Kiểu xem Hiện hoạt trong hộp thư đến Outlook.com của tôi

Xem trước hoặc tương tác với nội dung ngay trong hộp thư đến của bạn, chứ không phải đi đến một trang web khác, với Kiểu xem Hiện hoạt trong Microsoft Outlook. Có hai cách mà bạn có thể sử dụng Kiểu xem Hiện họa:

  • Xem trước: Khi bạn nhận được thư email chứa liên kết—như liên kết đến ảnh hoặc video của một người bạn—bạn có thể sử dụng Kiểu xem Hiện hoạt để xem trước nội dung. Ví dụ: nếu ai đó gửi cho bạn một liên kết đến trang web ảnh, bạn sẽ thấy phiên bản nhỏ hơn của ảnh ngay trong thư. Bằng cách đó, bạn không phải đi đến một trang web khác để xem ảnh hoặc video.

  • Email tương tác: Khi bạn nhận được email có nội dung cập nhật từ một trang web, bạn có thể tương tác với nội dung ngay từ email, chứ không cần phải đi đến trang web. Ví dụ: nếu trang web mạng xã hội gửi cho bạn một cập nhật trạng thái, bạn có thể đăng nhận xét hoặc chấp nhận yêu cầu kết bạn ngay từ thư.

Để bật hoặc tắt Kiểu xem Hiện hoạt:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Outlook của bạn.

  2. Ở phía trên bên phải của cửa sổ Outlook, bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn rồi bấm Cài đặt thư khác.
  3. Trong Đọc email, hãy bấm Cài đặt Kiểu xem Hiện hoạt.

  4. Trong Bạn muốn xem ở chế độ xem trước?, chọn hiển thị hoặc ẩn chế độ xem trước.

  5. Bấm Lưu.

Lưu ý

  • Nếu ảnh hoặc tệp khác được đính kèm vào thư email cho bạn, Outlook sử dụng Kiểu xem Hiện hoạt để hiển thị thư hoặc tệp đó. Bạn không thể loại Kiểu xem Hiện hoạt này.

  • Kiểu xem Hiện hoạt được thiết kế để quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Để biết thêm thông tin về Microsoft và quyền riêng tư, bạn có thể đọc tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

Truy cập Outlook.com

Tài nguyên khác

Hướng dẫn đơn giản cho các tác vụ phổ biến.
Thông tin cơ bản về Outlook.com

Tìm kiếm trợ giúp với ứng dụng dành cho máy tính để bàn Outlook?
Tìm kiếm hỗ trợ về Office

Cần thêm trợ giúp?
Đặt câu hỏi của bạn trong các diễn đàn cộng đồng

Bạn có ý tưởng dành cho Outlook.com?
Gửi phản hồi cho chúng tôi

Không thể truy cập Outlook.com?
Kiểm tra trạng thái dịch vụ