Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Kiểu xem Hiện hoạt trong hộp thư đến Outlook.com của tôi

Khi bạn nhận được thư email chứa liên kết đến ảnh hoặc video, bạn có thể sử dụng Kiểu xem Hiện hoạt để xem trước nội dung. Bạn sẽ thấy phiên bản nhỏ hơn của ảnh hoặc video ngay trong thư. Bạn thậm chí có thể phát video ngay trong hộp thư đến của mình.

Để bật hoặc tắt Kiểu xem Hiện hoạt

  1. Đăng nhập vào tài khoản Outlook.com của bạn.

  2. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.
  3. Trong Đọc email, hãy bấm Thiết đặt Kiểu xem Hiện hoạt.

  4. Trong Bạn muốn xem ở chế độ xem trước?, chọn hiển thị hoặc ẩn chế độ xem trước.

  5. Bấm Lưu.

  6. Để quay lại hộp thư đến của bạn, bấm vào biểu trưng Outlook.

    Biểu trưng Outlook.com

Các ghi chú

  • Nếu ảnh hoặc tệp khác được đính kèm vào thư email cho bạn, Outlook.com sẽ sử dụng Kiểu xem Hiện hoạt để hiển thị chúng. Bạn không thể loại Kiểu xem Hiện hoạt này.

  • Kiểu xem Hiện hoạt được thiết kế để quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Để biết thêm thông tin về Microsoft và quyền riêng tư, bạn có thể đọc tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.

Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?