Trợ giúp tài khoản Outlook.com

Outlook.com

Tài khoản tạm thời bị chặn

Để giúp bảo vệ tài khoản của bạn khỏi gian lận hoặc lạm dụng, chúng tôi có thể tạm thời chặn tài khoản vì chúng tôi nhận thấy một số hoạt động bất thường. Chúng tôi biết việc chặn tài khoản có thể khiến bạn khó chịu, nhưng chúng tôi có thể giúp bạn lấy lại tài khoản dễ dàng trong vài bước.

Bỏ chặn tài khoản của bạn

Để bỏ chặn tài khoản của bạn, hãy truy cập https://account.live.com và đăng nhập vào tài khoản đã bị chặn của bạn. Bạn có thể nhập số điện thoại để yêu cầu gửi mã bảo mật cho bạn qua tin nhắn văn bản hoặc qua cuộc gọi điện thoại tự động nếu điện thoại của bạn không hỗ trợ nhắn tin.

Sau khi bạn nhập mã bảo mật, bạn cần phải thay đổi mật khẩu của mình để hoàn tất quá trình bỏ chặn tài khoản. Đảm bảo bạn tạo mật khẩu mạnh và duy nhất để giúp giữ an toàn cho tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng trình kiểm tra mật khẩu của chúng tôi để kiểm tra độ mạnh của mật khẩu mới trước khi sử dụng.

Các sự cố với mã bảo mật

Cách nhanh nhất để bỏ chặn tài khoản của bạn là trực tuyến, bằng cách yêu cầu rồi nhập một mã. Nếu bạn chưa thử bỏ chặn tài khoản của mình trực tuyến, chúng tôi khuyên bạn bắt đầu tại đó.

  • Nếu bạn không nhận được mã bảo mật qua số điện thoại bạn đã nhập, hãy thử lại hoặc thử một số điện thoại khác bằng cách bấm vào Tôi chưa có mã. Bạn sẽ có cơ hội khác để yêu cầu mã.

    Nếu bạn yêu cầu tin nhắn văn bản, hãy sử dụng số điện thoại chấp nhận tin nhắn văn bản.

  • Nếu mã không hoạt động, hãy đảm bảo nhập các số trong nội dung tin nhắn chứ không phải số ở phần tiêu đề.

Tin nhắn văn bản có mã.

Tài khoản của tôi vẫn bị chặn

Nếu bạn không thể bỏ chặn tài khoản của mình bằng mã bảo mật và thay đổi mật khẩu, bộ phận hỗ trợ khách hàng vẫn có thể giúp bạn lấy lại tài khoản. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng, bạn cần phải đănng nhập vào tài khoản của mình và điền vào biểu mẫu trực tuyến. Bạn phải cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt để giúp chúng tôi xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi coi trọng bảo mật tài khoản của bạn và cần các chi tiết này để giúp ngăn chặn tin tặc truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn cần phải cung cấp địa chỉ email thay thế để đại diện dịch vụ khách hàng của Microsoft liên lạc với bạn trong vòng 24 giờ.

Sau khi tài khoản của bạn được bỏ chặn, bạn có thể nhận thêm thông tin về cách giúp bảo vệ tài khoản của mình.

Cần thêm trợ giúp?

Nhận trợ giúp với ứng dụng Outlook dành cho máy tính để bàn.

Bạn có ý tưởng cho Outlook.com? Chúng tôi muốn nghe chúng.