Tải Windows Media Center

Tìm hiểu xem hệ điều hành Windows của bạn có Windows Media Center không. Tôi đang chạy phiên bản nào của Windows?

Hệ điều hành
Tôi có thể tải cùng những gì?
Cách tải

Windows 8

Nếu bạn đang chạy Windows 8, tải Windows Media Center bằng cách nâng cấp lên Gói Windows 8 Pro. Nếu bạn đang chạy Windows 8 Pro, bạn có thể mua Gói Windows Media Center.
Tìm hiểu thêm

Windows RT

Windows Media Center không khả dụng cho Windows RT. Truy cập Cửa hàng Windows để tìm các ứng dụng giải trí.
Tìm hiểu thêm

Windows Media Center không khả dụng cho Windows RT. Truy cập Cửa hàng Windows để tìm các ứng dụng giải trí.
Tìm hiểu thêm

Windows 7

Windows Media Center được cung cấp trong các phiên bản Windows 7 Home Premium, Professional và Ultimate.
Tìm hiểu thêm

Windows Vista

Windows Media Center được cung cấp trong các phiên bản Windows Vista Home Premium và Ultimate.