Tại sao tôi không thể chuyển lại về Hotmail?

Cảm ơn bạn đã là một khách hàng Hotmail trung thành. Là một phần của việc chuyển đổi từ Hotmail sang Outlook.com—thế hệ tiếp theo của email miễn phí từ Microsoft—không có tùy chọn chuyển lại nào.

Địa chỉ và mật khẩu Hotmail, các email, danh bạ, lịch và quy tắc đã lưu của bạn được di chuyển tự động vào hộp thư đến Outlook.com mới. Bạn có tùy chọn lưu giữ địa chỉ @Hotmail và/hoặc nhận địa chỉ @Outlook.com.

Chúng tôi nghĩ rằng Outlook.com sẽ bổ sung thêm các công cụ tuyệt vời trong Hotmail và chúng tôi hi vọng bạn sẽ đồng ý. Bạn có tất cả tính năng yêu thích trong Hotmail, như Xóa sạch và Hủy đăng ký một lần bấm, cùng với các tính năng mới như lưu trữ và một thiết kế được làm mới. Outlook.com giúp bạn xem và làm nhiều việc hơn từ hộp thư đến, một cách nhanh chóng. Giao diện được hợp lý hóa hiển thị nhiều thư hơn và thanh công cụ mới giúp bạn hoàn thành các tác vụ email hàng ngày với ít thao tác bấm chuột hơn.

Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp, bao gồm video về cách hoàn tất nhanh các tác vụ email cơ bản trong Outlook.com, hãy xem Tài khoản Hotmail của tôi đã được nâng cấp lên Outlook.com.

Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?