Mẹo Outlook.com


Di động Outlook.com

Truy cập Outlook.com trên Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch hoặc Android của bạn.

Windows Phone

 • Trên Bắt đầu, vuốt sang trái đến danh sách Ứng dụng, chạm Thiết đặt rồi chạm Email & tài khoản.

 • Chạm vào thêm tài khoản.

 • Nếu bạn có Windows Phone 8, nhấn Outlook.
  – hoặc –
  Nếu bạn có Windows Phone 7, nhấn Windows Live.

 • Nhập địa chỉ Outlook.com của bạn.

 • Chạm hộp Mật khẩu rồi nhập mật khẩu Outlook.com của bạn.

 • Chạm Đăng nhập.

iPhone, iPad hoặc iPod Touch

Bạn giờ có thể tải xuống ứng dụng Microsoft Outlook dành cho iPad, iPhone và iPod Touch từ cửa hàng ứng dụng.

 • Tải xuống ứng dụng Microsoft Outlook hoặc tìm kiếm Outlook trong cửa hàng ứng dụng với thiết bị iOS của bạn.

 • Sau khi cài đặt ứng dụng, chạm Bắt đầu

 • Tiếp theo, chọn tài khoản bạn muốn thêm.

 • Đăng nhập vào tài khoản và ứng dụng Microsoft Outlook sẽ bắt đầu đồng bộ hóa với tài khoản.

Nếu bạn không thể sử dụng ứng dụng vì bất kỳ lý do gì, bạn vẫn có thể thiết lập Outlook.com trên thiết bị iOS của mình.

 • Chạm Thiết đặt, sau đó chạm Thư, Danh bạ, Lịch.

 • Chạm Thêm Tài khoản trong trang Tài khoản.

 • Chọn Hotmail.

 • Nhập địa chỉ và mật khẩu Outlook.com của bạn.

 • Chọn trường mà bạn muốn đồng bộ hóa. Chạm Lưu.

Android

Bạn giờ có thể sử dụng ứng dụng Office Outlook trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của mình

 • Tải xuống ứng dụng Microsoft Outlook hoặc tìm kiếm Outlook trong Google Play với thiết bị Android của bạn.

 • Sau khi cài đặt, chạm Bắt đầu.

 • Tiếp theo, chọn tài khoản bạn muốn thêm.

 • Đăng nhập vào tài khoản và ứng dụng Microsoft Outlook sẽ bắt đầu đồng bộ hóa với tài khoản đó

Lưu ý

 • Ứng dụng có thể không sẵn có ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực.

 • Bạn không thể chỉnh sửa các liên hệ của mình trong ứng dụng

Nếu bạn không thể sử dụng ứng dụng vì bất kỳ lý do gì, bạn vẫn có thể thiết lập Outlook.com trên thiết bị Android của mình. Cách thực hiện:

 • Trên thiết bị của bạn, chạm vào Email, sau đó chạm Thêm tài khoản

 • Nhập địa chỉ email và mật khẩu Outlook.com của bạn, sau đó chạm Thiết lập theo cách thủ công.

 • Dưới Đây là loại tài khoản nào?, chạm <ui>Exchange.</ui>.

 • Nếu có trường Miền, hãy để trống trường đó. Nếu có trường Tên đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email của bạn.

 • Nhập mật khẩu của bạn.

 • Đối với Tên máy chủ, nhập s.outlook.com.

 • Đảm bảo hộp kiểm Sử dụng kết nối an toàn (SSL) được chọn, sau đó chạm Tiếp.

 • Chọn các tùy chọn tài khoản của bạn và chạm Tiếp.

 • Để hoàn tất thiết lập, chạm Xong.

Điện thoại với trình duyệt web

Bạn có thể luôn truy cập Outlook.com tại http://m.mail.live.com.

Xem thêm

Tải OneDrive cho điện thoại Windows Phone, iPhone hoặc Android.

Nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn về Outlook.com.

Muốn đưa tất cả các mẹo này vào thực tiễn? Dùng thử Outlook.com ngay bây giờ.