Làm cách nào để tôi di chuyển email từ Outlook Express sang PC chạy Windows 8.1?

Outlook Express không có hoặc không được hỗ trợ bởi Microsoft. Chúng tôi có thể giúp bạn di chuyển email và danh bạ sang Outlook.com.

Outlook.com là dịch vụ email dựa trên web cá nhân miễn phí rất dễ sử dụng. Nó có nhiều tính năng tuyệt vời tương tự như Outlook Express cùng với một số tính năng mới. Bạn có thể giữ địa chỉ email hiện tại, gửi ảnh và tệp trong email, và giữ hộp thư đến gọn gàng. Bạn còn có thể lấy email từ bất kỳ PC, máy tính bảng hoặc điện thoại có kết nối mạng. Làm theo các bước sau và ứng dụng bổ sung Mail Migration sẽ di chuyển email và danh bạ của bạn từ Outlook Express.

Đăng ký Outlook.com và di chuyển email và danh bạ Outlook Express của bạn

Khi bạn đăng ký Outlook.com, địa chỉ email và mật khẩu là tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn có địa chỉ email kết thúc bằng msn.com, hotmail.com, live.com hoặc outlook.com thì bạn đã có tài khoản Microsoft.

  • Đảm bảo bạn đang ở PC có email và danh bạ Outlook Express của bạn. Khi bạn ở trên PC đó, bấm nút Bắt đầu. Thao tác này sẽ chạy ứng dụng bổ sung Mail Migration và nó sẽ di chuyển thư và danh bạ của bạn.

  • Bạn sẽ đến trang đăng nhập Outlook.com. Thực hiện một trong các bước sau:

    Nếu bạn không có tài khoản Microsoft, bấm Đăng ký ngay gần phía dưới cùng của trang (nơi sẽ hỏi bạn có tài khoản Microsoft chưa). Sau đó nhập địa chỉ email và mật khẩu để tạo tài khoản Outlook.com của bạn.
    – hoặc –
    Nếu bạn đã có tài khoản Microsoft, nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

  • Khi bạn đã đăng nhập, ứng dụng bổ sung Mail Migration sẽ tự động di chuyển danh bạ và email vào tài khoản Outlook.com của bạn.

Bắt đầu

Dùng bí danh để thêm địa chỉ email vào tài khoản của bạn

Nếu bạn cần xem email khi ngoại tuyến, tìm hiểu thêm về ứng dụng Thư.