Thay đổi thông báo cho yêu cầu của bạn bè, nhận xét hoặc gắn thẻ ảnh

Bạn có thể chọn cách được thông báo khi mọi người yêu cầu kết bạn, nhận xét, gắn thẻ ảnh và hơn thế nữa. Và bạn có thể chọn vị trí nhận thông báo.

Cách thay đổi loại thông báo bạn nhận

  1. Chuyển tới trang web cài đặt thông báo.

    Có thể bạn cần phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình.

  2. Trong phần Thông báo cập nhật xã hội, chọn các hộp để chọn xem có nhận email hoặc thông báo bật lên của Messenger hay không.

  3. Nếu bạn chỉ muốn nhận một số loại thông báo nhất định, hãy nhấn hoặc bấm vào Hiển thị loại cập nhật để xem danh sách thông báo đầy đủ. Chọn hộp để chọn loại thông báo nào bạn muốn nhận.

  4. Nhấn hoặc bấm Lưu.

Bạn cần được trợ giúp thêm?