Thiết lập Windows Media Center

Biến PC của bạn thành TV—và rađiô, DVR, âm thanh nổi và an bum ảnh. Dưới đây là những gì bạn cần để biến máy tính thành nơi giải trí.

1

Bắt đầu với Windows Media Center
Tìm hiểu cách khai thác tối đa Windows Media Center.

2

Tìm hiểu cách biến PC của bạn thành TV
Xem và ghi chương trình truyền hình trực tiếp từ Windows Media Center.

3

Thiết lập mạng nhà của bạn sẵn sàng để phát trực tuyến phương tiện
Biến PC của bạn thành một kho giải trí tại nhà với Windows Media Center.