Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Mẹo Outlook.com


Hộp thư đến không lộn xộn

Dưới đây là cách giữ hộp thư đến Outlook.com của bạn không lộn xộn và được tổ chức bằng cách sử dụng Bộ lọc, Xóa sạch, Di chuyển đến và các tác vụ tức thì.

Bộ lọc

Để lọc thư của bạn, chạm hoặc bấm Xem rồi chọn một trong các danh mục bộ lọc. Ví dụ: bấm vào Chưa đọc để xem thư chưa đọc, bấm vào Cập nhật xã hội để xem thư từ các trang mạng xã hội như Facebook hoặc bấm vào Bản tin để tìm và xóa các bản tin khỏi hộp thư đến của bạn.

Màn hình lọc bản tin trong Outlook.com

Xóa sạch

Sử dụng Xóa sạch để xóa hoặc lưu trữ thư email từ hộp thư đến hoặc các thư mục khác của bạn. Bạn có thể chọn để xóa hoặc lưu trữ tất cả thư email hoặc tất cả ngoại trừ thư gần đây nhất, từ một hoặc nhiều người gửi. Bạn cũng có thể chọn để chặn, xóa hoặc lưu trữ thư email trong tương lai từ những người gửi đó.

Để xóa thư từ một người gửi, hãy chọn một thư email từ người đó trong hộp thư đến của bạn, chạm hoặc bấm vào Xóa sạch, chọn tùy chọn Xóa phù hợp với bạn, rồi bấm vào Xóa sạch.

Để lưu trữ thư, hãy làm theo các hướng dẫn ở trên nhưng bấm vào mũi tên xuống bên cạnh Xóa, rồi chạm hoặc bấm vào Lưu trữ.

Di chuyển đến

Để di chuyển một vài thư vào thư mục khác, hãy chọn thư email, chạm hoặc bấm vào Di chuyển đến, rồi chạm hoặc bấm vào thư mục bạn muốn gửi thư đến. Bạn thậm chí có thể tạo thư mục mới trong quá trình này. Chạm hoặc bấm vào Thư mục mới, nhập tên của thư mục mới, rồi chạm hoặc bấm vào Nhập.

Để di chuyển tất cả thư email từ một người gửi vào thư mục khác, hãy chọn thư, chạm hoặc bấm vào Di chuyển đến, chạm hoặc bấm vào Di chuyển tất cả email từ, rồi chọn một tùy chọn phù hợp với bạn. Bạn có thể di chuyển tất cả thư hoặc tất cả ngoại trừ thư gần đây nhất, từ hộp thư đến hoặc thư mục khác. Chọn thư mục bạn muốn gửi thư đến, rồi chạm hoặc bấm vào Di chuyển tất cả. Bạn cũng có thể chọn để tự động di chuyển thư email trong tương lai từ những người gửi đó.

Tác vụ tức thì

Với các tác vụ tức thì của Outlook.com, bạn có thể gắn cờ các thư để theo dõi, xóa hoặc đánh dấu là đã đọc chỉ bằng một lần bấm chuột. Bạn cũng có thể tạo và thêm các tác vụ tức thì của riêng mình hoặc xóa tác vụ tức thì mà bạn không muốn sử dụng.

Để sử dụng các tác vụ tức thì, hãy trỏ đến một email và bấm vào biểu tượng cho tác vụ bạn muốn. Khi bạn trỏ vào biểu tượng, bạn sẽ nhìn thấy văn bản cho bạn biết tác vụ tương ứng với biểu tượng đó.

Con trỏ chỉ vào một email và tô sáng các biểu tượng tác vụ tức thì trong Outlook.com

Bạn cũng có thể tùy chỉnh các tác vụ tức thì. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn. Trong Tùy chỉnh Outlook, bấm Tác vụ tức thì và chọn tác vụ tức thì bạn muốn nhìn thấy khi bạn ở trong hộp thư đến của mình.

Tùy chỉnh màn hình tác vụ tức thì trong Outlook.com

Nếu bạn không muốn nhìn thấy các tác vụ tức thì, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị tác vụ tức thì .

Xem thêm

Sắp xếp tất cả tệp, ảnh và video của bạn với OneDrive.

Bạn có thể dùng thử Outlook.com bằng cách sử dụng tài khoản Gmail hiện có của mình.

Nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn về Outlook.com.

Muốn đưa tất cả các mẹo này vào thực tiễn? Dùng thử Outlook.com ngay bây giờ.