Thiết lập ứng dụng email với Outlook.com

Bạn có thể quản lý tài khoản Outlook.com của bạn từ nhiều ứng dụng thư thông dụng. Cách thực hiện:

Hiển thị tất cả

Windows Phone, iPhone hoặc Android Phone

Xem email Outlook.com trên Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch hoặc Android.

Windows Phone

 1. Trên menu Bắt đầu, vuốt sang trái đến danh sách Ứng dụng, chạm Thiết đặt rồi chạm Email & tài khoản.

 2. Chạm vào thêm tài khoản.

 3. Nếu bạn có Windows Phone 8, chạm Outlook.
  – hoặc –
  Nếu bạn có Windows Phone 7, chạm Windows Live.

 4. Nhập địa chỉ Outlook.com của bạn.

 5. Chạm hộp Mật khẩu rồi nhập mật khẩu Outlook.com của bạn.

 6. Chạm vào Đăng nhập.

iPhone, iPad hoặc iPod Touch

Giờ bạn có thể tải xuống ứng dụng Microsoft Outlook cho iPad, iPhone và iPod Touch từ cửa hàng ứng dụng.

 1. Tải xuống ứng dụng Microsoft Outlook hoặc tìm kiếm Outlook trong cửa hàng ứng dụng với thiết bị iOS.

 2. Sau khi cài đặt ứng dụng, chạm Bắt đầu.

 3. Tiếp theo, chọn tài khoản bạn muốn thêm.

 4. Đăng nhập vào tài khoản và ứng dụng Microsoft Outlook sẽ bắt đầu đồng bộ hóa với tài khoản.

Nếu bạn không thể sử dụng ứng dụng vì bất kỳ lý do gì, bạn vẫn có thể thiết lập Outlook.com trên thiết bị iOS của bạn.

 1. Chạm Thiết đặt, sau đó chạm Thư, Danh bạ, Lịch.

 2. Chạm Thêm Tài khoản trong trang Tài khoản.

 3. Chọn Hotmail.

 4. Nhập địa chỉ và mật khẩu Outlook.com của bạn.

 5. Chọn trường mà bạn muốn đồng bộ hóa. Chạm Lưu.

Android

Giờ bạn có thể sử dụng ứng dụng Office Outlook trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của mình.

 1. Tải xuống ứng dụng Microsoft Outlook hoặc tìm kiếm Outlook trong Google Play với thiết bị Android của bạn.

 2. Sau khi cài đặt, chạm Bắt đầu.

 3. Tiếp theo, chọn tài khoản bạn muốn thêm.

 4. Đăng nhập vào tài khoản và ứng dụng Microsoft Outlook sẽ bắt đầu đồng bộ hóa với tài khoản đó.

Ghi chú

 • Ứng dụng có thể không sẵn có ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực.

 • Bạn không thể chỉnh sửa danh bạ trong ứng dụng.

Nếu bạn không thể sử dụng ứng dụng vì bất kỳ lý do gì, bạn vẫn có thể thiết lập Outlook.com trên thiết bị Android của bạn. Cách thực hiện:

 1. Trên thiết bị của bạn, chạm vào Email, rồi chạm Thêm tài khoản.

 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu Outlook.com của bạn, sau đó chạm Thiết lập theo cách thủ công.

 3. Dưới Đây là loại tài khoản nào? chạm Exchange.

 4. Nếu có trường Miền, hãy để trống trường đó. Nếu có trường Tên đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email của bạn.

 5. Nhập mật khẩu của bạn.

 6. Đối với Tên máy chủ, nhập s.outlook.com.

 7. Đảm bảo chọn hộp kiểm Sử dụng kết nối bảo mật (SSL), rồi chạm vào Tiếp.

 8. Chọn các tùy chọn tài khoản của bạn và chạm vào Tiếp.

 9. Để hoàn tất thiết lập, chạm Xong.

Điện thoại với trình duyệt web

Bạn luôn có thể truy cập Outlook.com tại http://m.mail.live.com.

Microsoft Office

Xem thông tin về cách thiết lập Outlook.com trong ứng dụng Outlook dành cho máy tính để bàn ở đây.

Ứng dụng Thư Windows 8

Để thiết lập tài khoản Outlook.com của bạn:

 1. Trên màn hình Bắt đầu, mở ứng dụng Thư.

 2. Trượt vào từ mép phải của màn hình, sau đó nhấn Cài đặt. (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc phía trên bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, sau đó bấm Cài đặt.

 3. Nhấn hoặc bấm Tài khoản, sau đó nhấn hoặc bấm Thêm Tài khoản.

 4. Chạm hoặc bấm Outlook và nhập địa chỉ email và mật khẩu Outlook.com của bạn.

 5. Chạm hoặc bấm Kết nối.

Ghi chú

 • Nếu ứng dụng không thể tìm thấy thiết đặt tài khoản, bạn có thể nhập thủ công thiết đặt Exchange ActiveSync (xem phần "Các ứng dụng hỗ trợ Exchange ActiveSync").

 • Nếu ứng dụng không tải xuống email sau khi bạn thêm tài khoản, hãy mở Thiết đặt trong ứng dụng thư và bấm vào tên tài khoản của bạn. Đảm bảo rằng trong Nội dung để đồng bộ hóa, hộp kiểm Email được chọn.

Thư Windows Live 2011 & 2012

Để thiết lập tài khoản Outlook.com của bạn:

 1. Mở Thư Windows Live 2011 hoặc 2012.

 2. Trên tab Tài khoản, bấm Email.

 3. Nhập địa chỉ email, mật khẩu và tên hiển thị của bạn, sau đó bấm Tiếp.

 4. (Chỉ Thư Windows Live 2011) Từ danh sách Loại máy chủ thả xuống, hãy chọn Windows Live Hotmail, sau đó bấm Tiếp.

 5. Bấm Kết thúc.

Ghi chú

 • Nếu bạn đang sử dụng Outlook.com với miền địa chỉ email khác Hotmail.com, Live.com, MSN.com hoặc Outlook.com, hãy bật Định cấu hình thiết đặt máy chủ theo cách thủ công ở bước 3.

Thư Windows Live 2009

Để thiết lập tài khoản Outlook.com của bạn:

 1. Mở Thư Windows Live 2009.

 2. Ở phía dưới bên trái, bấm Thư, sau đó bấm Thêm tài khoản email.

 3. Nhập địa chỉ email, mật khẩu và tên hiển thị của bạn, sau đó bấm Tiếp.

 4. Trong trình đơn thả xuống cạnh Máy chủ thư đến của tôi là, chọn Máy chủ HTTP, sau đó bấm Tiếp.

 5. Bấm Kết thúc.

Ứng dụng hỗ trợ Exchange ActiveSync

Với EAS, bạn có thể nhận email của mình ngay lập tức cũng như xem tất cả các thư mục, lịch và danh bạ tại một nơi. Nếu ứng dụng email của bạn hỗ trợ Exchange ActiveSync và bạn cần định cấu hình ứng dụng theo cách thủ công, hãy sử dụng thiết đặt sau:

 • Địa chỉ máy chủ: s.outlook.com

 • Miền: <để trống>

 • Tên người dùng: Địa chỉ email của bạn

 • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn

 • Cần có mã hóa TLS/SSL: Có

Ứng dụng hỗ trợ IMAP và SMTP

Nếu ứng dụng email của bạn không hỗ trợ Exchange ActiveSync, ứng dụng đó có thể sử dụng IMAP. Không giống như POP chỉ đồng bộ hóa hộp thư đến của bạn, IMAP đồng bộ hóa tất cả các thư mục email của bạn.

Sử dụng thiết đặt sau đây trong ứng dụng email của bạn.

 • Máy chủ thư đến (IMAP)

  • Địa chỉ máy chủ: imap-mail.outlook.com

  • Cổng: 993

  • Kết nối Mã hóa: SSL

 • Máy chủ thư đi (SMTP)

  • Địa chỉ máy chủ: smtp-mail.outlook.com

  • Cổng: 25 (hoặc 587 nếu 25 bị chặn)

  • Xác thực: Có

  • Kết nối Mã hóa: TLS

 • Tên người dùng: Địa chỉ email của bạn

 • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn

Ứng dụng hỗ trợ POP3 và SMTP

Nếu ứng dụng email của bạn không hỗ trợ Exchange ActiveSync hoặc IMAP nhưng hỗ trợ POP3, trước tiên, bật POP cho tài khoản Outlook.com của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Outlook.com của bạn.

 2. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.

 3. Trong Quản lý tài khoản của bạn, bấm Kết nối thiết bị và ứng dụng với POP.

 4. Trong POP, chọn Bật.

 5. Bấm Lưu.

Sau đó sử dụng thiết đặt sau đây trong ứng dụng email của bạn.

 • Máy chủ thư đến (POP3)

  • Địa chỉ máy chủ: pop-mail.outlook.com

  • Cổng: 995

  • Kết nối Mã hóa: SSL

 • Máy chủ thư đi (SMTP)

  • Địa chỉ máy chủ: smtp-mail.outlook.com

  • Cổng: 25 (hoặc 587 nếu 25 bị chặn)

  • Xác thực: Có

  • Kết nối Mã hóa: TLS

 • Tên người dùng: Địa chỉ email của bạn

 • Mật khẩu: Mật khẩu của bạn

 • Nếu bạn không muốn email bị xóa khỏi hộp thư đến Outlook.com sau khi được tải xuống ứng dụng email của bạn, hãy chọn tùy chọn Lưu lại bản sao của thư trên máy chủ.

Ngay cả nếu bạn vô tình thiết lập POP3 xóa thư sau khi tải xuống, Outlook.com sẽ lưu bản sao của thư trong thư mục có tên là POP cho tới khi bạn xác minh lệnh xóa POP3.

Xác minh lệnh xóa POP3

 1. Đăng nhập vào tài khoản Outlook.com của bạn

 2. Bấm vào biểu tượng Tùy chọn Biểu tượng Tùy chọn, sau đó bấm Tùy chọn.

 3. Trong Quản lý Tài khoản của bạn, bấm Kết nối thiết bị và ứng dụng với POP.

 4. Trong POP, đảm bảo đã chọn Bật.

 5. Chọn Không cho phép thiết bị hoặc ứng dụng xóa thư … để ghi đè mọi yêu cầu xóa.
  – Hoặc –
  Chọn Thực hiện nội dung thiết bị hoặc ứng dụng cho biết … để cho phép thiết bị và ứng dụng xóa thư khỏi hộp thư đến.

 6. Bấm Lưu.

Ghi chú

 • Thiết đặt này áp dụng cho tất cả các ứng dụng email POP mà bạn có thể sử dụng với tài khoản Outlook.com của mình.

Để được trợ giúp thêm về cách kết nối với Outlook.com bằng các ứng dụng và thiết bị, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Đi tới Outlook.com

Cần thêm trợ giúp?