Ứng dụng Danh sách Đọc cho Windows: Các câu hỏi thường gặpDanh sách Đọc là ứng dụng nơi bạn có thể theo dõi nội dung bạn muốn quay lại sau từ web hoặc từ các ứng dụng yêu thích. Nó sắp xếp nội dung bạn chia sẻ theo trình tự thời gian, hiển thị tiêu đề và hình ảnh từ nội dung để cho mọi thứ bạn thêm vào Danh sách Đọc dễ dàng tìm kiếm về sau.

Để đảm bảo bạn luôn có phiên bản Danh sách Đọc mới nhất, đăng nhập vào PC bằng tài khoản Microsoft và bật cập nhật ứng dụng tự động.

Hiển thị tất cả

Làm thế nào tôi có thể thêm nội dung vào Danh sách Đọc?

 1. Khi bạn tìm thấy mục mà bạn muốn thêm vào Danh sách Đọc, trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, rồi gõ nhẹ Chia sẻ.
  (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Chia sẻ.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Danh sách Đọc. Bạn sẽ nhìn thấy phần xem trước nội dung.

  Tùy chọn:
  Gõ nhẹ hoặc bấm menu thả xuống có nội dung Phân loại. Chọn thể loại cho mục hoặc tạo thể loại mới.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm. Mục sẽ xuất hiện trong danh sách của bạn dưới phần Hôm nay.

Tại sao tôi không nhìn thấy Danh sách Đọc như một tùy chọn khi tôi mở nút Chia sẻ?

Nếu bạn không nhìn thấy Danh sách Đọc như một tùy chọn khi mở nút Chia sẻ, ứng dụng hoặc trình duyệt bạn đang dùng không chia sẻ lên Danh sách Đọc. Bạn không thể chia sẻ nội dung từ trình duyệt web hoặc ứng dụng trên màn hình nền lên Danh sách Đọc.

Tuy nhiên, bạn có thể chia sẻ các mục lên Danh sách Đọc từ nhiều ứng dụng từ Windows Store, và từ Internet Explorer nếu bạn đặt nó làm trình duyệt mặc định và mở từ Màn hình bắt đầu.

Danh sách Đọc của tôi được sắp xếp như thế nào?

Danh sách Đọc hiển thị nội dung được thêm mới nhất trước và nội dung cũ hơn được hiển thị trong một dòng thời gian mà bạn có thể cuộn qua. Ảnh và tiêu đề làm cho nội dung bạn đã thêm có thể nhận biết được khi bạn cuộn qua danh sách.

Bạn còn có thể lọc danh sách theo thể loại để bạn chỉ nhìn thấy các mục trong một thể loại nhất định vào một thời điểm.

Để lọc danh sách theo thể loại

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh trên hoặc dưới.
  (Nếu bạn sử dụng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm tên thể loại của mục bạn muốn nhìn thấy hoặc
  Gõ nhẹ hoặc bấm Thể loại rồi gõ nhẹ hoặc bấm tên thể loại của mục bạn muốn nhìn thấy.

Bạn có thể quay lại để xem tất cả mục trong danh sách bằng cách trượt nhanh lên từ cạnh trên hoặc dưới rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tất cả mục.

Bạn có thể tìm kiếm trong Danh sách Đọc để tìm nội dung cụ thể bạn đã thêm. Bạn có thể tìm kiếm bằng tiêu đề, tóm tắt, hoặc tên của ứng dụng chứa nội dung đó.

Làm cách nào để tôi quản lý thể loại?

Danh sách Đọc đi với sáu thể loại mặc định—Tài chính, Thực phẩm, Sức khỏe, Tin tức, Thể thao và Du lịch. Bạn có thể di chuyển các mục từ thể loại này đến thể loại khác, và bạn có thể thêm, đổi tên hoặc xóa thể loại. Bạn cần sử dụng ứng dụng toàn màn hình để quản lý thể loại.

Để tạo thể loại mới

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh trên hoặc dưới.
  (Nếu bạn sử dụng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thể loại.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm thêm biểu tượng mới.
 4. Nhập tên cho thể loại mới. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Để tạo thể loại mới cho mục hoặc nhóm mục

 1. Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào mục hoặc các mục bạn muốn phân loại.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Phân loại.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thể loại mới.

 4. Nhập tên cho thể loại mới. Gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Để thay đổi thể loại cho mục hoặc nhóm mục

 1. Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào mục hoặc các mục bạn muốn.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Phân loại.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào thể loại bạn muốn hoặc
  Gõ nhẹ hoặc bấm Thể loại mới rồi nhập tên thể loại bạn muốn tạo và gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Để xóa thể loại cho mục hoặc nhóm mục

 1. Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào mục hoặc các mục bạn muốn.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa thể loại.

Để đổi tên thể loại

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh trên hoặc dưới.
  (Nếu bạn sử dụng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào thể loại bạn muốn đổi tên.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới rồi gõ nhẹ hoặc bấm Đổi tên thể loại.

hoặc

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh trên hoặc dưới.
  (Nếu bạn sử dụng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thể loại.

 3. Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào thể loại bạn muốn đổi tên.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Đổi tên thể loại.

Để xóa thể loại và tất cả mục trong đó

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh trên hoặc dưới.
  (Nếu bạn sử dụng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tên thể loại bạn muốn xóa.

 3. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa thể loại.

hoặc

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh trên hoặc dưới.
  (Nếu bạn sử dụng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thể loại.

 3. Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải để chọn thể loại hoặc các thể loại bạn muốn xóa.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa thể loại.

Tôi có thể chia sẻ mục từ danh sách của mình với bạn bè không?

Nếu bạn muốn chia sẻ mục bạn đã thêm vào danh sách, bạn có thể làm điều đó ngay từ Danh sách Đọc.

 1. Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào mục hoặc các mục bạn muốn chia sẻ.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Chia sẻ.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Chia sẻ.)

 3. Chọn cách bạn muốn chia sẻ các mục. Ví dụ như nếu bạn muốn gửi chúng bằng thư, gõ nhẹ hoặc bấm Thư.

Tôi có thể giữ các mục trong danh sách bao lâu?

Bạn có thể giữ các mục trong danh sách bao lâu tùy thích. Để giúp tiết kiệm không gian, các mục bạn thêm không hiện ảnh sau 3 tháng. Bạn vẫn có thể nhìn thấy tiêu đề và mô tả cũng như mở chúng từ danh sách.

Làm cách nào để tôi xóa mục khỏi danh sách?

Bạn có thể xóa mục khỏi danh sách nếu bạn quyết định không muốn giữ chúng nữa.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng trong dạng xem đầy đủ

 1. Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào mục hoặc các mục bạn muốn xóa.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa. Mục sẽ bị xóa khỏi danh sách của bạn và đặt trong thư mục Đã xóa gần đây.

Nếu bạn đang xem ứng dụng như một danh sách cạnh một ứng dụng khác

 1. Trượt nhanh qua hoặc bấm chuột phải vào mục bạn muốn xóa.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút Xóa. Mục sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách của bạn và đặt trong thư mục Đã xóa gần đây.

Nếu bạn quyết định muốn thêm lại mục sau khi xóa, bạn có thể làm điều đó.

Để thêm lại mục sau khi xóa

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn sử dụng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Đã xóa gần đây. Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các mục bạn đã xóa trong một khoảng thời gian đã định—theo mặc định là 30 ngày trước.

 3. Trượt nhanh để chọn hoặc bấm chuột phải để chọn mục bạn muốn thêm lại.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm lại. Mục sẽ được thêm vào danh sách của bạn.

Nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn các mục, bạn cũng có thể thực hiện điều đó. Bạn cần sử dụng ứng dụng ở dạng xem đầy đủ để có thể xóa vĩnh viễn các mục.

Để xóa vĩnh viễn các mục

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới.
  (Nếu bạn sử dụng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Đã xóa gần đây. Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các mục bạn đã xóa trong một khoảng thời gian đã định—theo mặc định là 30 ngày trước.

 3. Trượt nhanh xuống hoặc bấm chuột phải vào mục hoặc các mục bạn muốn xóa.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa.

Ghi chú

 • Mục trong thư mục Đã xóa gần đây sẽ bị xóa vĩnh viễn sau 30 ngày theo mặc định.

Làm cách nào để tôi thay đổi thời lượng trước khi các mục bị loại bỏ vĩnh viễn?

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

 3. Từ menu thả xuống, chọn khoảng thời gian bạn muốn giữ các mục đã xóa gần đây—10 ngày, 30 ngày hoặc 60 ngày.

Làm cách nào để tôi đồng bộ Danh sách Đọc trên các thiết bị Windows?

Nếu bạn thiết lập PC với thiết đặt đề xuất và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, danh sách của bạn sẽ được đồng bộ theo mặc định.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC
  (Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm OneDrive, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Đồng bộ thiết đặt.

 3. Bảo đảm rằng Đồng bộ thiết đặt trên PC này và Dữ liệu ứng dụng được Bật.

Ghi chú

 • Bạn phải đăng nhập vào PC của bạn với một tài khoản Microsoft để đồng bộ thiết đặt của bạn trên các thiết bị. Để biết thêm thông tin, xem Tất cả về tài khoản Microsoft.

Tôi có thể thêm bao nhiêu mục vào danh sách?

Bạn có thể thêm vào danh sách bao nhiêu mục tùy thích. Có một giới hạn về số lượng mục bạn có thể đồng bộ với nhiều thiết bị—nếu bạn đạt đến giới hạn đó, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết các mục bạn thêm sẽ không đồng bộ với các thiết bị khác cho đến khi bạn xóa vĩnh viễn một số mục khỏi danh sách.

Bạn cần được trợ giúp thêm?