Giúp bảo vệ tệp bằng Mã hóa Ổ đĩa BitLockerBạn có thể sử dụng Mật mã hóa Ổ BitLocker để giúp bảo vệ tệp trên toàn bộ ổ đĩa. BitLocker có thể giúp ngăn tin tặc truy cập tệp hệ thống mà chúng cần dựa vào để phát hiện mật khẩu của bạn hoặc ngăn truy cập ổ đĩa của bạn bằng cách gỡ bỏ nó vĩnh viễn khỏi PC và cài đặt trong một PC khác. Bạn vẫn có thể đăng nhập vào Windows và sử dụng tệp bình thường.

Ghi chú

Hiển thị tất cả

Để bật BitLocker

Cảnh báo

 1. Mở BitLockerMã hóa Ổ đĩa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập BitLocker vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm BitLockerMã hoá Ổ đĩa.

 2. Gõ nhẹ hay bấm Bật BitLocker. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

  Hộp thoại cài đặt Mật mã hóa Ổ BitLocker mở ra.

 3. Làm theo hướng dẫn.

Để tắt hoặc tạm dừng BitLocker

Bạn có thể tạm dừng BitLocker—ví dụ như khi bạn cần cài đặt phần mềm mới mà BitLocker có thể chặn—và sau đó dùng lại khi bạn sẵn sàng. Hoặc bạn có thể tắt BitLocker hoàn toàn, điều này sẽ giải mã ổ đĩa và loại bỏ tất cả tính năng bảo vệ của BitLocker.

 1. Mở BitLockerMã hóa Ổ đĩa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập BitLocker vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm BitLockerMã hoá Ổ đĩa.

 2. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Để tạm dừng BitLocker, gõ nhẹ hoặc bấm Tạm dừng bảo vệ. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn. Khi bạn đã làm xong việc đó, gõ nhẹ hoặc bấm .

  • Để tắt BitLocker và giải mã ổ đĩa, gõ nhẹ hoặc bấm vào liên kết Tắt BitLocker. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn. Khi bạn đã làm xong điều đó, gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Tắt BitLocker.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thêm tệp vào ổ đĩa đã mật mã hóa?

Tệp mới sẽ được tự động mật mã hóa khi bạn thêm vào ổ đĩa sử dụng BitLocker. Tuy nhiên, nếu bạn sao chép các tệp này vào ổ đĩa khác hoặc PC khác, chúng sẽ tự động được giải mã.

Tôi có thể sử dụng BitLocker ở đâu?

BitLocker có thể mật mã hóa ổ đĩa ở nơi Windows được cài đặt (ổ đĩa hệ điều hành) cũng như ổ đĩa dữ liệu cố định (như ổ đĩa cứng cục bộ). Bạn còn có thể sử dụng BitLocker To Go để giúp bảo vệ tất cả tệp được lưu giữ trên ổ đĩa dữ liệu rời (như ổ đĩa cứng rời hoặc ổ đĩa USB flash).

Hiển thị tất cả

Nếu bạn mật mã hóa ổ đĩa hệ điều hành

BitLocker kiểm tra PC khi khởi động để tìm các điều kiện có thể gây ra rủi ro về bảo mật (ví dụ như thay đổi phần mềm BIOS làm khởi động hệ điều hành khi bạn bật PC hoặc các thay đổi cho bất kỳ tệp khởi động nào). Nếu phát hiện rủi ro bảo mật tiềm ẩn, BitLocker sẽ khóa ổ đĩa hệ điều hành và bạn cần khóa phục hồi BitLocker đặt biệt để mở khóa.

Bạn có thể chọn cách mở khóa ổ đĩa hệ điều hành khi bạn bật PC—ví dụ như bằng khóa khởi động hoặc mã PIN. Để biết thêm thông tin về khóa khởi động và PIN và cách chúng hoạt động, xem Điểm khác biệt giữa mật khẩu chủ TPM, mật khẩu phục hồi, khóa phục hồi, mật khẩu, PIN, PIN nâng cao và khóa khởi động là gì? Để tìm hiểu thêm về TPM, xem Thuận lợi của TPM là gì?

Nếu bạn mật mã hóa ổ đĩa dữ liệu

Bạn có thể chọn cách bạn muốn mở khóa ổ đĩa dữ liệu đã mật mã hóa: bằng mật khẩu hoặc bằng thẻ thông minh. Đối với ổ đĩa dữ liệu cố định, bạn còn có thể đặt ổ đĩa tự động mở khóa khi bạn mở khóa PC nếu bạn muốn miễn là ổ đĩa hệ điều hành được bảo vệ bởi BitLocker. Đối với ổ đĩa dữ liệu rời được mật mã hóa bằng BitLocker To Go, bạn có thể đặt ổ đĩa tự động mở khóa khi bạn đăng nhập PC.

Để biết thêm thông tin về cách tạo mật khẩu mạnh, xem Mật khẩu trong Windows: Các câu hỏi thường gặp.
Bạn cần được trợ giúp thêm?