Xem video về cách sử dụng Khoảnh khắc phim để chuyển video của bạn thành các phim ngắn. (Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm  nút Đóng phụ đề Nút Phụ đề.)

Khoảnh khắc phim giúp bạn chuyển các video của mình thành các phim ngắn bạn sẽ thích chia sẻ. Bạn có thể cắt các cảnh để chỉ giữ những đoạn mình ưa chuộng, làm nổi bật những khoảnh khắc chủ đạo bằng các phụ đề kiểu cách, và thêm nhạc để tạo tâm trạng. Sau đó, chia sẻ phim hoàn tất mà không cần rời khỏi ứng dụng.

Ứng dụng này nhằm tạo ra những thay đổi nhanh và vui nhộn cho các video ngắn. Tất cả các phim cuối cùng đều có độ dài 60 giây hoặc ngắn hơn. Nếu bạn thích thú với việc thực hiện chỉnh sửa chuyên sâu hơn hoặc làm việc với video dài hơn, hãy tìm kiếm Cửa hàng Windows trên PC của bạn để nhận được các ứng dụng chỉnh sửa video khác hoặc tải xuống Trình Làm phim. Lưu ý rằng Trình làm Phim không có trong Windows RT 8.1.

Hiển thị tất cả

Làm thế nào để tôi cài đặt và mở Khoảnh khắc phim?

 1. Từ màn hình Bắt đầu, mở Cửa hàng Windows. Đảm bảo là bạn đã kết nối Internet và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

 2. Nhập Khoảnh khắc phim vào hộp tìm kiếm ở góc phải trên của Store.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Khoảnh khắc phim trong kết quả.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Cài đặt.

 5. Từ màn hình Bắt đầu, trượt lên từ giữa màn hình hoặc bấm mũi tên Xuống Trõ mũi tên xuống gần góc dưới bên trái.
 6. Nhập Khoảnh khắc phim trong trường tìm kiếm.

 7. Gõ nhẹ hoặc bấm Khoảnh khắc phim trong kết quả.

Mẹo

 • Cách để mở Khoảnh khắc phim nhanh hơn là bạn ghim nó vào Màn hình bắt đầu. Thay vì gõ nhẹ hoặc bấm Khoảnh khắc phim ở bước cuối, hãy trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào nó. Sau đó chạm hoặc bấm Ghim vào màn hình Bắt đầu. Bây giờ để mở nó, bạn có thể đi tới Màn hình bắt đầu và gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp Khoảnh khắc phim.

Khoảnh khắc phim hoạt động như thế nào?

 1. Từ màn hình Bắt đầu, mở Khoảnh khắc phim.

 2. Chọn một video hoặc quay một video mới. Nếu bạn có video trong thư mục Ảnh, chúng sẽ xuất hiện trên trang này.

 3. Bạn có thể làm bất kì việc nào trong những việc này khi tạo phim của mình:

  • Xóa cảnh: Di chuyển núm điều khiển đến nơi bạn muốn phim bắt đầu và kết thúc. Phim hoàn tất cần dài 60 giây hoặc ngắn hơn.

  • Thêm phụ đề hoặc tiêu đề: Gõ nhẹ hoặc bấm nút Phụ đề, nhập văn bản của bạn rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xong. Bạn có thể chọn một từ hoặc cụm từ để làm nổi bật nó và cố định khung đó.

  • Thay đổi kiểu tiêu đề và phụ đề: Gõ nhẹ hoặc bấm nút Phụ đề, gõ nhẹ hoặc bấm Kiểu, rồi chọn kiểu cho phim của bạn.

  • Thêm nhạc: Gõ nhẹ hoặc bấm Nhạc, rồi chọn bài hát.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem trước. Trong khi xem trước phim của mình, bạn sẽ thấy tất cả các hiệu ứng và nghe nhạc phim.

 5. Thực hiện bất kỳ bước nào sau đây:

  • Thực hiện thay đổi: Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa, thực hiện thay đổi, rồi xem trước lại.

  • Lưu phim của bạn: Gõ nhẹ hoặc bấm Lưu. Phim được lưu trong cùng thư mục với video gốc.

  • Đăng email hoặc phim của bạn: Gõ nhẹ hoặc bấm Chia sẻ.

  • Bắt đầu phim mới: Trượt nhanh lên từ cạnh đáy hoặc bấm chuột phải, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Phim mới.

Phim của tôi có thể dài bao nhiêu?

Video gốc có thể lên đến 20 phút. Phim hoàn chỉnh cần nằm trong khoảng 1 và 60 giây.

Làm thế nào để tôi chỉnh sửa độ dài?

Giữ phim cuối có độ dài 60 giây hoặc ngắn hơn bằng cách gỡ bỏ các cảnh khỏi phần đầu, giữa, hoặc cuối.

Để cắt các cảnh khỏi phần đầu hoặc cuối

 • Di chuyển núm điều khiển ở đầu bên trái hoặc phải của đường thời gian đến điểm đầu và điểm cuối mới bạn muốn.

  Đường thời gian với núm điều chỉnh cắt
  Con trỏ chuột đang trỏ vào núm điều khiển bên trái.

Để cắt các cảnh khỏi phần giữa

 1. Tìm vòng tròn dưới nút Phụ đề, được gọi là đầu phát. Di chuyển đầu phát tới cuối phần mà bạn muốn giữ.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 3. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Nếu đầu phát ở trong phần đang hoạt động, hãy gõ nhẹ hoặc bấm Tách.

  • Nếu đầu phát ở ngoài phần đang hoạt động, hãy gõ nhẹ hoặc bấm Tạo phân đoạn.

 4. Điều chỉnh núm điều khiển khi cần thiết.

Phim cuối sẽ bao gồm những gì có trong các phần đang hoạt động.

Để hợp nhất các phần

 • Kéo núm điều khiển tại cuối một phần qua đầu của phần tiếp theo.

Làm thế nào để tôi thay đổi kiểu hoặc văn bản của tiêu đề hoặc phụ đề?

Để thay đổi kiểu

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Phụ đề.

  Đường thời gian với Nút phụ đề
  Con trỏ chuột trỏ vào nút Phụ đề.
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Kiểu. (Nếu bạn không thấy nó, hãy gõ nhẹ hoặc bấm nút Thêm nữa.) Kiểu mới áp dụng cho tiêu đề và phụ đề của toàn bộ phim, không chỉ có phụ đề hiện tại.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xong.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem trước để xem các thay đổi của bạn.

Ghi chú

 • Đối với một số kiểu, không có sẵn phông trong tất cả ngôn ngữ. Khi điều đó xảy ra, kiểu sẽ sử dụng một phông chữ khác.

Để chỉnh sửa hoặc loại bỏ tiêu đề hoặc phụ đề

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm dấu chấm của phụ đề đó. Một hình thu nhỏ của phụ đề xuất hiện.

  Dấu chấm của phụ đề trên đường thời gian
  Con trỏ chuột trỏ vào dấu chấm của phụ đề.
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào hình thu nhỏ.

 3. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Chỉnh sửa phụ đề, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Xong.

  • Gỡ bỏ phụ đề bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm Gỡ bỏ phụ đề. (Nếu bạn không thấy nút Loại bỏ phụ đề, gõ nhẹ hoặc bấm nút Thêm nữa.)

 4. Khi bạn sẵn sàng để xem các thay đổi của mình, hãy gõ nhẹ hoặc bấm Xem trước.

Làm thế nào để tôi thêm nhạc hoặc tắt âm thanh?

Để thêm một bài hát

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm Nhạc.

 2. (Tùy chọn) Bạn có thể lấy bài hát từ Khoảnh khắc phim bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm Tải các bài hát được đề xuất.

 3. Chọn một trong những bài hát được đề xuất, hoặc gõ nhẹ hoặc bấm Chọn bài hát từ tập hợp của tôi và chọn một bài hát của bạn.

 4. Khi bạn muốn nghe nhạc với phim của mình, hãy gõ nhẹ hoặc bấm Xem trước.

Ghi chú

 • Điều chỉnh vị trí bài hát bắt đầu hiện không được hỗ trợ.

Để tắt âm thanh của video

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm Nhạc.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tắt âm thanh khỏi video.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ứng dụng để bỏ các tùy chọn Nhạc.

Làm thế nào để tôi xem các thay đổi của mình?

Để xem các thay đổi của bạn, hãy gõ nhẹ hoặc bấm Xem trước. Sau đó, bạn sẽ thấy các hiệu ứng trông như thế nào cho tiêu đề và phụ đề và nghe nhạc phát với phim của bạn.

Nếu bạn muốn thay đổi cái gì đó trong khi đang xem trước phim, hãy gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa, tạo thay đổi, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Xem trước lần nữa.

Làm thế nào để tôi bắt đầu một phim mới?

Khi bạn mở ứng dụng, bạn có thể:

 • Gõ nhẹ hoặc bấm vào video. Tùy chọn hiện tại đây là các video trong thư mục Ảnh của bạn.

 • Gõ nhẹ hoặc bấm Chọn video để duyệt tìm video hiện có.

 • Gõ nhẹ hoặc bấm Quay video để quay video bằng webcam của bạn.

Khi bạn đang xem trước phim, bạn có thể trượt nhanh lên từ cạnh dưới màn hình hoặc bấm chuột phải, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Phim mới. Việc này đưa bạn tới nơi bạn có thể chọn video hoặc quay video mới.

Làm thế nào để tôi thoát làm việc với video?

Trong khi bạn đang thay đổi video của mình, bạn có thể dừng làm việc với video đó và bắt đầu phim mới. Trượt nhanh lên từ cạnh dưới màn hình hoặc bấm chuột phải, và sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Hủy bỏ phim. Việc này đưa bạn tới nơi bạn có thể chọn video hoặc quay video mới.

Lối tắt bàn phím là gì?

Nhấn phím này Để làm điều này
Nhấn phím này

Phím cách

Để làm điều này

Nếu chỉnh sửa, hủy phim và trở lại trang chính

Nếu xem trước, quay lại chỉnh sửa

Nhấn phím này

Enter

Để làm điều này

Kích hoạt mục hiện tại (như gõ nhẹ hoặc bấm)

Nhấn phím này

Esc

Để làm điều này

Xóa tất cả văn bản trong trường phụ đề

Nhấn phím này

Mũi tên trái

Để làm điều này

Khi tập trung vào núm điều khiển hoặc phần, di chuyển núm điều khiển hoặc phần đó lùi lại

Nhấn phím này

Mũi tên phải

Để làm điều này

Khi tập trung vào núm điều khiển hoặc phần, di chuyển núm điều khiển hoặc phần đó tiến tới

Nhấn phím này

Shift + mũi tên trái hoặc mũi tên phải

Để làm điều này

Di chuyển lùi hoặc tiến nhanh hơn

Nhấn phím này
Phím logo WindowsPhím logo Windows+Z
Để làm điều này

Hiện các lệnh khác có trong ứng dụng