Cá nhân hóa Windows Media Player

Bạn có thể tùy chỉnh Windows Media Player chỉ bằng một vài cú bấm chuột với các phần bổ trợ tùy chọn sau.

Giao diện
Thay đổi Player cho phù hợp với tâm trạng của bạn với các giao diện dễ dàng cài đặt này.
Trực quan hóa
Xem các hình dáng và màu sắc chuyển đổi cùng với nhịp điệu của âm nhạc.
Phần bổ sung và bổ trợ
Tăng hiệu quả Player của bạn với các phần phụ thêm như hiệu ứng âm thanh và phát lại DVD.

Xem thêm


Xem các phiên bản hiện có hoạt động với thiết bị của bạn.

Tìm trợ giúp cho phiên bản Player của bạn.

Tải các chương trình miễn phí tuyệt vời như Trình ghi tại đây.

Tìm hiểu các tính năng mới nhất trong Windows 10.