Mẹo Outlook.com


Di động Outlook.com

Truy cập Outlook.com trên Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch hoặc Android của bạn.

Windows Phone

 • Trên Bắt đầu, vuốt sang trái đến danh sách Ứng dụng, chạm Thiết đặt rồi chạm Email & tài khoản.

 • Chạm vào thêm tài khoản.

 • Nếu bạn có Windows Phone 8, nhấn Outlook.
  – hoặc –
  Nếu bạn có Windows Phone 7, nhấn Windows Live.

 • Nhập địa chỉ Outlook.com của bạn.

 • Chạm hộp Mật khẩu rồi nhập mật khẩu Outlook.com của bạn.

 • Chạm Đăng nhập.

iPhone, iPad hoặc iPod Touch

 • Chạm Thiết đặt rồi chạm Thư, Danh bạ, Lịch.

 • Chạm Thêm Tài khoản trong trang Tài khoản.

 • Chọn Hotmail.

 • Nhập địa chỉ và mật khẩu Outlook.com của bạn.

 • Chọn trường mà bạn muốn đồng bộ hóa. Nhấn vào Lưu.

Android

Bạn có thể sử dụng Outlook.com trên điện thoại Nokia X với ứng dụng Nokia X miễn phí hoặc trên các điện thoại hoặc máy tính bảng Android khác có ứng dụng Android miễn phí, cả hai đều do Microsoft + SEVEN xuất bản.

 1. Thực hiện một trong các bước sau:

 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu Outlook.com của bạn, rồi chạm Tiếp.

 3. Chọn các tùy chọn bổ sung như tần suất đồng bộ hóa thư và biệt danh sử dụng, rồi chạm Tiếp.

 4. Chọn/bỏ chọn đồng bộ hóa lịch và danh bạ, rồi chạm Tiếp.

Lưu ý

 • Ứng dụng có thể không sẵn có ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực.

 • Bạn không thể chỉnh sửa danh bạ trong ứng dụng.

Nếu bạn không thể sử dụng ứng dụng vì bất kỳ lý do gì, bạn vẫn có thể thiết lập Outlook.com trên thiết bị Android của mình. Cách thực hiện:
 1. Trên thiết bị của bạn, chạm vào Email, rồi chạm Thêm tài khoản.

 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu Outlook.com của bạn, rồi chạm Thiết lập theo cách thủ công.

 3. Trong Đây là loại tài khoản nào?, chạm Exchange.

 4. Nếu có trường Miền, hãy để trống trường đó. Nếu có trường Tên đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email của bạn.

 5. Nhập mật khẩu của bạn.

 6. Đối với Tên máy chủ, nhập s.outlook.com.

 7. Đảm bảo hộp kiểm Sử dụng kết nối bảo mật (SSL) được chọn, rồi chạm vào Tiếp.

 8. Chọn các tùy chọn tài khoản của bạn và chạm vào Tiếp.

 9. Để hoàn tất thiết lập, chạm Xong.

Điện thoại với trình duyệt web

Bạn có thể luôn truy cập Outlook.com tại http://m.mail.live.com.

Xem thêm

Tải OneDrive cho điện thoại Windows Phone, iPhone hoặc Android.

Nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn về Outlook.com.

Muốn đưa tất cả các mẹo này vào thực tiễn? Dùng thử Outlook.com ngay bây giờ.