Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Thêm ngày sinh vào lịch Outlook.com của bạn

Lịch trong Outlook.com có một lịch sinh nhật chuyên dụng tự động đưa các ngày sinh nhật đã biết của mọi người vào danh sách liên hệ của bạn. Bạn cũng có thể thêm ngày sinh nhật bất kỳ lúc nào.

Để thêm ngày sinh nhật

 1. Trong Lịch, bấm vào mũi tên cạnh Tạo mới, sau đó bấm Ngày sinh nhật.

 2. Nhập tên và thông tin ngày sinh của người đó rồi bấm Lưu.

Ngày sinh nhật mới sẽ xuất hiện trong lịch sinh nhật của bạn.

Lịch được kết nối với danh sách liên hệ của bạn trong Mọi người

 • Nếu bạn thêm ngày sinh nhật cho một liên hệ trong Mọi người, thì ngày sinh nhật đó sẽ được thêm vào lịch của bạn.

 • Nếu bạn thêm ngày sinh nhật trong Lịch và tên bạn nhập khớp với người nào đó trong danh sách liên hệ của bạn, thì ngày sinh nhật đó sẽ được thêm vào liên hệ của họ.

 • Nếu bạn thêm ngày sinh nhật trong Lịch và người đó không có trong danh sách liên hệ của bạn, thì họ sẽ được thêm.

Các cách khác để thêm ngày sinh nhật vào lịch của bạn

 • Nếu bạn đã kết nối tài khoản Outlook.com của mình với mạng xã hội như Facebook, Twitter hoặc LinkedIn và liên hệ đó thêm ngày sinh của họ vào mạng đó.

 • Khi một liên hệ thêm ngày sinh của mình vào hồ sơ của họ và chia sẻ với bạn.

Để xóa ngày sinh nhật

Có hai cách để xóa ngày sinh nhật.

 • Trong Lịch, bấm vào sự kiện và nhấn phím Xóa.

 • Trong Mọi người, xóa liên hệ của họ hoặc ngày sinh khỏi liên hệ của họ.

Các cách khác để xóa ngày sinh nhật khỏi lịch của bạn

 • Bạn đã kết nối tài khoản Outlook.com của mình với mạng xã hội như Facebook, Twitter hoặc LinkedIn và liên hệ đó xóa ngày sinh của họ trong mạng đó.

 • Bạn ngắt kết nối tài khoản Outlook.com của mình khỏi mạng xã hội nơi liên hệ của bạn có thông tin ngày sinh của họ.

 • Một liên hệ xóa ngày sinh của mình khỏi hồ sơ họ chia sẻ với bạn.

Tắt nhắc nhở sinh nhật

Nếu bạn có nhiều sự kiện sinh nhật trong lịch, bạn có thể muốn tắt nhắc nhở.

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn rồi bấm Cài đặt thư khác.
 2. Bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Nhận nhắc nhở cho sự kiện và công việc.

 3. Bấm Lưu.

Để tắt nhắc nhở cho các ngày sinh nhật bạn thêm sau này

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.
 2. Trong Chỉnh sửa cài đặt nhắc nhở và lịch của bạn, bấm Lịch sinh nhật.

 3. Trong Thông báo, bấm vào biểu tượng XóaBiểu tượng Xóa cạnh mỗi thông báo.
 4. Bấm Lưu.

Các ghi chú

 • Bạn không thể chia sẻ lịch sinh nhật.

 • Để ẩn lịch sinh nhật (hoặc lịch khác bất kỳ), hãy bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm vào tên lịch. Bấm lại để hiển thị lịch.
Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?