Quản lý danh sách địa chỉ liên hệ trong Outlook.com

Dưới đây là một số hướng dẫn đơn giản cho các tác vụ phổ biến trong danh sách liên hệ của bạn.

Ngoài các địa chỉ liên hệ bạn đã thêm hoặc nhập vào Mọi người, danh sách liên hệ của bạn cũng có thể hiển thị thông tin liên hệ từ các mạng xã hội như Facebook, Twitter, flickr, và LinkedIn. Bạn có thể thêm hoặc xóa mạng xã hội, nhưng không thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin liên hệ mạng xã hội riêng lẻ trong Outlook.com, để biết thêm thông tin, truy cập Thêm bạn bè từ Facebook và các mạng xã hội khác.

Nếu bạn nhận được quá nhiều lời nhắc sinh nhật từ mạng xã hội và muốn tắt chúng, hãy truy cập Thêm ngày sinh vào lịch Outlook.com của bạn.

Các liên hệ của tôi nằm ở đâu?

Có vài lý do khiến bạn không thể xem được tất cả liên hệ của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Các liên hệ của tôi nằm ở đâu?

Thêm địa chỉ liên hệ

Khi bạn trả lời email bao gồm những địa chỉ liên hệ không có trong danh sách, bạn có thể được nhắc thêm họ. Bạn cũng có thể thêm thủ công địa chỉ liên hệ.

 1. Trong Mọi người, bấm Tạo mới.

 2. Thêm thông tin liên hệ. Nếu bạn muốn thêm nhiều địa chỉ email, số điện thoại, v.v, hãy bấm vào biểu tượng Biểu tượng Dấu cộng trong phần đó.
 3. Bấm Lưu.

Nhập danh sách liên hệ

Nhập từ tài khoản Outlook.com khác

 1. Đăng nhập vào tài khoản Outlook.com bạn muốn nhập.

 2. Trong Mọi người, bấm Quản lý, sau đó bấm Xuất.

 3. Lưu tệp .CSV vào ổ cứng của bạn.

 4. Đăng nhập vào tài khoản bạn muốn nhập các địa chỉ liên hệ.

 5. Trong Mọi người, nếu Thêm người vào danh sách liên hệ của bạn không hiển thị, hãy bấm Quản lý, rồi bấm Thêm người. Nếu không, chuyển sang Bước 6.

 6. Trong Thêm người vào danh sách liên hệ của bạn, bấm vào Nhập từ tệp.

 7. Chọn tài khoản Outlook.com khác rồi duyệt đến tệp bạn đã lưu trong Bước 3.

 8. Bấm vào Nhập liên hệ.

Nhập từ ứng dụng Outlook dành cho máy tính để bàn hoặc Windows Live Mail

 1. Xuất danh bạ của bạn từ ứng dụng Outlook dành cho máy tính để bàn hoặc Windows Live Mail bằng cách sử dụng định dạng tệp Giá trị Phân tách bằng Dấu phẩy (.CSV). Bạn có thể tìm lệnh Xuất trong menu Tệp.

 2. Trong Mọi người, nếu Thêm người vào danh sách liên hệ của bạn không hiển thị, hãy bấm Quản lý, rồi bấm Thêm người. Nếu không, chuyển sang Bước 3.

 3. Trong Thêm người vào danh sách liên hệ của bạn, bấm vào Nhập từ tệp.

 4. Chọn Microsoft Outlook hoặc Windows Live Mail sau đó duyệt đến tệp bạn đã lưu trong Bước 1.

 5. Bấm vào Nhập liên hệ.

Nhập từ Outlook Express

Nếu bạn đang sử dụng Outlook Express hoặc Windows Live Mail, bạn có thể tải email và danh bạ của mình lên Outlook.com. Cài đặt bổ trợ di trú thư và làm theo hướng dẫn.

Chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ liên hệ

Trong Mọi người, bấm vào một địa chỉ liên hệ rồi bấm Chỉnh sửa hoặc Xóa.

Lưu ý: Không thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin liên hệ riêng lẻ từ mạng xã hội. Để biết thông tin về việc thêm hoặc xóa mạng xã hội trong tài khoản Outlook.com, hãy xem Thêm bạn bè từ Facebook và các mạng xã hội khác.

Khôi phục liên hệ đã xoá

Nếu bạn vô tình xóa hoặc để mất địa chỉ liên hệ, bạn có thể khôi phục chúng. Xem Khôi phục liên hệ đã xoá.

Thêm hoặc xóa địa chỉ liên hệ trong mục yêu thích của bạn

Mục yêu thích xuất hiện trong Mọi người ở đầu danh sách liên lạc của bạn. Để thêm hoặc xóa các địa chỉ liên hệ trong mục ưa thích của bạn, hãy bấm vào địa chỉ liên hệ rồi bấm Thêm vào mục yêu thích hoặc Xóa khỏi mục yêu thích.

Liên kết và hủy liên kết địa chỉ liên hệ

Khi ứng dụng Mọi người tìm thấy hai liên hệ có cùng tên và họ, dịch vụ này sẽ liên kết chúng để chúng xuất hiện dưới dạng một liên hệ duy nhất. Bạn cũng có thể liên kết địa chỉ liên hệ bằng cách sử dụng “Dọn sạch danh bạ”, liên kết chúng một cách thủ công và hủy liên kết địa chỉ liên hệ.

Liên kết các liên hệ bằng “Dọn sạch danh bạ”

 1. Trong Danh bạ, bấm Quản lý, sau đó bấm Dọn sạch danh bạ.

 2. Bỏ chọn hộp kiểm cho bất kỳ liên hệ nào trong nhóm bạn không muốn liên kết.

 3. Lặp lại bước 2 cho tất cả nhóm liên hệ, rồi bấm vào Dọn sạch.

Tìm kiếm và liên kết theo cách thủ công

 1. Trong trường tìm kiếm Mọi người, nhập tên của liên hệ mà bạn đang tìm.

 2. Trong kết quả tìm kiếm, chọn các liên hệ mà bạn muốn liên kết, rồi bấm vào Liên kết.

Hủy liên kết các liên hệ

Khi các liên hệ được liên kết, Danh bạ sẽ tạo một liên kết mới, được kết hợp với tất cả thông tin từ các liên hệ ban đầu. Sau đó các liên hệ ban đầu sẽ bị xóa. Nếu bạn vô tình liên kết hai hoặc nhiều liên hệ của người khác, dưới đây là cách khôi phục các liên hệ đó.

 1. Trong Danh bạ, chọn liên hệ được kết hợp.

 2. Bấm vào Quản lý, sau đó bấm Khôi phục liên hệ đã xóa.

 3. Chọn các liên hệ bạn muốn khôi phục, sau đó bấm vào Khôi phục.

 4. Bấm vào liên hệ không chính xác, được kết hợp, bấm vào Xóa, sau đó bấm lại vào Xóa.

Xem thành viên trong một nhóm

Nhóm sẽ hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong danh sách liên lạc của bạn. Để xem các thành viên trong nhóm, bấm vào nhóm đó.

Tạo nhóm mới

 1. Bấm vào mũi tên cạnh Tạo mới, sau đó bấm Nhóm mới.

 2. Nhập tên nhóm.

 3. Trong Thêm thành viên, bắt đầu nhập tên hoặc địa chỉ email. Khi địa chỉ liên hệ xuất hiện trong danh sách, hãy bấm vào đó.

 4. Khi bạn đã thêm tất cả các thành viên bạn muốn, hãy bấm Lưu.

Hoặc, bạn có thể thực hiện theo cách này.

 1. Bấm vào hộp chọn bên cạnh từng liên hệ bạn muốn thêm vào nhóm mới.

 2. Bấm vào Nhóm, sau đó bấm vào Nhóm mới.

 3. Nhập tên nhóm rồi bấm Lưu.

Thêm hoặc xóa thành viên của nhóm.

Nhóm sẽ hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong danh sách liên lạc của bạn.

Thêm thành viên vào nhóm.

 1. Bấm vào tên của nhóm bạn muốn thêm thành viên, sau đó bấm vào Chỉnh sửa.

 2. Trong Thêm thành viên, bắt đầu nhập tên hoặc địa chỉ email. Khi địa chỉ liên hệ xuất hiện trong danh sách, hãy bấm vào đó.

 3. Khi bạn đã thêm tất cả các thành viên mới mà bạn muốn, hãy bấm Lưu.

Hoặc, bạn có thể thực hiện theo cách này.

 1. Bấm vào hộp chọn bên cạnh từng liên hệ bạn muốn thêm vào nhóm.

 2. Bấm vào Nhóm, chọn nhóm bạn muốn thêm các thành viên đó vào, sau đó bấm vào Áp dụng.

Xóa thành viên khỏi nhóm

 1. Bấm vào tên của nhóm bạn muốn xóa các thành viên khỏi, sau đó bấm vào Chỉnh sửa.

 2. Bấm vào X trong từng thành viên bạn muốn xóa, rồi bấm vào Lưu.

Hoặc, bạn có thể thực hiện theo cách này.

 1. Bấm vào hộp chọn bên cạnh từng liên hệ bạn muốn xóa khỏi nhóm.

 2. Bấm vào Nhóm, xóa dấu kiểm bên cạnh nhóm bạn muốn xóa các nhóm khỏi, sau đó bấm vào Áp dụng.

  Lưu ý: việc xóa liên hệ khỏi nhóm sẽ không xóa liên hệ đó khỏi danh sách liên hệ của bạn.

Xóa một nhóm

Nhóm sẽ hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong danh sách liên lạc của bạn.

 1. Bấm vào nhóm bạn muốn xóa.

 2. Bấm Xóa rồi bấm Xóa lần nữa.

  Lưu ý: việc xóa một nhóm sẽ không xóa các liên hệ là các thành viên.

Để được trợ giúp thêm về cách thêm và quản lý địa chỉ liên hệ và nhóm, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Truy cập Outlook.com

Tài nguyên khác

Hướng dẫn đơn giản cho các tác vụ phổ biến.
Thông tin cơ bản về Outlook.com

Tìm kiếm trợ giúp với ứng dụng dành cho máy tính để bàn Outlook?
Tìm kiếm hỗ trợ về Office

Cần thêm trợ giúp?
Đặt câu hỏi của bạn trong các diễn đàn cộng đồng

Bạn có ý tưởng dành cho Outlook.com?
Gửi phản hồi cho chúng tôi

Không thể truy cập Outlook.com?
Kiểm tra trạng thái dịch vụ