Tôi có Windows Media Center không?

Tìm hiểu xem hệ điều hành Windows của bạn có Windows Media Center hay không. Tôi đang chạy phiên bản nào của Windows?

Hệ điề̀u hành Có những gì đi kèm? Tôi có ứng dụng đó không?
Hệ điề̀u hành

Windows 10

Có những gì đi kèm?

Tôi có ứng dụng đó không?

Ứng dụng Máy nghe DVD cho Windows được cung cấp miễn phí trong thời gian giới hạn cho những ai nâng cấp lên Windows 10 từ Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8 hoặc Windows 8.1 với Windows Media Center.

Lưu ý: Windows Media Center không được bao gồm trong Windows 10 và sẽ bị xóa khi bạn nâng cấp lên Windows 10. Sau khi hoàn tất nâng cấp, Máy nghe DVD cho Windows sẽ tự động tải xuống PC của bạn.
Tìm hiểu thêm

Ứng dụng Máy nghe DVD cho Windows được cung cấp miễn phí trong thời gian giới hạn cho những ai nâng cấp lên Windows 10 từ Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8 hoặc Windows 8.1 với Windows Media Center.

Lưu ý: Windows Media Center không được bao gồm trong Windows 10 và sẽ bị xóa khi bạn nâng cấp lên Windows 10. Sau khi hoàn tất nâng cấp, Máy nghe DVD cho Windows sẽ tự động tải xuống PC của bạn.
Tìm hiểu thêm

Hệ điề̀u hành

Windows 8.1

Có những gì đi kèm?
Tôi có ứng dụng đó không?

Windows Media Center không được bao gồm trong Windows 8.1. Ứng dụng này chỉ có sẵn nếu bạn đã mua Gói Windows Media Center cho Windows 8.1 Pro.

Hệ điề̀u hành

Windows 8

Có những gì đi kèm?
Tôi có ứng dụng đó không?

Windows Media Center không được bao gồm trong Windows 8. Ứng dụng này chỉ có sẵn nếu bạn đã mua Gói Windows Media Center cho Windows 8 Pro.

Hệ điề̀u hành

Windows RT, Windows RT 8.1

Có những gì đi kèm?

Tôi có ứng dụng đó không?

Windows Media Center không khả dụng cho Windows RT hoặc Windows RT 8.1. Truy cập Windows Store để tìm các ứng dụng giải trí.
Tìm hiểu thêm

Windows Media Center không khả dụng cho Windows RT hoặc Windows RT 8.1. Truy cập Windows Store để tìm các ứng dụng giải trí.
Tìm hiểu thêm

Hệ điề̀u hành

Windows 7

Có những gì đi kèm?
Tôi có ứng dụng đó không?

Windows Media Center có trong các phiên bản Windows 7 Home Premium, Professional và Ultimate.

Hệ điề̀u hành

Windows Vista

Có những gì đi kèm?
Tôi có ứng dụng đó không?

Windows Media Center được bao gồm trong các phiên bản Windows Vista Home Premium và Ultimate.