Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Sử dụng lịch trong Outlook.com

Dưới đây là cách thực hiện một số tác vụ cơ bản trong lịch của bạn.

Cách đi tới lịch của bạn

 1. Bấm vào mũi tên xuống bên cạnh biểu trưng Outlook.com.

  Biểu trưng và mũi tên của Outlook.com
 2. Bấm Lịch.

  Các hình xếp để truy cập thư, mọi người, lịch và OneDrive
Để thực hiện việc này ...
… thực hiện việc này

Thêm sự kiện

 • Bấm Mới.

 • Trong chế độ xem tháng, tuần hoặc ngày, bấm vào bất kỳ đâu.

 • Để nhập sự kiện mở rộng ra nhiều khoảng thời gian hoặc ngày, hãy bấm và kéo.

Chỉnh sửa sự kiện

Bấm vào sự kiện.

Hiển thị hoặc ẩn lịch

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.
 2. Để ẩn lịch, hãy bấm vào tên lịch. Để hiển thị lịch, hãy bấm vào lịch lần nữa.

Thay đổi chế độ xem lịch thành tháng, tuần, ngày, lịch công tác hoặc công việc

 1. Ở phía trên bên phải, bấm Xem.

 2. Chọn chế độ xem bạn muốn.

Xem nhanh toàn bộ tháng khi bạn ở chế độ xem tuần hoặc ngày

Trỏ tới ngày tháng hoặc ngày ở phía trên bên trái để hiển thị bộ điều hướng mini.

Chuyển đến hôm nay trong chế độ xem tuần hoặc ngày

 • Bấm vào liên kết Hôm nay trong bộ điều hướng mini.

  Hoặc

 • Bấm vào biểu trưng Lịch.

Chuyển đến một ngày tháng cụ thể

 • Bấm vào ngày tháng đó.

 • Sử dụng bộ điều hướng mini.

 • Sử dụng bi lăn trên chuột của bạn.

Thay đổi thiết đặt lịch và màu sắc

 1. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.
 2. Bấm vào tên lịch bạn muốn thay đổi.

 3. Sau khi bạn thực hiện thay đổi, bấm Lưu.

Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?