Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Sử dụng tệp đính kèm trong Outlook.com

Sự cố với tệp đính kèm được gửi cho bạn

Nếu bạn không thể mở hay lưu tệp đính kèm đã được gửi cho mình thì khả năng trình duyệt của bạn cần được cập nhật.

Gửi tệp qua email

Nếu bạn muốn gửi hình ảnh hoặc các tệp khác trong Outlook.com, bạn có ba tùy chọn:

  • Gửi dưới dạng tệp đính kèm: đây là phương pháp cổ điển, truyền thống.

  • Gửi hình ảnh nội tuyến: trực tiếp thêm hình ảnh vào nội dung trong email của bạn.

  • Chia sẻ từ tài khoản OneDrive của bạn: hoàn hảo cho các tệp lớn hoặc số lượng hình ảnh lớn. Người nhận sẽ chỉ nhận được liên kết đến tệp bạn muốn chia sẻ trong OneDrive của mình.

Để đính kèm tệp vào email

  1. Để bắt đầu soạn email, bấm vào Mới.

  2. Bấm vào Chèn rồi bấm vào Tệp dưới dạng phần đính kèm, Hình ảnh nội tuyến hoặc Chia sẻ từ OneDrive.

  3. Duyệt qua PC hoặc OneDrive của bạn và chọn tệp. Đối với nhiều tệp, hãy giữ phím Ctrl trong khi chọn các tệp đó.

  4. Bấm Mở.

Các ghi chú

  • Để xóa tệp bất kỳ khỏi email, bấm chuột phải vào hình thu nhỏ tệp rồi bấm Xóa.

  • Để đổi kích thước hình ảnh nội tuyến, bấm chuột phải vào hình ảnh rồi bấm vào kích thước khác.

  • Nếu bạn đang chia sẻ từ OneDrive, bạn cần bảo đảm rằng tệp đã được tải lên OneDrive trước.

Để được trợ giúp thêm về cách gửi và nhận các tệp đính kèm, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?