Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Nhập hoặc đăng ký lịch trong Outlook.com

Có hai cách để thêm lịch trong Outlook.com:

 • Nhập lịch tĩnh không cập nhật tự động (còn gọi là tệp ICS).

 • Đăng ký lịch trực tuyến và nhận cập nhật tự động (còn gọi là đăng ký ICS hoặc đăng ký iCal).

Sự khác biệt là gì?

Nhập tệp ICS cung cấp ảnh chụp nhanh về các sự kiện trong lịch vào lúc nhập. Lịch của bạn không tự động làm mới các sự kiện đã nhập—ngay cả khi chủ sở hữu lịch thực hiện cập nhật.

Đăng ký lịch trực tuyến iCal kết nối lịch này với lịch của bạn. Bất cứ khi nào chủ sở hữu iCal thực hiện thay đổi, các thay đổi đó sẽ tự động xuất hiện trong lịch của bạn.

Nhập lịch

Nhập lịch là một cách hay để thêm sự kiện vào lịch của bạn. Những sự kiện này sẽ không thay đổi, như ngày lễ, lịch thủy triều hoặc tuần trăng. Bạn có thể nhập chúng vào lịch hiện có hoặc tạo một lịch mới.

Bạn có thể nhập lịch từ các trang web hoặc chương trình lịch hỗ trợ định dạng tệp ICS, chẳng hạn như Apple iCal, Lịch Google và Mozilla Lightning. Bạn cũng có thể tìm kiếm lịch ICS bằng cách tìm kiếm trên Internet.

Hiển thị tất cả

Để nhập lịch

 1. Tìm lịch bạn muốn thêm và lưu lịch đó vào một thư mục trên máy tính dưới dạng tệp ICS.

 2. Trong Outlook.com, đi tới lịch của bạn.

 3. Bấm Nhập.

 4. Chọn Nhập vào lịch mới hoặc Nhập vào lịch hiện có.

Hiển thị tất cả

Để nhập vào lịch mới

 1. Duyệt tới và chọn tệp ICS mà bạn đã lưu.

 2. Nhập tên của lịch và chọn màu.

 3. Nếu bạn muốn, hãy chọn một nút sẽ hiển thị hàng ngày khi diễn ra sự kiện mới.

 4. Chọn Sử dụng nhắc nhở đã có trong tệp ICS hoặc Sử dụng nhắc nhở mặc định cho tất cả sự kiện đã nhập của bạn. Nếu bạn chọn Sử dụng nhắc nhở mặc định, Lịch sẽ cho bạn cơ hội xem lại và/hoặc thay đổi lời nhắc của mình.

 5. Bấm Nhập.

Lưu ý

 • Không thể thay đổi hàng loạt các nhắc nhở sự kiện sau khi bạn đã nhập chúng. Bạn sẽ phải thay đổi chúng lần lượt.

Để nhập vào lịch hiện có

 1. Duyệt tới và chọn tệp ICS mà bạn đã lưu.

 2. Chọn lịch bạn muốn nhập vào.

 3. Trong Tránh trùng lặp, chọn Chỉ giữ các sự kiện mới hoặc Chỉ giữ các sự kiện ban đầu.

 4. Bấm Nhập vào lịch hiện có.

 5. Trong Chọn danh sách lịch nào, chọn lịch bạn muốn sử dụng.

 6. Trong Tránh trùng lặp, chọn Chỉ giữ các sự kiện mới hoặc Chỉ giữ các sự kiện ban đầu.

 7. Chọn Sử dụng nhắc nhở đã có trong tệp ICS hoặc Sử dụng nhắc nhở mặc định cho tất cả sự kiện đã nhập của bạn. Nếu bạn chọn Sử dụng nhắc nhở mặc định, Lịch sẽ cho bạn cơ hội xem lại và/hoặc thay đổi lời nhắc của mình.

 8. Bấm Nhập.

Lưu ý

 • Không thể thay đổi hàng loạt các nhắc nhở sự kiện sau khi bạn đã nhập chúng. Bạn sẽ phải thay đổi chúng lần lượt.

Đăng ký lịch

Đăng ký iCal là một cách hay để theo dõi các sự kiện thay đổi thường xuyên, như lịch chiếu phim hoặc lịch học. Bất cứ khi nào chủ sở hữu iCal bạn đã đăng ký thực hiện thay đổi cho sự kiện, Outlook.com sẽ cập nhật lịch của bạn. Lưu ý rằng quá trình cập nhật này có thể mất hơn 24 giờ.

Các trang web của rạp chiếu phim, đội thể thao và trường học thường có liên kết Thêm vào lịch mà bạn có thể sử dụng để tải xuống iCal. Bạn cũng có thể tìm kiếm danh sách iCal tại iCalShare.

Để đăng ký lịch trực tuyến

 1. Tìm iCal bạn muốn đăng ký.

 2. Sao chép hoặc ghi lại URL (địa chỉ web) của iCal.

  Các URL iCal thường bắt đầu bằng webcal://, webcals://, http:// hoặc https:// và kết thúc bằng .ics.

 3. Trong Outlook.com, đi tới lịch của bạn.

 4. Bấm Nhập.

 5. Bấm Đăng ký.

 6. Trong hộp URL Lịch, nhập hoặc sao chép và dán địa chỉ web của iCal.

 7. Nhập tên của lịch và chọn màu.

 8. Nếu bạn muốn, hãy chọn một nút sẽ hiển thị hàng ngày khi diễn ra sự kiện mới.

 9. Bấm Đăng ký.

Lưu ý

 • Microsoft không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của bất kỳ lịch bên thứ ba nào. Bạn nên xem lại các điều khoản và điều kiện trước khi nhập hoặc đăng ký bất kỳ lịch bên thứ ba nào.

Để được trợ giúp thêm về cách nhập, chia sẻ hoặc mở lịch, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?