Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Thêm Outlook.com vào Office Outlook

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về cách thêm Outlook.com vào Office Outlook, hãy thử một trong những liên kết sau:

Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?