Kế hoạch nguồn điện là bộ sưu tập các thiết đặt hệ thống và phần cứng (như màn hình, chế độ ngủ, v.v) giúp quản lý cách PC sử dụng nguồn điện. Bạn có thể dùng kế hoạch nguồn điện tùy theo loại PC bạn có.

PC hỗ trợ InstantGo

InstantGo cho phép đánh thức PC ngay từ chế độ ngủ với các ứng dụng và dữ liệu luôn được cập nhật. PC hỗ trợ InstantGo bao gồm tất cả Windows RT 8.1 và một số PC Windows 8.1 nhất định. Để tìm hiểu xem PC có hỗ trợ việc này hay không, kiểm tra thông tin đi kèm với PC hoặc truy cập trang web nhà sản xuất.

Hiển thị tất cả

Kế hoạch nguồn điện nào sẵn dùng?

Kế hoạch nguồn điện duy nhất mà Windows cung cấp cho PC có InstantGo là Cân bằng. Kế hoạch này cung cấp hiệu năng đầy đủ khi cần và tiết kiệm nguồn điện khi không cần thiết. Có thể tùy chỉnh kế hoạch này hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của bạn hay tạo kế hoạch của riêng bạn (sử dụng Cân đối như là điểm bắt đầu). Nhà sản xuất PC có thể cũng cung cấp kế hoạch nguồn điện bổ sung.

Tôi có thể tạo kế hoạch nguồn điện không?

Có. Bạn có thể tạo và tùy chỉnh kế hoạch nguồn điện của riêng bạn.

 1. Mở Tuỳ chọn Nguồn điện bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Tuỳ chọn nguồn điện vào hộp tìm kiếm, and gõ nhẹ hoặc bấm Tuỳ chọn nguồn điện.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tạo kế hoạch nguồn điện và làm theo hướng dẫn.

Tôi có thể xóa kế hoạch nguồn điện không?

Bạn chỉ có thể xóa các kế hoạch nguồn điện bạn tạo và các kế hoạch do nhà sản xuất PC cung cấp—bạn không thể xóa kế hoạch Cân bằng hay kế hoạch bạn đang sử dụng.

Bạn cũng có thể không có quyền yêu cầu để xóa kế hoạch bởi vì người quản trị hệ thống giới hạn quyền truy cập vào kế hoạch đó.

Để xóa kế hoạch nguồn điện

 1. Mở Tuỳ chọn Nguồn điện bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Tuỳ chọn nguồn điện vào hộp tìm kiếm, and gõ nhẹ hoặc bấm Tuỳ chọn nguồn điện.

 2. Nếu kế hoạch mà bạn muốn xóa được chọn, chọn một kế hoạch khác rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt kế hoạch kế bên nó.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa kế hoạch này rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Tại sao tôi không thể thay đổi thiết đặt nguồn điện?

Quyền giới hạn do người quản trị hệ thống đặt ra hoặc cấu hình phần cứng PC có thể giới hạn các thiết đặt bạn có thể thay đổi. Ví dụ, nếu PC của bạn thuộc mạng tổ chức—như trường học hay doanh nghiệp—người quản trị hệ thống có thể đã tắt hay thậm chí đã loại bỏ một vài thiết đặt. Trong trường hợp đó, yêu cầu người quản trị trợ giúp.

Nếu bạn đã kết nối đến PC bằng cách dùng Kết nối Bàn làm việc Từ xa, bạn phải đăng nhập với tư cách là người quản trị trên PC từ xa để thay đổi thiết đặt nguồn điện.

Khởi động nhanh là gì?

Khởi động nhanh được bật theo mặc định trong Windows và là thiết đặt giúp PC khởi động nhanh hơn sau khi tắt máy. Windows thực hiện việc này bằng cách lưu thông tin hệ thống vào tệp lúc tắt máy để khi bạn khởi động lại PC, Windows dùng thông tin hệ thống đó để chạy tiếp PC thay vì khởi động lại.

Ghi chú

 • Thiết đặt khởi động nhanh không áp dụng cho Khởi động lại. Bạn cần tắt máy sau đó khởi động lại PC để khởi động nhanh có hiệu lực.

Tất cả PC khác

Đây là câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về nguồn điện dành cho tất cả PC khác.

Hiển thị tất cả

Kế hoạch nguồn điện nào sẵn dùng?

Windows cung cấp các kế hoạch sau:

 • Cân đối. Cung cấp hiệu năng đầy đủ khi cần và tiết kiệm nguồn điện khi không cần thiết. Đây là kế hoạch nguồn điện tối ưu nhất cho đa số người dùng.

 • Bộ tiết kiệm nguồn điện. Tiết kiệm nguồn điện bằng cách giảm thiểu hiệu năng PC và độ sáng màn hình. Nếu bạn dùng máy tính xách tay, kế hoạch này có thể giúp bạn tận dụng nhiều nhất từ một lần sạc pin.

 • Hiệu năng cao. Tối đa hóa độ sáng màn hình và có thể tăng hiệu năng PC. Kế hoạch này tiêu hao nhiều năng lượng hơn, vì thế pin máy tính xách tay không kéo dài được lâu giữa mỗi lần sạc.

  Ghi chú

  • Hiệu năng cao không hiện mặc định trên đồng hồ đo pin. Để bật Hiệu năng cao, mở Tùy chọn Nguồn bằng cách trượt nhanh từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải phía trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm), nhập Tùy chọn Nguồn vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn Nguồn. Gõ nhẹ hoặc bấm Hiện kế hoạch bổ sung, sau đó chọn Hiệu năng cao.

Nếu các kế hoạch này không đáp ứng yêu cầu của bạn, có thể tạo kế hoạch cho riêng bạn, dùng một trong các kế hoạch này như điểm bắt đầu. Nhà sản xuất PC có thể cũng cung cấp kế hoạch nguồn điện bổ sung.

Làm thế nào để tôi chọn kế hoạch nguồn điện khác?

Nếu bạn sử dụng máy tính xách tay, bấm vào biểu tượng pin Biểu tượng pin trong vùng thông báo ở phía xa bên phải thanh tác vụ, rồi chọn một trong những kế hoạch nguồn điện—Cân bằng hoặc Bộ tiết kiệm Nguồn điện—hiện mặc định trên đồng hồ đo pin. Nhà sản xuất PC của bạn có thể cung cấp các kế hoạch bổ sung và tùy chỉnh đồng hồ đo pin.
Đồng hồ đo pin hiện kế hoạch nguồn điện
Đồng hồ đo pin hiện kế hoạch nguồn điện

Nếu bạn không sử dụng máy tính xách tay hoặc nếu bạn muốn sử dụng kế hoạch nguồn điện không có trên đồng hồ đo pin, thực hiện các bước sau:

 1. Mở Tuỳ chọn Nguồn điện bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Tuỳ chọn nguồn điện vào hộp tìm kiếm, and gõ nhẹ hoặc bấm Tuỳ chọn nguồn điện.

 2. Chọn tùy chọn bạn muốn dùng.

  Nếu bạn không thấy kế hoạch nguồn điện bạn muốn, gõ nhẹ hoặc bấm Hiện kế hoạch bổ sung.

Tôi có thể tạo kế hoạch nguồn điện không?

Có. Bạn có thể tạo và tùy chỉnh kế hoạch nguồn điện của riêng bạn.

 1. Mở Tuỳ chọn Nguồn điện bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Tuỳ chọn nguồn điện vào hộp tìm kiếm, and gõ nhẹ hoặc bấm Tuỳ chọn nguồn điện.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tạo kế hoạch nguồn điện và làm theo hướng dẫn.

Tôi có thể thay đổi kế hoạch nguồn điện mặc định hiện trong đồng hồ đo pin không?

Windows chọn hai kế hoạch nguồn điện hiện trên đồng hồ đo nhưng bạn có thể thay đổi chúng.

Để thay đổi kế hoạch nguồn điện hiện trên đồng hồ đo pin

 1. Mở Tuỳ chọn Nguồn điện bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Tuỳ chọn nguồn điện vào hộp tìm kiếm, and gõ nhẹ hoặc bấm Tuỳ chọn nguồn điện.

 2. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Gõ nhẹ hoặc bấm Kế hoạch bổ sung rồi chọn kế hoạch.

  • Tạo kế hoạch nguồn điện mới. Để biết thêm thông tin, xem câu hỏi "Tôi có thể tạo kế hoạch nguồn điện không?" trong chủ đề này.

  Theo mặc định, kế hoạch nguồn điện mà bạn chọn hoặc tạo sẽ trở thành kế hoạch hoạt động và hiện trên đồng hồ đo pin.

Tôi có thể xóa kế hoạch nguồn điện không?

Bạn chỉ có thể xóa các kế hoạch nguồn điện bạn tạo và các kế hoạch do nhà sản xuất PC cung cấp. Bạn không thể xóa kế hoạch Cân bằng, Bộ tiết kiệm nguồn điện, hoặc Hiệu năng cao, hoặc kế hoạch bạn đang sử dụng.

Bạn cũng có thể không có quyền yêu cầu để xóa kế hoạch bởi vì người quản trị hệ thống giới hạn quyền truy cập vào kế hoạch đó.

Để xóa kế hoạch nguồn điện

 1. Mở Tuỳ chọn Nguồn điện bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Tuỳ chọn nguồn điện vào hộp tìm kiếm, and gõ nhẹ hoặc bấm Tuỳ chọn nguồn điện.

 2. Nếu kế hoạch mà bạn muốn xóa được chọn, chọn một kế hoạch khác rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt kế hoạch kế bên nó.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa kế hoạch này rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Tại sao tôi không thể thay đổi thiết đặt nguồn điện?

Quyền giới hạn do người quản trị hệ thống đặt ra hoặc cấu hình phần cứng PC có thể giới hạn các thiết đặt bạn có thể thay đổi. Ví dụ, nếu PC của bạn thuộc mạng tổ chức—như trường học hay doanh nghiệp—người quản trị hệ thống có thể đã tắt hay thậm chí đã loại bỏ một vài thiết đặt. Trong trường hợp đó, yêu cầu người quản trị trợ giúp.

Nếu bạn đã kết nối đến PC bằng cách dùng Kết nối Bàn làm việc Từ xa, bạn phải đăng nhập với tư cách là người quản trị trên PC từ xa để thay đổi thiết đặt nguồn điện.

Khởi động nhanh là gì?

Khởi động nhanh được bật theo mặc định trong Windows và là thiết đặt giúp PC khởi động nhanh hơn sau khi tắt máy. Windows thực hiện việc này bằng cách lưu thông tin hệ thống vào tệp lúc tắt máy để khi bạn khởi động lại PC, Windows dùng thông tin hệ thống đó để chạy tiếp PC thay vì khởi động lại.

Ghi chú

 • Thiết đặt khởi động nhanh không áp dụng cho Khởi động lại. Bạn cần tắt máy sau đó khởi động lại PC để khởi động nhanh có hiệu lực.
Bạn cần được trợ giúp thêm?