Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Dùng bí danh để thêm địa chỉ email vào tài khoản của bạn

Bí danh là địa chỉ email bổ sung sử dụng hộp thư đến, danh sách liên hệ và thiết đặt tài khoản giống như bí danh chính. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng bất kỳ bí danh nào—chúng đều sử dụng cùng một mật khẩu. Bạn có thể gửi email từ bí danh dù bạn đang sử dụng Outlook.com, một ứng dụng thư như Outlook hoặc các thiết bị như điện thoại.

Nếu bạn có địa chỉ email @hotmail.com, @live.com hoặc @MSN.com và muốn thêm địa chỉ @outlook.com vào tài khoản Outlook.com của bạn, cách tốt nhất là thêm bí danh.

Lưu ý

 • Một số nơi, như Windows 8 and Xbox 360 sẽ chỉ hiển thị cho bạn bí danh chính, nhưng bạn có thể đăng nhập bằng bất kỳ bí danh nào.

 • Nếu bạn muốn tên mới cho tài khoản của mình, bạn có thể thêm bí danh, đặt bí danh mới làm bí danh chính, sau đó xóa các bí danh ban đầu.

Hiển thị tất cả

Thêm bí danh vào tài khoản của bạn

 1. Trong Outlook.com, bấm vào tên người dùng của bạn ở góc trên bên phải.

 2. Bấm Thiết đặt tài khoản. Bạn có thể phải đăng nhập lại.

 3. Bấm Tổng quan.

 4. Bấm Thêm hoặc thay đổi bí danh, sau đó bấm Thêm bí danh.

 5. Nhập địa chỉ email mới rồi bấm Thêm bí danh. Nếu địa chỉ bạn yêu cầu đã được sử dụng, bạn sẽ được nhắc nhập địa chỉ khác.
  - hoặc -
  Chọn Thêm địa chỉ email hiện có dưới dạng bí danh tài khoản Microsoft, nhập địa chỉ email hiện có, sau đó bấm Thêm bí danh.

Các ghi chú

 • Bạn có thể tạo tối đa 10 bí danh mới mỗi năm, tổng cộng tối đa là 10 bí danh. Việc xóa một bí danh sẽ xóa bí danh đó khỏi số lượng bí danh tổng cộng nhưng vẫn được tính vào giới hạn hàng năm.

 • Bạn không thể thêm địa chỉ @hotmail.com, @live.com và @msn.com hiện có làm bí danh.

 • Bạn có thể tạo bí danh bằng cách sử dụng địa chỉ email hiện có từ các nhà cung cấp khác như Gmail, Yahoo! Plus hoặc AIM Mail, miễn là bạn chưa sử dụng địa chỉ đó để tạo tài khoản Microsoft.

Thay đổi bí danh chính của bạn

Bí danh chính của bạn xuất hiện trên các thiết bị như Xbox, Surface và Windows Phone, đồng thời là bí danh mà OneDrive sử dụng khi bạn chia sẻ.

Chú ý: Nếu bí danh chính của bạn là địa chỉ email @msn.com hoặc @live.com và bạn thay đổi bí danh chính của mình, bạn sẽ không thể thay đổi lại bí danh chính đó về địa chỉ @msn.com hoặc @live.com.

 1. Truy cập http://account.live.com.

 2. Bấm Bí danh tài khoản.

 3. Bấm Đặt làm bí danh chính dưới bí danh chính mà bạn muốn.

Khi cố gắng thay đổi Bí danh Chính của mình, bạn có thể gặp phải lỗi sau: Rất tiếc, Outlook không thể hoàn tất yêu cầu này. Nếu bạn vẫn thấy thông báo này, hãy truy cập Trạng thái Dịch vụ để kiểm tra xem có sự cố nào xảy ra với Outlook không. Dưới đây là một số việc bạn có thể thử làm để khắc phục sự cố này.

Lưu ý

 • Bạn có thể thay đổi bí danh chính của mình tối đa hai lần mỗi tuần.

Xóa bí danh khỏi tài khoản của bạn

 1. Trong Outlook.com, bấm vào tên người dùng của bạn ở góc trên bên phải.

 2. Bấm Thiết đặt tài khoản. Bạn có thể phải đăng nhập lại.

 3. Bấm Tổng quan, sau đó bấm Thêm hoặc thay đổi bí danh.

 4. Bấm Xóa trong bí danh.

 5. Bấm Xóa bí danh.

Cảnh báo

 • Nếu bạn xóa bí danh, địa chỉ đó sẽ sẵn có trong vòng 30 ngày cho bất kỳ ai muốn sử dụng.

Tự động sắp xếp thư đã đề địa chỉ tới các bí danh

Bạn có thể đặt tất cả thư đã đề địa chỉ tới một bí danh tự động chuyển tới thư mục được chọn.

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.

 2. Trong Tùy chỉnh Outlook, bấm Quy tắc sắp xếp thư mới, sau đó bấm Tạo mới.

 3. Trong Bước 1, ở ô đầu tiên, chọn dòng Đến hoặc Cc và ở ô thứ hai, chọn chứa.

 4. Trong ô thứ ba, nhập bí danh bạn muốn áp dụng quy tắc.

 5. Trong Bước 2, chọn một thư mục hiện có từ danh sách thả xuống Chuyển tới.
  - Hoặc-
  Nhập tên của thư mục mới bên cạnh Chuyển tới thư mục mới.

 6. Bấm Lưu.

Đặt một bí danh làm địa chỉ gửi thư mặc định của bạn

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.

 2. Trong Quản lý tài khoản của bạn, bấm Tài khoản email của bạn.

 3. Trong Địa chỉ "Từ" mặc định, chọn tài khoản mặc định.

Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ dùng để gửi email trong khi đang soạn email.

 1. Trong hộp thư đến của bạn, bấm Tạo mới.

 2. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh địa chỉ Từ.

  Mũi tên xuống bên cạnh địa chỉ Từ
 3. Chọn địa chỉ dùng để gửi thư.

Để được trợ giúp thêm về cách chỉnh sửa thông tin của bạn, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Truy cập Outlook.com

Cần thêm trợ giúp?