bàn

Windows 10, phát hành vào tháng 7 năm 2015

Ngày khả dụng

Không có

Đã ngừng hỗ trợ

Không có

Gói dịch vụ và cập nhật: câu hỏi và câu trả lời

Hiển thị tất cả

Chính sách hỗ trợ dành cho gói dịch vụ Windows là gì?

Đối với Windows XP, Windows Vista, Windows 7 và Windows 8, hỗ trợ sẽ kết thúc sau 24 tháng kể từ khi gói dịch vụ tiếp theo phát hành hoặc khi kết thúc vòng đời hỗ trợ của sản phẩm, tùy theo thời gian nào đến trước. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm không có gói dịch vụ mới nhất, bạn sẽ không được cung cấp bất kỳ bản cập nhật bảo mật hoặc không bảo mật mới nào, mặc dù các bản cập nhật hiện có trước đó sẽ tiếp tục được cung cấp. Tham khảo Chính sách Hỗ trợ Vòng đời Gói Dịch vụ để biết thêm thông tin.

Nếu phiên bản Windows của tôi cung cấp thông báo cập nhật thường xuyên thì điều đó có nghĩa là tôi đã cài đặt gói dịch vụ phải không?

Không nhất thiết. Thông báo cập nhật chỉ cho biết phần mềm của bạn chưa đến ngày kết thúc hỗ trợ. Để tìm hiểu xem bạn đã cài đặt gói dịch vụ hay chưa, hãy đọc thông tin trên trang Windows Update của chúng tôi. Để cài đặt gói dịch vụ Windows mới nhất, hãy xem Trung tâm Gói Dịch vụ.

Tôi có thể tìm thông tin về hỗ trợ gói dịch vụ cho các sản phẩm Windows Server ở đâu?

Xem bảng sau để biết thông tin về hỗ trợ gói dịch vụ.

Hệ điều hành máy chủ Các gói dịch vụ trước Gói dịch vụ hiện tại và ngày khả dụng Bản cập nhật tiếp theo và ngày khả dụng ước tính
Hệ điều hành máy chủ

Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Advanced Server và Datacenter Server

Các gói dịch vụ trước

SP3 hoặc cũ hơn

Gói dịch vụ hiện tại và ngày khả dụng

SP4
Ngày 26 tháng 6 năm 2003

Tổng hợp Cập nhật #1 cho SP4
Ngày 28 tháng 6 năm 2005

Bản cập nhật tiếp theo và ngày khả dụng ước tính

Hỗ trợ dành cho Windows 2000 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Microsoft không còn phát hành các bản cập nhật bảo mật hoặc gói dịch vụ hàng tháng công khai nữa.

Hệ điều hành máy chủ

Windows Server 2003

Các gói dịch vụ trước

SP1

Gói dịch vụ hiện tại và ngày khả dụng

SP2
Ngày 13 tháng 3 năm 2007

Bản cập nhật tiếp theo và ngày khả dụng ước tính

Dự kiến không có thêm bản cập nhật nào

Hệ điều hành máy chủ

Windows Server 2008

Các gói dịch vụ trước

SP1
(Windows Server 2008 đã được phát hành bao gồm SP1)

Gói dịch vụ hiện tại và ngày khả dụng

SP2
Ngày 26 tháng 5 năm 2009

Bản cập nhật tiếp theo và ngày khả dụng ước tính

Chưa được thiết lập

Hệ điều hành máy chủ

Windows Server 2008 R2

Các gói dịch vụ trước

Không áp dụng

Gói dịch vụ hiện tại và ngày khả dụng

SP1
Ngày 22 tháng 2 năm 2011

Bản cập nhật tiếp theo và ngày khả dụng ước tính

Chưa được thiết lập

Quyền hạ cấp Windows

Để sử dụng phiên bản trước của phần mềm Windows trên PC được cài đặt các phiên bản mới hơn, khách hàng có thể xin giấy phép cho quyền hạ cấp. Các quyền hạ cấp này sẽ khác nhau tùy vào việc phần mềm được mua qua chương trình Cấp phép Số lượng lớn, OEM hay FPP. Để tìm hiểu thêm về các quyền này, hãy xem lại bản tóm tắt về cấp quyền hạ cấp.