Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Thiết lập ứng dụng email với Outlook.com

Bạn có thể quản lý tài khoản Outlook.com của mình từ nhiều ứng dụng thư phổ biến. Cách thực hiện:

Hiển thị tất cả

Điện thoại Windows, iPhone hoặc Điện thoại Android

Nhận email Outlook.com trên Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch hoặc Android.

Điện thoại Windows

 1. Trên Bắt đầu, vuốt sang trái đến danh sách Ứng dụng, nhấn Cài đặt, rồi nhấn Email và tài khoản.

 2. Nhấn thêm tài khoản.

 3. Nếu bạn có Windows Phone 8, nhấn Outlook.
  – hoặc –
  Nếu bạn có Windows Phone 7, nhấn Windows Live.

 4. Nhập địa chỉ Outlook.com của bạn.

 5. Nhấn vào hộp Mật khẩu, rồi nhập mật khẩu Outlook.com của bạn.

 6. Nhấn Đăng nhập.

iPhone, iPad hoặc iPod Touch

Giờ đây, bạn có thể tải xuống ứng dụng Microsoft Outlook dành cho iPad, iPhone và iPod Touch từ cửa hàng ứng dụng.

 1. Tải xuống ứng dụng Microsoft Outlook hoặc tìm kiếm Outlook trong cửa hàng ứng dụng với thiết bị iOS của bạn.

 2. Sau khi cài đặt ứng dụng, nhấn Bắt đầu.

 3. Tiếp theo, chọn tài khoản bạn muốn thêm.

 4. Đăng nhập vào tài khoản và ứng dụng Microsoft Outlook sẽ bắt đầu đồng bộ hóa với tài khoản.

Nếu không thể sử dụng ứng dụng vì bất kỳ lý do gì, bạn vẫn có thể thiết lập Outlook.com trên thiết bị iOS của mình.

 1. Nhấn Cài đặt, rồi nhấn Thư, Danh bạ, Lịch.

 2. Nhấn Thêm Tài khoản trong trang Tài khoản.

 3. Chọn Hotmail.

 4. Nhập địa chỉ và mật khẩu Outlook.com của bạn.

 5. Chọn trường mà bạn muốn đồng bộ hóa. Nhấn Lưu.

Android

Giờ đây, bạn có thể sử dụng ứng dụng Office Outlook trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của mình.

 1. Tải xuống ứng dụng Microsoft Outlook hoặc tìm kiếm Outlook trong Google Play với thiết bị Android của bạn.

 2. Sau khi cài đặt, nhấn Bắt đầu.

 3. Tiếp theo, chọn tài khoản bạn muốn thêm.

 4. Đăng nhập vào tài khoản và ứng dụng Microsoft Outlook sẽ bắt đầu đồng bộ hóa với tài khoản đó.

Lưu ý

 • Ứng dụng có thể không sẵn có ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực.

 • Bạn không thể chỉnh sửa danh bạ trong ứng dụng.

Nếu không thể sử dụng ứng dụng vì bất kỳ lý do gì, bạn vẫn có thể thiết lập Outlook.com trên thiết bị Android của mình. Cách thực hiện:

 1. Trên thiết bị của bạn, nhấn Email, rồi nhấn Thêm tài khoản.

 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu Outlook.com của bạn, rồi nhấn Thiết lập thủ công.

 3. Bên dưới Đây là loại tài khoản nào?, nhấn <ui>Exchange</ui>.

 4. Nếu có trường Miền, hãy để trống trường đó. Nếu có trường Tên đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email của bạn.

 5. Nhập mật khẩu của bạn.

 6. Đối với Tên máy chủ, nhập s.outlook.com.

 7. Đảm bảo hộp kiểm Sử dụng kết nối bảo mật (SSL) được chọn, rồi nhấn Tiếp theo.

 8. Chọn các tùy chọn tài khoản của bạn và nhấn vào Tiếp theo.

 9. Để hoàn tất thiết lập, nhấn Xong.

Điện thoại với trình duyệt web

Bạn luôn có thể truy cập Outlook.com tại http://m.mail.live.com.

Microsoft Office

Xem thông tin về cách thiết lập Outlook.com trong ứng dụng Outlook dành cho máy tính để bàn tại đây.

Ứng dụng Thư Windows 10

Nhận thông tin về cách thiết lập Outlook.com trong ứng dụng Thư Windows 10 tại đây.

Ứng dụng ThưWindows 8

Để thiết lập tài khoản Outlook.com của bạn:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, mở ứng dụng Thư.

 2. Trượt vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Cài đặt. (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc phía trên bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, sau đó bấm Cài đặt.)

 3. Nhấn hoặc bấm Tài khoản, sau đó nhấn hoặc bấm Thêm Tài khoản.

 4. Nhấn hoặc bấm Outlook và nhập địa chỉ email và mật khẩu Outlook.com của bạn.

 5. Nhấn hoặc bấm Kết nối.

Lưu ý

 • Nếu ứng dụng không thể tìm thấy cài đặt tài khoản, bạn có thể nhập thủ công cài đặt Exchange ActiveSync (xem phần "Các ứng dụng hỗ trợ Exchange ActiveSync").

 • Nếu ứng dụng không tải xuống email sau khi bạn thêm tài khoản, hãy mở Cài đặt trong ứng dụng thư và bấm vào tên tài khoản của bạn. Đảm bảo rằng trong Nội dung cần đồng bộ hóa, hộp kiểm Email được chọn.

Windows Live Mail 2011 & 2012

Để thiết lập tài khoản Outlook.com của bạn:

 1. Mở Windows Live Mail 2011 hoặc 2012.

 2. Trên tab Tài khoản, bấm Email.

 3. Nhập địa chỉ email, mật khẩu và tên hiển thị của bạn, sau đó bấm Tiếp theo.

 4. (Chỉ dành cho Windows Live Mail 2011) Từ menu thả xuống Loại máy chủ, chọn Windows Live Hotmail, sau đó bấm Tiếp theo.

 5. Bấm Kết thúc.

Lưu ý

 • Nếu bạn đang sử dụng Outlook.com với miền địa chỉ email khác miền Hotmail.com, Live.com, MSN.com hoặc Outlook.com, hãy bật Cấu hình cài đặt máy chủ theo cách thủ công ở bước 3.

Windows Live Mail 2009

Để thiết lập tài khoản Outlook.com của bạn:

 1. Mở Windows Live Mail 2009.

 2. Ở phía dưới bên trái, bấm Thư, sau đó bấm Thêm tài khoản email.

 3. Nhập địa chỉ email, mật khẩu và tên hiển thị của bạn, sau đó bấm Tiếp theo.

 4. Trong menu thả xuống cạnh Máy chủ thư đến của tôi là, chọn Máy chủ HTTP, sau đó bấm Tiếp theo.

 5. Bấm Kết thúc.

Ứng dụng hỗ trợ Exchange ActiveSync

Với EAS, bạn có thể nhận email của mình ngay lập tức cũng như xem tất cả các thư mục, lịch và danh bạ tại một nơi. Nếu ứng dụng email của bạn hỗ trợ Exchange ActiveSync và bạn cần cấu hình ứng dụng theo cách thủ công, hãy sử dụng cài đặt sau.

 • Địa chỉ máy chủ: s.outlook.com

 • Tên miền: <để trống>

 • Tên người dùng: Địa chỉ email của bạn

 • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn

 • Yêu cầu mã hóa TLS/SSL: Có

Ứng dụng hỗ trợ IMAP và SMTP

Nếu ứng dụng email của bạn không hỗ trợ Exchange ActiveSync, ứng dụng đó có thể sử dụng IMAP. Không giống như POP, chỉ đồng bộ hóa hộp thư đến, IMAP đồng bộ hóa tất cả các thư mục email của bạn.

Sử dụng cài đặt sau đây trong ứng dụng email của bạn.

 • Máy chủ thư đến (IMAP)

  • Địa chỉ máy chủ: imap-mail.outlook.com

  • Cổng: 993

  • Kết nối Mã hóa: SSL

 • Máy chủ thư đi (SMTP)

  • Địa chỉ máy chủ: smtp-mail.outlook.com

  • Cổng: 25 (hoặc 587 nếu 25 bị chặn)

  • Xác thực: Có

  • Kết nối Mã hóa: TLS

 • Tên người dùng: Địa chỉ email của bạn

 • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn

Ứng dụng hỗ trợ POP3 và SMTP

Nếu ứng dụng email của bạn không hỗ trợ Exchange ActiveSync hoặc IMAP, nhưng hỗ trợ POP3, trước tiên hãy bật POP cho tài khoản Outlook.com của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Outlook.com của bạn.

 2. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.

 3. Trong Quản lý tài khoản của bạn, bấm vào Kết nối thiết bị và ứng dụng với POP.

 4. Trong POP, hãy chọn Bật.

 5. Bấm Lưu.

Sau đó, sử dụng cài đặt sau đây trong ứng dụng email của bạn.

 • Máy chủ thư đến (POP3)

  • Địa chỉ máy chủ: pop-mail.outlook.com

  • Cổng: 995

  • Kết nối Mã hóa: SSL

 • Máy chủ thư đi (SMTP)

  • Địa chỉ máy chủ: smtp-mail.outlook.com

  • Cổng: 25 (hoặc 587 nếu 25 bị chặn)

  • Xác thực: Có

  • Kết nối Mã hóa: TLS

 • Tên người dùng: Địa chỉ email của bạn

 • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn

 • Nếu bạn không muốn email bị xóa khỏi hộp thư đến Outlook.com sau khi được tải xuống ứng dụng email của bạn, hãy chọn tùy chọn Lưu lại bản sao của thư trên máy chủ.

Ngay cả khi bạn vô tình thiết lập POP3 xóa thư sau khi tải xuống, Outlook.com cũng sẽ lưu bản sao của thư trong thư mục có tên là POP cho tới khi bạn xác minh lệnh xóa POP3.

Xác minh lệnh xóa POP3

 1. Đăng nhập vào tài khoản Outlook.com của bạn

 2. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.

 3. Trong Quản lý Tài khoản của bạn, bấm vào Kết nối thiết bị và ứng dụng với POP.

 4. Trong POP, đảm bảo đã chọn Bật.

 5. Chọn Không cho phép thiết bị hoặc ứng dụng xóa thư … để ghi đè mọi yêu cầu xóa.
  – Hoặc –
  Chọn Thực hiện nội dung thiết bị hoặc ứng dụng cho biết … để cho phép thiết bị và ứng dụng xóa thư khỏi hộp thư đến.

 6. Bấm Lưu.

Lưu ý

 • Cài đặt này áp dụng đối với tất cả các ứng dụng email POP mà bạn có thể sử dụng với tài khoản Outlook.com của mình.

Để được trợ giúp thêm về cách kết nối với Outlook.com bằng các ứng dụng và thiết bị, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?