Quyền riêng tư của Outlook.com: câu hỏi thường gặp

Hiển thị tất cả

Cách xem được thông tin cập nhật trên Facebook và Bài đăng lên Twitter của mọi người trong hộp thư đến của mình?

Nhờ có sự hợp tác của Outlook với Facebook và Twitter, bạn có thể xem tên công khai và ảnh tiểu sử của mọi người từ Facebook và Twitter ở đầu email mà bạn nhận được từ họ. Bạn có thể kết nối tài khoản Facebook và Twitter của mình với Outlook và xem thông tin cập nhật mới nhất từ bạn bè hoặc Bài đăng từ những người bạn theo dõi trên ngăn mọi người của Outlook dọc phía bên phải hộp thư đến của bạn. Khi được kết nối, chúng tôi sẽ hiển thị thông tin cập nhật và Bài đăng trong ngăn mọi người thay vì quảng cáo.

Kết nối tới Facebook và Twitter hoạt động như thế nào?

Khi bạn mở một email từ ai đó mà chúng tôi nhận ra trên Facebook hoặc Twitter, chúng tôi cho bạn biết tên công khai và ảnh tiểu sử của họ từ Facebook hoặc Twitter và có thể đề xuất bạn kết bạn với họ trên Facebook hoặc theo dõi họ trên Twitter. Đối với Facebook, chúng tôi có thể nhận ra một tiểu sử của bất kỳ email nào được liên kết với một tài khoản có thể tìm kiếm một cách công khai. Chúng tôi có thể nhận ra mọi người trên Twitter khi họ đã liên kết tài khoản Twitter của mình với một địa chỉ email từ một dịch vụ của Microsoft (ví dụ như @live.com) và thiết đặt Twitter của họ cho phép tài khoản của họ được tìm thấy bởi địa chỉ email đó.

Khi bạn chọn kết nối tài khoản Facebook hoặc Twitter của mình với ngăn mọi người của Outlook, chúng tôi sẽ cho bạn biết các thông tin cập nhật mới nhất từ bạn bè hoặc Tweets của những người mà bạn theo dõi ngay trên hộp thư đến của bạn; sổ địa chỉ của bạn cũng sẽ được cập nhật để hiển thị bạn bè trên Facebook hoặc những người bạn theo dõi trên Twitter Khi bạn kết nối, chúng tôi dùng API của Facebook hoặc API công khai của Twitter để nhận các thông tin cập nhật trên Facebook, Tweets hoặc hoạt động khác từ những người mà bạn theo dõi trên Twitter và chúng tôi tạm thời giữ các thông tin này để cung cấp tính năng cho bạn. Chúng tôi cũng lưu trữ một cách bảo mật thông tin liên lạc của những người bạn theo dõi trong sổ địa chỉ Outlook của bạn khi bạn kết nối. Bạn có thể kết nối hoặc ngắt kết nối tài khoản Facebook hoặc Twitter của mình với Outlook vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách truy cập vào profile.live.com/services. Nếu bạn ngắt kết nối, chúng tôi sẽ không còn lưu trữ các thông tin đó từ Facebook hoặc Twitter.

Thông tin nào được chia sẻ giữa Outlook và Facebook hoặc Twitter?

Để cung cấp cho bạn trải nghiệm email phong phú, chúng tôi dùng các địa chỉ email được mã hóa để tìm kiếm tài khoản trên Facebook và Twitter. Chúng tôi chỉ sử dụng tên công khai, ảnh đại diện, thông tin cập nhật, Bài đăng và các thông tin khác chúng tôi nhận được từ Facebook hoặc Twitter để mang đến dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Ngoài ra, Outlook sử dụng mã hóa để giúp bảo vệ các địa chỉ email được dùng để tìm kiếm tài khoản Facebook hoặc Twitter. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách bấm vào “tắt” ở cuối ngăn mọi người hoặc cập nhật thiết đặt Facebook hoặc Twitter cho việc tìm kiếm tài khoản bằng địa chỉ email của bạn vào bất kỳ thời điểm nào.

Khi bạn kết nối tài khoản Outlook của mình với Facebook hoặc Twitter, chúng tôi sử dụng API của Facebook để hiển thị thông tin cập nhật trên Facebook từ bạn bè của bạn hoặc API công khai của Twitter để hiển thị Bài đăng từ những người bạn theo dõi trên Twitter. Chúng tôi cũng lưu trữ một cách bảo mật thông tin tiểu sử của những người bạn theo dõi trên Twitter hoặc bạn bè của bạn trên Twitter hoặc bạn bè của bạn trên Facebook trong sổ địa chỉ Outlook của bạn khi bạn kết nối. Bạn có thể kết nối hoặc ngắt kết nối tài khoản Outlook của mình của mình khỏi Facebook hoặc Twitter vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách truy cập vào profile.live.com/services. Nếu bạn ngắt kết nối, chúng tôi không còn nhận được danh sách bạn bè của bạn trên Facebook hoặc những người bạn theo dõi trên Twitter và họ sẽ bị xóa khỏi danh sách liên lạc của bạn.

Tôi làm cách nào thay đổi thiết đặt của mình để biết liệu Outlook hiển thị cho tôi nội dung từ Facebook, Twitter và mạng của bên thứ ba khác?

Bạn có thể thay đổi thiết đặt Outlook để sử dụng tính năng này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhấp vào “tắt” ở cuối ngăn Mọi người.

Tôi làm cách nào để ngăn thông tin Facebook và Twitter của mình xuất hiện trong Outlook?

Kiểm soát quyền riêng tư trên Facebook hoặc Twitter của bạn có thiết đặt xác định xem những người khác, bao gồm ngăn mọi người của Outlook có thể tìm thấy tài khoản Facebook hoặc Twitter công khai của bạn thông qua tìm kiếm bằng địa chỉ email của bạn trong hồ sơ với các dịch vụ đó hay không. Để biết thông tin về cách thay đổi thiết đặt Facebook or Twitter, hãy xem trang trợ giúp cho Facebook và tại đây cho Twitter. Có thể mất một hoặc hai ngày để Outlook phản ánh một thiết đặt Facebook hoặc Twitter mới.

Chú ý rằng khi mọi người kết nối tài khoản Outlook của họ với Facebook hoặc Twitter, họ sẽ thấy cùng thông tin về bạn trong ngăn mọi người mà họ xem trên các dịch vụ đó—không có thông tin gì khác. Nếu những người đã theo dõi bạn trên Twitter kết nối tài khoản Twitter của họ với Outlook và họ đã đưa vào tên người dùng Twitter của bạn trong danh bạ của họ, những người này sẽ tiếp tục có thể xem được tên, ảnh hồ sơ và các Tweet trên Twitter của bạn trong ngăn mọi người. Tương tự như vậy, bạn bè trên Facebook của bạn sẽ có thể xem thông tin mà bạn chia sẻ với họ trên Facebook như tên bạn, ảnh tiểu sử và thông tin cập nhật mới nhất.

Outlook không cho tôi biết tên và ảnh tiểu sử của người gửi email từ Facebook hoặc Twitter. Tại sao?

Nếu bạn không thấy tên và ảnh tiểu sử Facebook hoặc Twitter của những người đã gửi email cho bạn, đó là do Outlook không thể tìm thấy họ trên các dịch vụ đó. Điều này cũng có thể do địa chỉ email của người gửi trên tệp với Twitter không phải là email từ một dịch vụ của Microsoft hoặc bởi vì thiết đặt Facebook hoặc Twitter của họ không cho phép tài khoản của họ được tìm thấy bằng địa chỉ email của họ. Cũng có thể do bạn có nhiều mục nhập trong danh sách liên hệ cho người gửi đó. Thông thường, kết nối các mục nhập có thể giải quyết được sự cố này. Đi tới trang Mọi người, tìm kiếm và chọn tất cả mục nhập liên hệ cho người đó và nhấp vào liên kết.

Nếu bạn muốn xem thông tin khác từ người bạn biết, hãy kết nối tài khoản Facebook hoặc Twitter của mình với Outlook.com để xem tên, ảnh tiểu sử và các thông tin cập nhật từ bạn bè hoặc Bài đăng của người bạn theo dõi trên Facebook hoặc Twitter ngay trên hộp thư đến của bạn. Bạn có thể dễ dàng kết nối bằng cách truy cập vào profile.live.com/services.

Tại sao Outlook yêu cầu tôi tham gia Facebook hoặc Twitter khi tôi đã tham gia các dịch vụ đó?

Outlook có thể đề xuất bạn tham gia Facebook hoặc Twitter nếu Outlook không tìm thấy bạn trên các dịch vụ đó. Nếu bạn đã tham gia Facebook hoặc Twitter và muốn xem thông tin từ các dịch vụ này, truy cập vào profile.live.com/services để kết nối tài khoản Facebook hoặc Twitter của mình với Outlook.

Tại sao Outlook đề xuất tôi kết bạn với ai đó trên Facebook hoặc theo dõi ai đó trên Twitter khi tôi đã kết bạn hoặc theo dõi người đó?

Outlook có thể không nhận ra tài khoản Facebook hoặc Twitter của bạn chỉ từ email của bạn Để khắc phục điều này, truy cập vào profile.live.com/services để kết nối tài khoản Facebook hoặc Twitter của bạn với Outlook. Sau đó, ngăn Mọi người của Outlook sẽ cho phép bạn xem thông tin cập nhật mới nhất hoặc Tweets từ hộp thư đến của bạn.

Tại sao chỉ thỉnh thoảng tôi thấy các quảng cáo bên cạnh thư tôi đọc?

Thay vì quảng cáo, ngăn Mọi người cho biết các thông tin liên quan về người gửi email khi họ có trong danh sách liên hệ của bạn hoặc có thể tìm thấy trên Facebook or Twitter.

Tôi có thể tìm hiểu thêm về chính sách quyền riêng tư của Outlook, Facebook và Twitter ở đâu?

Tại Microsoft, chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong khi mang đến các phần mềm và dịch vụ đem lại cho bạn hiệu suất, sức mạnh và sự thuận tiện bạn muốn.

Để được trợ giúp thêm về cách giữ thông tin của bạn an toàn, hãyiên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.