Windows Media Center

Giải trí luôn trong tầm tay bạn

Hình ảnh chính của Windows Media Center
Tải xuống

Tải xuống

Kho giải trí của bạn có thể đã sẵn sàng hoạt động. Xem liệu Windows Media Center có trên PC của bạn không.

Thiết lập

Thiết lập

Bạn đã sẵn sàng xem? Tìm hiểu những gì bạn cần để khai thác tối đa từ Windows Media Center.

Bắt đầu

Bắt đầu

Giải trí bắt đầu ở đây: Ghi chương trình truyền hình, sao chép CD và tạo chiếu hình ảnh.

Nhận trợ giúp

Nhận trợ giúp

Duyệt các Câu hỏi Thường gặp của chúng tôi, tìm hiểu về bộ mở rộng và giải quyết sự cố.

Windows Media Center không khả dụng cho Windows RT. Truy cập Cửa hàng Windows để tìm các ứng dụng giải trí. Tìm hiểu thêm