Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Chia sẻ lịch trong Outlook.com

Bạn có thể chia sẻ lịch của mình trong Outlook.com với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp để họ có thể thấy lịch trình của bạn và thậm chí còn có thể thêm các sự kiện. Có thể chia sẻ riêng từng lịch.

Có hai cách để chia sẻ lịch của bạn. Bạn có thể Chia sẻ với những người bạn chọn có tài khoản Microsoft hoặc Nhận một liên kết và gửi liên kết đó tới bất kỳ ai bạn muốn chia sẻ lịch của mình.

Chia sẻ với những người bạn chọn

Bạn có thể chia sẻ lịch của mình với những người khác có tài khoản Microsoft, là địa chỉ và mật khẩu email được dùng để đăng nhập vào các dịch vụ như Outlook.com, OneDrive, Windows Phone hoặc Xbox LIVE.

Bạn có thể tạo nhiều danh sách quyền. Với mỗi danh sách, bạn có thể chọn trong số nhiều cấp độ truy cập, từ người đồng sở hữu, chỉnh sửa đến chỉ xem. Bạn có thể thêm hoặc xóa những người này khỏi bất kỳ danh sách nào của bạn vào bất cứ lúc nào.

Những người bạn chia sẻ lịch sẽ nhận được lời mời qua email, họ có thể bấm vào liên kết trong thư mời đó để đăng nhập và xem lịch. Họ có thể truy cập vào bất kỳ dịch vụ email nào và có thể sử dụng địa chỉ email của mình để đăng ký tài khoản Microsoft miễn phí.

Sau đây là cách chia sẻ với những người bạn chọn:

 1. Trong Lịch, bấm Chia sẻ, sau đó bấm vào tên của lịch bạn muốn chia sẻ.

 2. Bấm Chia sẻ với những người bạn chọn.

 3. Bấm vào hộp Tới và nhập địa chỉ email cho người mà bạn muốn chia sẻ.

 4. Lặp lại Bước 3 để thêm bất kỳ người nào khác mà bạn muốn chia sẻ cùng cấp độ truy cập.

 5. Chọn cấp độ truy cập từ danh sách thả xuống.

 6. Bấm Chia sẻ.

Nhận liên kết

Bạn có thể cung cấp cho bất kỳ ai một liên kết giúp họ có quyền truy cập chỉ xem đối với lịch của bạn—và họ có thể chuyển liên kết đó tới người khác. Những người bạn cung cấp liên kết có thể truy cập vào lịch của bạn qua các ứng dụng lịch khác, chẳng hạn như Microsoft Outlook, Lịch Google, Mozilla Lightning, hoặc iCal.

Bạn có thể chọn trong số hai cấp độ truy cập: Hiển thị chi tiết sự kiện và Hiển thị thời gian rảnh/bận. Bạn có thể có một loạt các liên kết cho mỗi cấp độ truy cập.

Dưới đây là cách nhận một liên kết:

 1. Trong Lịch, bấm Chia sẻ, sau đó bấm vào tên của lịch bạn muốn chia sẻ.

 2. Bấm Nhận liên kết.

 3. Chọn Hiển thị chi tiết sự kiện hoặc Hiển thị thời gian rảnh/bận. Bấm vào Tạo dưới loại bạn muốn.

Mỗi loạt liên kết cho phép người khác truy cập vào lịch của bạn theo ba cách:

 • Xem ở dạng trình duyệt web (HTML)

 • Nhập vào ứng dụng lịch khác (ICS)

 • Xem ở dạng trình đọc cấp nguồn (XML)

Cho dù họ sử dụng liên kết nào trong loạt đó thì các quyền đều giống nhau.

Các ghi chú

 • Việc đặt lại liên kết sẽ hủy kích hoạt tất cả các liên kết hiện có trong một loạt và tạo các liên kết mới. Các liên kết cũ sẽ không còn hoạt động, vì vậy bạn cần gửi liên kết mới cho những người bạn muốn duy trì quyền truy cập.

 • Việc xóa quyền sẽ hủy kích hoạt tất cả các liên kết hiện có và loạt liên kết. Các liên kết sẽ không còn hoạt động.

 • Tính năng công khai lịch không còn được hỗ trợ. Tìm hiểu thêm

Truy cập lịch Outlook.com trên thiết bị Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch hoặc Android của bạn

Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?