Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Thêm lịch ngày lễ hoặc lịch âm vào Outlook.com

Lịch ngày lễ và lịch âm hiện không khả dụng.
Chúng tôi xin lỗi vì mọi sự bất tiện.

Outlook.com tự động tạo lịch ngày lễ dành cho quốc gia hoặc vùng của bạn, nếu có. Bạn cũng có thể thêm lịch ngày lễ Outlook.com từ các quốc gia hoặc vùng khác, cũng như lịch âm.

Các ghi chú

  • Các sự kiện trong lịch ngày lễ và lịch âm ở trạng thái chỉ đọc. Bạn không thể chỉnh sửa, xóa hoặc chia sẻ chúng.

  • Để biết thêm thông tin về cách thêm các loại lịch khác, hãy xem Nhập hoặc đăng ký lịch.

Để thêm lịch ngày lễ hoặc lịch khác

  1. Từ danh sách sau, hãy bấm vào lịch bạn muốn thêm. Bạn sẽ được dẫn đến lịch Outlook.com của mình.

  2. Bấm Đăng ký. URL và tên lịch phải được điền.

  3. Chọn màu và nút cho lịch, rồi bấm nút Đăng ký.

Lịch âm và các lịch khác

Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?