Trợ giúp tài khoản Outlook.com

Outlook.com

Tài khoản bị đóng

Đóng tài khoản của bạn

Khi bạn đóng tài khoản Microsoft của mình (địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng với Outlook.com) email và danh bạ của bạn sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi và không thể khôi phục. Địa chỉ email sẽ được trả lại 60 ngày sau khi bạn đóng tài khoản và sau đó, người khác có thể sử dụng địa chỉ này. Nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft của mình với các dịch vụ khác của Microsoft, bạn sẽ không thể truy cập vào các dịch vụ đó nữa. Xem thêm thông tin ở đây: Cách đóng tài khoản Microsoft.

Nếu tài khoản của bạn bị đóng vì ít hoạt động

Để giữ tài khoản Outlook.com của mình hoạt động, bạn phải đăng nhập vào tài khoản tối thiểu một lần mỗi 365 ngày. Sau 365 ngày không hoạt động, email của bạn sẽ bị xóa và không thể khôi phục. Sau 5 năm không hoạt động, tài khoản Microsoft của bạn sẽ bị xóa và không thể khôi phục.

Nếu tài khoản của bạn bị đóng vì hoạt động đáng ngờ trên tài khoản

Outlook.com sử dụng các công nghệ chống thư rác để xác định các tài khoản khả nghi. Nếu tài khoản của bạn được sử dụng để gửi email kích hoạt các bộ lọc thư rác hoặc gửi một số lượng lớn email không gửi được, email Outlook.com của bạn có thể đã bị đóng.

Nếu bạn nhận được lỗi cho bạn biết rằng tài khoản của bạn tạm thời bị chặn, hãy xem Tài khoản tạm thời bị chặn

Cần thêm trợ giúp?

Nhận trợ giúp với ứng dụng Outlook dành cho máy tính để bàn.

Bạn có ý tưởng cho Outlook.com? Chúng tôi muốn nghe chúng.