Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Quản lý danh sách địa chỉ liên hệ trong Outlook.com

Các liên hệ của tôi nằm ở đâu?

 1. Bấm vào mũi tên bên cạnh biểu trưng Outlook.com ở phía trên bên trái.

  Biểu trưng và mũi tên của Outlook.com
 2. Bấm Mọi người.

  Các hình xếp để mở thư, mọi người, lịch và OneDrive

Thêm địa chỉ liên hệ

Khi bạn trả lời email bao gồm địa chỉ email không có trong danh sách liên hệ, bạn có thể được nhắc thêm địa chỉ đó. Bạn cũng có thể thêm thủ công địa chỉ liên hệ.

 1. Trong Mọi người, bấm Tạo mới.

 2. Thêm thông tin liên hệ. Nếu bạn muốn thêm nhiều địa chỉ email, số điện thoại, v.v, hãy bấm vào biểu tượng Biểu tượng Dấu cộng trong phần đó.
 3. Bấm Lưu.

Thêm hoặc xóa địa chỉ liên hệ trong mục yêu thích của bạn

Mục yêu thích xuất hiện trong Mọi người ở đầu danh sách liên lạc của bạn. Để thêm hoặc xóa các địa chỉ liên hệ trong mục ưa thích của bạn, hãy bấm vào địa chỉ liên hệ rồi bấm Thêm vào mục yêu thích hoặc Xóa khỏi mục yêu thích.

Chỉnh sửa hoặc xóa địa chỉ liên hệ

Trong Mọi người, bấm vào một địa chỉ liên hệ rồi bấm Chỉnh sửa hoặc Xóa.

Lưu ý: Không thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin liên hệ riêng lẻ từ mạng xã hội. Để biết thông tin về việc thêm hoặc xóa mạng xã hội trong tài khoản Outlook.com, hãy xem Thêm bạn bè từ các mạng xã hội.

Khôi phục liên hệ đã xoá

Nếu bạn vô tình xóa hoặc để mất địa chỉ liên hệ, bạn có thể khôi phục chúng. Xem Khôi phục liên hệ đã xoá.

Dọn sạch các liên hệ bị trùng lặp

Bạn có thể kết hợp các liên hệ bị trùng lặp thành một liên hệ với tất cả thông tin liên hệ.

Sử dụng tính năng “Dọn sạch danh bạ”

 1. Trong Danh bạ, bấm Quản lý, sau đó bấm Dọn sạch danh bạ.

 2. Trong từng nhóm liên hệ, bỏ chọn hộp kiểm cho bất kỳ liên hệ nào bạn không muốn để lại trong nhóm.

 3. Lặp lại bước 2 cho tất cả nhóm liên hệ, rồi bấm vào Dọn sạch.

Tìm kiếm và kết hợp theo cách thủ công

 1. Trong trường tìm kiếm Mọi người, nhập tên của liên hệ mà bạn đang tìm.

 2. Trong kết quả tìm kiếm, chọn các liên hệ mà bạn muốn kết hợp, rồi bấm vào Liên kết.

Hoàn tác liên hệ đã kết hợp

Khi một liên hệ mới kết hợp được tạo thì các liên hệ bị trùng lặp ban đầu sẽ được xóa đi. Nếu bạn vô tình kết hợp hai hoặc nhiều liên hệ của những người khác nhau, dưới đây là cách khôi phục các liên hệ đó.

 1. Trong Mọi người, bấm vào Quản lý, sau đó bấm Khôi phục liên hệ đã xóa.

 2. Chọn các liên hệ ban đầu bạn muốn khôi phục, sau đó bấm vào Khôi phục.

 3. Bấm vào liên hệ được kết hợp không chính xác, bấm vào Xóa, sau đó bấm lại vào Xóa.

Làm việc với các nhóm

Nhóm sẽ hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong danh sách liên lạc của bạn. Để xem các thành viên trong nhóm, bấm vào nhóm đó.

Tạo nhóm mới

 1. Bấm vào mũi tên cạnh Tạo mới, sau đó bấm Nhóm mới.

 2. Nhập tên nhóm.

 3. Trong Thêm thành viên, bắt đầu nhập tên hoặc địa chỉ email. Khi địa chỉ liên hệ xuất hiện trong danh sách, hãy bấm vào đó.

 4. Khi bạn đã thêm tất cả các thành viên bạn muốn, hãy bấm Lưu.

Hoặc, bạn có thể thực hiện theo cách này.

 1. Bấm vào hộp chọn bên cạnh từng liên hệ bạn muốn thêm vào nhóm mới.

 2. Bấm vào Nhóm, sau đó bấm vào Nhóm mới.

 3. Nhập tên nhóm rồi bấm Lưu.

Thêm thành viên vào nhóm.

 1. Bấm vào tên của nhóm bạn muốn thêm thành viên, sau đó bấm vào Chỉnh sửa.

 2. Trong Thêm thành viên, bắt đầu nhập tên hoặc địa chỉ email. Khi địa chỉ liên hệ xuất hiện trong danh sách, hãy bấm vào đó.

 3. Khi bạn đã thêm tất cả các thành viên mới mà bạn muốn, hãy bấm Lưu.

Hoặc, bạn có thể thực hiện theo cách này.

 1. Bấm vào hộp chọn bên cạnh từng liên hệ bạn muốn thêm vào nhóm.

 2. Bấm vào Nhóm, chọn nhóm bạn muốn thêm các thành viên đó vào, sau đó bấm vào Áp dụng.

Xóa thành viên khỏi nhóm

 1. Bấm vào tên của nhóm bạn muốn xóa các thành viên khỏi, sau đó bấm vào Chỉnh sửa.

 2. Bấm vào X trong từng thành viên bạn muốn xóa, rồi bấm vào Lưu.

Hoặc, bạn có thể thực hiện theo cách này.

 1. Bấm vào hộp chọn bên cạnh từng liên hệ bạn muốn xóa khỏi nhóm.

 2. Bấm vào Nhóm, xóa dấu kiểm bên cạnh nhóm bạn muốn xóa các nhóm khỏi, sau đó bấm vào Áp dụng.

  Lưu ý: việc xóa liên hệ khỏi nhóm sẽ không xóa liên hệ đó khỏi danh sách liên hệ của bạn.

Xóa một nhóm

 1. Bấm vào nhóm bạn muốn xóa.

 2. Bấm Xóa rồi bấm Xóa lần nữa.

  Lưu ý: việc xóa một nhóm sẽ không xóa các liên hệ là các thành viên.

Nhập liên hệ từ tài khoản email hoặc ứng dụng khác

Nhập các liên hệ từ Google, Yahoo, tài khoản Outlook.com khác, Outlook 2010, Outlook 2013 hoặc Windows Live Mail

 1. Trong Mọi người, trong Nhập liên hệ, bấm vào Bắt đầu nhập.

 2. Bấm vào Outlook.com, Google, Yahoo!, Outlook 2010 & Outlook 2013 hoặc Windows Live Mail và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý

 • Tùy chọn Outlook.com cũng hoạt động đối với các địa chỉ email kết thúc bằng @outlook.com, @hotmail.com, @live.com hoặc @msn.com.

Từ Outlook Express

Bạn có thể tải email và liên hệ từ Outlook Express lên Outlook.com. Cài đặt bổ trợ di trú thư và làm theo hướng dẫn.

Từ dịch vụ email khác

 1. Đăng nhập vào tài khoản email bạn muốn nhập các địa chỉ liên hệ.

 2. Xuất các liên hệ của bạn ra tệp .CSV và lưu tệp đó vào ổ đĩa cứng của bạn.

  Các dịch vụ email khác nhau hoạt động khác nhau. Xem các trang hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ email của bạn để biết thêm thông tin.

 3. Đăng nhập vào tài khoản Outlook.com của bạn.

 4. Trong Mọi người, trong Nhập liên hệ, bấm vào Bắt đầu nhập, rồi bấm vào Dịch vụ email khác.

 5. Duyệt tìm tệp bạn đã lưu trong Bước 2, bấm vào Tải lên rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Kết nối với các liên hệ của bạn từ mạng xã hội

Bạn không còn có thể kết nối các liên hệ trên Facebook với tài khoản Outlook.com của mình. Điều này là do những thay đổi Facebook đã thực hiện đối với API Đồ thị của họ và sẽ ảnh hưởng tới các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft. API Đồ thị của Facebook là công cụ chúng tôi sử dụng để kết nối tài khoản Microsoft của bạn với Facebook. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết có tên Facebook Connect không còn khả dụng.

Ngoài các liên hệ bạn đã thêm hoặc nhập, bạn cũng có thể thiết lập Mọi người để hiển thị thông tin từ các danh sách liên hệ trong các mạng xã hội như Twitter và LinkedIn cũng như các tài khoản Google hoặc Yahoo của bạn. Xin lưu ý rằng nếu sau đó bạn ngắt kết nối tài khoản, những liên hệ đó sẽ không còn xuất hiện trong danh sách liên hệ Outlook.com của bạn nữa.

Trong Mọi người, trong Thêm mọi người vào danh sách liên hệ của bạn, bấm vào dịch vụ email mạng xã hội bạn muốn kết nối.

Lưu ý: không thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin liên hệ riêng lẻ từ mạng xã hội trong Outlook.com. Để biết thêm thông tin, truy cập Thêm bạn bè từ các mạng xã hội.

Nếu bạn nhận được quá nhiều lời nhắc sinh nhật từ mạng xã hội và muốn tắt chúng, hãy xem thông tin về cách Tắt nhắc nhở sinh nhật.

Thiếu các liên hệ từ trang Mọi người sau khi xóa dịch vụ được kết nối

Nếu gần đây bạn đã xóa một dịch vụ được kết nối khỏi tài khoản Outlook.com, chẳng hạn như Google hoặc Twitter, mọi liên hệ được liên kết với dịch vụ đó cũng sẽ bị xóa khỏi trang Mọi người. Nếu gần đây bạn đã xóa các liên hệ trên Facebook, bạn sẽ không thể khôi phục chúng. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết có tên Facebook Connect không còn khả dụng. Để khôi phục những liên hệ bị thiếu này, bạn cần phải kết nối lại dịch vụ đó với tài khoản Outlook.com của mình. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 • Đăng nhập vào https://account.live.com.

 • Bấm vào Tài khoản liên quan, sau đó bấm Quản lý tài khoản khác.
  Tài khoản liên quan
 • Bấm Thêm tài khoản, sau đó bấm vào dịch vụ bạn muốn thêm.
  Trang Thêm tài khoản
 • Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào dịch vụ của bên thứ ba. Sau khi dịch vụ được thêm, bạn sẽ nhận được xác nhận.

 • Bạn cũng sẽ nhận được email xác nhận của Microsoft.

 • Hãy truy cập trang https://people.live.com để kiểm tra xem các liên hệ từ dịch vụ đã được đưa vào danh sách liên hệ của bạn chưa.

Gửi lời mời tham gia danh sách liên hệ Skype của bạn

Mời các liên hệ từ sổ địa chỉ của bạn tham gia danh sách liên hệ Skype của bạn. Trong Những người chúng tôi tìm thấy trên Skype, bấm vào Mời.

Nhận thêm thông tin tại Trò chuyện với bạn bè và gia đình trên Skype trong Outlook.com.

Để được trợ giúp thêm về cách thêm và quản lý địa chỉ liên hệ và nhóm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?