Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Các phím tắt trong Outlook.com

Bạn có thể thực hiện nhiều tác vụ phổ biến trong Outlook.com bằng cách sử dụng bàn phím. Để xem danh sách các phím tắt trong Outlook.com, hãy nhấn phím ? (dấu chấm hỏi).

Danh sách bao gồm một liên kết đến trang cài đặt nơi bạn có thể chọn phiên bản của các lối tắt để sử dụng:

  • Gmail

  • Yahoo!

  • Outlook.com

  • Không có

Lưu ý

  • Danh sách phím tắt này không khả dụng ở chế độ soạn—viết email mới, trả lời hoặc chuyển tiếp.

Viết email

Tạo email mới

N/Ctrl+N

Hiển thị sổ địa chỉ

Alt+.

Gửi email

Ctrl+Enter/Alt+S

Trả lời email

R

Trả lời tất cả cho một email

Shift+R

Chuyển tiếp email

Shift+F

Kiểm tra chính tả

F7

Chèn Biểu tượng cảm xúc

Ctrl+Y

Lưu thư nháp

Ctrl+S

Đọc email

Mở email

O/Enter

Hiển thị nội dung bị chặn

Shift+I

Tìm kiếm email của bạn

/

Đóng email

Esc

Mở rộng/thu gọn cuộc hội thoại

X

Đi tới

Đi tới Hộp thư đến

G rồi đến I

Đi tới Thư gắn cờ

G rồi đến L

Đi tới Thư nháp

G rồi đến D

Đi tới Thư đã gửi

G rồi đến S

Đi tới ứng dụng Mọi người

Ctrl+3

Hiển thị trợ giúp cho bàn phím

?

Tác vụ với email

Xóa email

Del

Lưu trữ

E

Đánh dấu email là thư rác

J

Chuyển vào thư mục

V

Thư mục Mới

Shift+E

Phân loại email

C

Danh mục Mới

Shift+G

Xóa tất cả danh mục

Y

Đánh dấu email là đã đọc

Q

Đánh dấu email là chưa đọc

U

Gắn cờ email

Chèn

In email

Shift+P

Danh sách email

Chọn tất cả email

S rồi đến A

Bỏ chọn tất cả email

S rồi đến N

Chuyển lựa chọn xuống dưới

Ctrl+./Down

Chuyển lựa chọn lên trên

Ctrl+,/Up

Làm mới

M/F9

Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?