Trợ giúp tài khoản Outlook.com

Outlook.com

Tài khoản tạm thời bị chặn

Nếu bạn đã cố gắng đăng nhập vào Outlook.com và nhận được thông báo rằng tài khoản của bạn tạm thời bị chặn, đó là do chúng tôi nhận thấy một số hoạt động không bình thường trong tài khoản của bạn. Chúng tôi biết rằng việc tài khoản bị chặn có thể gây khó chịu cho bạn và chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng đó là một công cụ quan trọng để giúp chúng tôi bảo vệ tất cả khách hàng của mình, trong đó có bạn, khỏi email rác và hành vi lừa đảo trực tuyến.

Là một phần của quá trình bỏ chặn, bạn cần thay đổi mật khẩu của mình. Nhận thêm thông tin về cách tạo mật khẩu mạnh.

Bỏ chặn được hỗ trợ có thể mất 24 giờ hoặc lâu hơn

Có một liên kết ở cuối trang này sẽ đưa bạn tới trang hỗ trợ nơi bạn cần nhập một số thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Đại diện dịch vụ khách hàng của Microsoft sẽ liên hệ với bạn qua email trong vòng 24 giờ, có hướng dẫn về cách bỏ chặn tài khoản của bạn hoặc yêu cầu thêm thông tin.

Bỏ chặn tự phục vụ chỉ mất vài phút

Cách nhanh nhất để bỏ chặn tài khoản của bạn là trực tuyến, bằng cách yêu cầu rồi nhập một mã. Nếu bạn chưa thử bỏ chặn tài khoản của mình trực tuyến, chúng tôi khuyên bạn bắt đầu tại đó.

Bỏ chặn tài khoản trực tuyến

  1. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản bị chặn của mình, hãy đăng xuất.

  2. Truy cập https://outlook.com, đăng nhập vào tài khoản bị chặn của bạn và làm theo các hướng dẫn trên trang.

Mặc dù tài khoản của bạn bị chặn, bạn vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và đọc email. Dưới đây là một số mẹo khác để giúp bạn.

Yêu cầu gửi mã tới điện thoại của bạn

Bạn có thể yêu cầu mã được gửi cho bạn qua tin nhắn văn bản hoặc nếu điện thoại của bạn không hỗ trợ nhắn tin, có thể qua cuộc gọi điện thoại tự động.

  • Nếu mã được gửi qua tin nhắn văn bản, mã đó là các số trong phần nội dung của tin nhắn, không phải ở tiêu đề.

  • Nếu điện thoại của bạn không thể nhận được tin nhắn văn bản, bạn có thể yêu cầu gửi mã qua cuộc gọi điện thoại tự động. Sẵn sàng ghi chép.

Bạn có thể chần chừ không cho chúng tôi biết số điện thoại của bạn. Chúng tôi hiểu rằng—chúng tôi đều bị tràn ngập tiếp thị mấy ngày nay. Chúng tôi sẽ chỉ nói điều này: Microsoft không bao giờ bán thông tin bảo mật của bạn hoặc sử dụng chúng cho mục đích tiếp thị hoặc bất kỳ mục đích nào khác. Dấu chấm. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Nếu bạn yêu cầu mã và không nhận được mã đó

Nếu bạn yêu cầu một mã nhưng không nhận được, hãy kiểm tra số điện thoại bạn đã nhập để xem bất kỳ lỗi nào. Nếu số đúng, nhưng không hoạt động, bạn có thể bấm vào Nhập số khác và nhập bất kỳ số nào bạn thích.

Để ngăn các tin tặc tấn công, có một giới hạn hàng ngày đối với số lần bạn có thể yêu cầu mã. Nếu bạn đạt giới hạn này, bạn sẽ cần đợi 24 giờ để yêu cầu mã mới.

Gửi bằng tin nhắn văn bản

  • Do chậm trễ mạng, có thể mất một vài phút để nhận được mã của bạn. Nếu bạn không nhận được mã sau 15 phút, hãy yêu cầu mã khác.

  • Kiểm tra kĩ để chắc chắn rằng điện thoại của bạn có thể nhận được tin nhắn văn bản. Việc gửi tin nhắn văn bản không khả dụng ở tất cả quốc gia hoặc vùng hay từ tất cả nhà cung cấp.

Gửi bằng cuộc gọi điện thoại

  • Nếu điện thoại của bạn không thể nhận được tin nhắn, bạn có thể yêu cầu gửi mã qua cuộc gọi điện thoại tự động. Sẵn sàng ghi chép.

Nếu bạn vẫn không thể nhận mã, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua liên kết ở cuối trang.

Nếu mã không hoạt động

Nếu bạn yêu cầu gửi mã bằng tin nhắn văn bản, mã đó là các số trong phần nội dung của tin nhắn, không phải ở tiêu đề.

Tin nhắn văn bản có mã.

Nếu mã được đọc cho bạn qua điện thoại và không rõ ràng, hãy cân nhắc việc nhận mã qua tin nhắn văn bản.

Yêu cầu mã mới

Nếu mã đúng nhưng không hoạt động, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ qua liên kết ở cuối trang.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Nếu bạn không thể bỏ chặn tài khoản của mình bằng một mã, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Để tới trang hỗ trợ, bạn phải đăng nhập vào tài khoản của mình. Mặc dù tài khoản của bạn bị chặn, bạn vẫn có thể đăng nhập và đọc email.

Bạn cần nhập một số thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, hệ thống sẽ gửi cho bạn email có số theo dõi vé. Đại diện dịch vụ khách hàng của Microsoft sẽ liên hệ với bạn qua email trong vòng 24 giờ, có hướng dẫn về cách bỏ chặn tài khoản của bạn hoặc yêu cầu thêm thông tin. Bạn sẽ nhận được các email sau này với các bản cập nhật cho đến khi tài khoản của bạn bị chặn.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Sau khi bạn có tài khoản bị bỏ chặn, bạn có thể nhận thêm thông tin về cách giúp bảo vệ tài khoản của bạn.

Cần thêm trợ giúp?

Nhận trợ giúp với các ứng dụng màn hình nền Outlook.

Có ý kiến về Outlook.com? Chúng tôi muốn nghe phản hồi của bạn.

Không thể truy cập Outlook.com? Có thể có vấn đề nào đó từ phía chúng tôi.