Trợ giúp tài khoản Outlook.com

Outlook.com

Sự cố đăng nhập và mật khẩu

Bạn gặp sự cố đăng nhập?

Nếu bạn không chắc liệu mình có đang sử dụng đúng mật khẩu không...

 • ...nhưng để mật khẩu đúng, hãy đảm bảo tắt Caps Lock. Mật khẩu phân biệt chữ hoa chữ thường.

 • …nhưng nếu bạn vẫn không thể đăng nhập, sự cố có thể từ phía bạn. Kiểm tra trạng thái dịch vụ.

 • …và trạng thái dịch vụ màu xanh, nhưng bạn vẫn không thể đăng nhập thì ai đó có thể đã lấy mật khẩu và đang sử dụng tài khoản của bạn. Xem Tài khoản của tôi đã bị tấn công.

Nếu bạn đã quên hoặc mất mật khẩu, bạn cần đặt lại mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu của bạn

 • Bạn có thể đặt lại mật khẩu tại https://account.live.com/pw.

 • Để tránh tin tặc tấn công, chúng tôi yêu cầu bạn nhập một số ký tự và chữ số có trong hình. Các chữ cái đó không phân biệt chữ hoa chữ thường. Nhận thêm thông tin về cách nhập ký tự.

 • Đảm bảo bạn tạo một mật khẩu mạnh.

  Không làm

  Làm

  Không sử dụng cùng mật khẩu cho các tài khoản khác nhau.

  Tạo mật khẩu mới khác nhiều so với các mật khẩu trước đây.

  Không lặp lại mật khẩu.

  Thay đổi mật khẩu của bạn thường xuyên.

  Không sử dụng một từ cho mật khẩu.

  Sử dụng cụm mật khẩu (không có dấu cách giữa các từ) mà không thể dễ đoán ra.

  Không sử dụng thông tin cá nhân dễ nhớ như tên bạn, tên các thành viên trong gia đình, địa chỉ hoặc số điện thoại của bạn.

  Sử dụng câu hoặc cụm từ dễ nhớ được biến đổi thành chuỗi các mục ban đầu, số và biểu tượng.

  Không sử dụng các mật khẩu như "mật khẩu", "tiền$$$" hoặc "12345678".

  Sử dụng trình kiểm tra mật khẩu của chúng tôi để kiểm tra mật khẩu mới của bạn trước khi sử dụng.

Sau khi bạn đặt lại mật khẩu, bạn nên thêm càng nhiều thông tin bảo mật càng tốt để làm cho tài khoản của bạn an toàn hơn. Nếu bạn quên mật khẩu, hoặc nếu có ai đó tấn công (chiếm) tài khoản của bạn, bạn có thể sử dụng thông tin này để lấy lại tài khoản. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tại sao tôi cần thêm thông tin bảo mật?

Tôi không thể sử dụng bất kỳ tùy chọn nào trong số này

Nếu không có tùy chọn đặt lại nào cho bạn, hãy chọn Tôi không thể sử dụng bất kỳ tùy chọn nào trong số này. Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng bằng cách điền vào biểu mẫu trực tuyến. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp càng nhiều thông tin tài khoản càng tốt. Chúng tôi coi trọng bảo mật tài khoản của bạn và cần thông tin này để giúp ngăn chặn tin tặc truy cập vào tài khoản của bạn. Bạn cũng cần cung cấp địa chỉ email thay thế để chúng tôi có thể liên lạc với bạn. Đại diện dịch vụ khách hàng Microsoft sẽ liên hệ với bạn qua email trong vòng 24 giờ.

Chạy trình gỡ rối tài khoản Microsoft trong Windows 8.1

Nếu bạn đang chạy Windows 8.1, trình gỡ rối tài khoản Microsoft có thể tìm và tự động khắc phục một số sự cố với tài khoản của bạn. Trình gỡ rối này chỉ có sẵn ở tiếng Anh nhưng sẽ hoạt động ở tất cả các ngôn ngữ.

Cần thêm trợ giúp?

Nhận trợ giúp với các ứng dụng màn hình nền Outlook.

Có ý kiến về Outlook.com? Chúng tôi muốn nghe phản hồi của bạn.

Không thể truy cập Outlook.com? Có thể có vấn đề nào đó từ phía chúng tôi.