Mẹo Outlook.com


Hộp thư đến không lộn xộn

Dưới đây là cách giữ hộp thư đến Outlook.com của bạn không lộn xộn và được tổ chức bằng cách sử dụng Bộ lọc, Xóa sạch, Lên lịch dọn sạch và các tác vụ tức thì.

Bộ lọc

Để lọc thư của bạn, chạm hoặc bấm Xem rồi chọn một trong các danh mục bộ lọc. Ví dụ: bấm vào Chưa đọc để xem thư chưa đọc, bấm vào Thông tin cập nhật mạng xã hội để xem thư từ các trang mạng xã hội như Facebook hoặc bấm vào Bản tin để tìm và xóa các bản tin khỏi hộp thư đến của bạn.

Màn hình lọc bản tin trong Outlook.com

Xóa sạch

Sử dụng Xóa sạch để di chuyển tất cả thư email từ một người gửi cụ thể vào một thư mục. Chọn thư từ người gửi cụ thể trong hộp thư đến của bạn, nhấn hoặc bấm Xóa sạch, rồi bấm Di chuyển tất cả khỏi. Trên màn hình tiếp theo, hãy chọn thư mục bạn muốn di chuyển thư vào. Hoặc chọn Thư mục mới để tạo thư mục mới cho các thứ đó.

Tùy chọn xóa sạch trong Outlook.com

Chọn hộp kiểm Đồng thời di chuyển thư trong tương lai để tự động di chuyển thư email mới từ người gửi đó vào cùng một thư mục.

Để xóa tất cả thư email từ một người gửi cụ thể, chọn thư, nhấn hoặc bấm Xóa sạch, rồi bấm Xóa tất cả khỏi. Trên màn hình tiếp theo, hãy chọn hộp kiểm Đồng thời chặn các thư trong tương lai để xóa tất cả thư mới từ địa chỉ email đó, rồi nhấn hoặc bấm Xóa tất cả.

Lên lịch dọn sạch

Lên lịch dọn sạch tự động di chuyển hoặc xóa email từ người gửi cụ thể sau 10, 30, 60 hoặc 90 ngày để bạn sẽ chỉ nhìn thấy các thư gần đây hơn.

Tùy chọn Lên lịch dọn sạch trong Outlook.com

Bạn cũng có thể chọn sắp xếp thư từ những người gửi cụ thể ngay lập tức để chúng chuyển thẳng tới một thư mục và không bao giờ tới hộp thư đến của bạn. Đây là cách sử dụng Lên lịch dọn sạch:

  • Chọn email trong hộp thư đến của bạn rồi nhấn hoặc bấm Xóa sạch.

  • Nhấn hoặc bấm Lên lịch dọn sạch.

  • Chọn tùy chọn hoạt động hiệu quả nhất cho bạn.

Tác vụ tức thì

Với các tác vụ tức thì của Outlook.com, bạn có thể gắn cờ các thư để theo dõi, xóa hoặc đánh dấu là đã đọc chỉ bằng một lần bấm chuột. Bạn cũng có thể tạo và thêm các tác vụ tức thì của riêng mình hoặc xóa tác vụ tức thì mà bạn không muốn sử dụng.

Để sử dụng các tác vụ tức thì, hãy trỏ đến một email và bấm vào biểu tượng cho tác vụ bạn muốn. Khi bạn trỏ vào biểu tượng, bạn sẽ nhìn thấy văn bản cho bạn biết tác vụ tương ứng với biểu tượng đó.

Con trỏ chỉ vào một email và tô sáng các biểu tượng tác vụ tức thì trong Outlook.com

Bạn cũng có thể tùy chỉnh các tác vụ tức thì. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng tùy chọn rồi bấm Thiết đặt thư khác hoặc Tùy chọn. Trong Tùy chỉnh Outlook, bấm Tác vụ tức thì và chọn tác vụ tức thì bạn muốn nhìn thấy khi bạn ở trong hộp thư đến của mình.

Tùy chỉnh màn hình tác vụ tức thì trong Outlook.com

Nếu bạn không muốn nhìn thấy các tác vụ tức thì, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị tác vụ tức thì .

Xem thêm

Sắp xếp tất cả tệp, ảnh và video của bạn với OneDrive.

Bạn có thể dùng thử Outlook.com bằng cách sử dụng tài khoản Gmail hiện có của mình.

Nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn về Outlook.com.

Muốn đưa tất cả các mẹo này vào thực tiễn? Dùng thử Outlook.com ngay bây giờ.