Với ứng dụng Máy tính Từ xa từ Windows Store, bạn có thể ngồi tại một PC và kết nối với một PC khác ở một vị trí khác (PC từ xa). Ví dụ, bạn có thể ngồi ở PC tại nhà và kết nối với PC làm việc và sử dụng tất cả ứng dụng, tệp và nguồn mạng như thể bạn đang ngồi trước PC làm việc.

Hiển thị tất cả

Làm thế nào tôi có thể kết nối một PC khác với Máy tính Từ xa?

Các hướng dẫn này dùng để thiết lập Windows 8.1 PC. Nếu bạn cần thiết lập Windows 7 hoặc Windows Vista PC, xem Kết nối đến một máy tính khác bằng tính năng Kết nối Máy tính Từ xa. Sử dụng menu thả xuống cạnh tiêu đề để xem phiên bản khác.

Để thiết lập PC từ xa

 1. Đi tới PC từ xa.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập cho phép từ xa trong hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cho phép truy cập từ xa vào máy tính của bạn. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính Hệ thống, dưới Máy tính Từ xa, bảo đảm rằng nút Cho phép kết nối từ xa với máy tính này được chọn. Để biết thêm thông tin về các tùy chọn này, xem câu hỏi "Tôi nên cho phép các loại kết nối Máy tính Từ xa nào?" trong chủ đề này.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Chọn Người dùng và trong hộp thoại Người dùng Máy tính Từ xa, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm.

 5. Trong hộp thoại Chọn Người dùng hoặc Nhóm, thực hiện các bước sau:

  • Để chọn vị trí tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Vị trí, rồi chọn vị trí bạn muốn tìm kiếm.

  • Trong Nhập tên đối tượng để chọn, nhập tên hoặc tên người dùng của người bạn muốn thêm rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK. Tên đó sẽ được thêm vào danh sách những người có thể kết nối với PC này.

 6. Đảm bảo rằng bạn biết tên đầy đủ của PC này. Bạn sẽ cần nhập tên này vào ứng dụng Máy tính Từ xa khi bạn muốn kết nối với PC này từ xa. Để tìm tên đầy đủ của PC của bạn:

  1. Mở Hệ thống bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Hệ thống vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hệ thống.

  2. Nhìn dưới Thiết đặt tên máy tính, miền, và nhóm làm việc để xem tên PC đầy đủ.

 7. Tắt chế độ ngủ hoặc ngủ đông trên PC từ xa. Bạn sẽ cần phải bảo đảm rằng thiết đặt cho chế độ ngủ và ngủ đông được đặt là Không bao giờ, bởi vì bạn không thể kết nối với một PC đang ngủ hoặc ngủ đông. Để biết thêm thông tin, xem Kế hoạch nguồn điện: Các câu hỏi thường gặp.

Để kết nối với PC từ xa từ ứng dụng Máy tính Từ xa

 1. Trên PC cục bộ của bạn, mở Bàn làm việc Từ xa. (Nếu bạn không thể tìm thấy ứng dụng này, bạn có thể cài đặt ứng dụng từ Cửa hàng Windows.)

 2. Nhập tên đầy đủ của PC từ xa, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối.

Ghi chú

Tôi có thể kết nối với PC nào bằng cách sử dụng ứng dụng Bàn làm việc Từ xa?

Bạn có thể sử dụng PC chạy Windows 8, Windows RT, Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 để khởi tạo kết nối. Nhưng bạn chỉ có thể kết nối với những PC đang chạy các hệ điều hành Windows này:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Tại sao tôi không thể kết nối với một PC từ xa?

Đây là vài giải pháp khả thi cho một số sự cố thường gặp mà bạn có thể gặp phải khi cố gắng kết nối với một PC từ xa. Nếu các giải pháp này không hữu hiệu, bạn có thể tìm thêm trợ giúp trên trang web Microsoft Community website.

 • Không tìm thấy PC từ xa. Nếu bạn thấy lỗi này, thông báo với quản trị viên hệ thống của PC từ xa để bảo đảm bạn có đúng tên PC, sau đó kiểm tra xem bạn đã nhập tên PC chính xác chưa. Nếu bạn vẫn không thể kết nối, thử nhập địa chỉ IP của PC từ xa thay vì tên PC.

 • Có sự cố với mạng. Bảo đảm rằng:

  • Bộ định tuyến đã được bật (chỉ dành cho mạng nhà).

  • Cáp Ethernet đã được gắm vào bộ điều hợp mạng (chỉ dành cho mạng có dây).

  • Công tắc wireless trên PC của bạn đã được bật (chỉ dành cho máy tính xách tay trên mạng không dây).

  • Bộ điều hợp mạng của bạn đang hoạt động.

  Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, thông báo cho người thiết lập mạng của bạn.

 • Cổng Máy tính Từ xa có thể bị chặn bởi tường lửa trên PC cục bộ hoặc từ xa của bạn. Để cho phép Máy tính Từ xa đi qua Tường lửa Windows, làm theo các bước sau trên một hoặc cả hai PC:

  1. Mở Tường lửa Windows bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm), nhập tường lửa vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tường lửa Windows.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Cho phép một ứng dụng hoặc tính năng đi qua Tường lửa Windows .

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

  4. Dưới Ứng dụng và tính năng được cho phép, chọn Điều khiển Máy tính Từ xa, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  Nếu bạn đang sử dụng một tường lửa khác, bảo đảm rằng cổng dành cho Điều khiển Máy tính Từ xa (thường là 3389) đang mở.

 • Các kết nối từ xa có thể không được cho phép trên PC từ xa. Để khắc phục, xem câu hỏi "Làm thế nào tôi có thể kết nối với một PC khác bằng Máy tính Từ xa?" trong chủ đề này.

 • PC từ xa chỉ có thể cho phép kết nối các PC bật Xác thực Mức Mạng. Để biết thêm thông tin, xem câu hỏi "Tôi nên cho phép các loại kết nối Máy tính Từ xa nào?" trong chủ đề này.

 • PC từ xa có thể đang tắt. Bạn không thể kết nối với một PC đang tắt, ngủ hoặc ngủ đông, do đó nếu có tính năng ngủ đông trên PC từ xa, bảo đảm rằng thiết đặt cho chế độ ngủ và ngủ đông trên PC từ xa được đặt là Không bao giờ. Để biết thêm thông tin, xem Kế hoạch nguồn điện: Các câu hỏi thường gặp.

Ghi chú

 • Nếu bạn có thể nhìn thấy màn hình đăng nhập của PC từ xa nhưng không thể đăng nhập, bạn có thể chưa được thêm vào Nhóm Người dùng Máy tính Từ xa hoặc bất kỳ nhóm nào có quyền quản trị trên PC từ xa. Yêu cầu người quản trị hệ thống thực hiện điều này cho bạn.

Làm thế nào để tôi thay đổi thiết đặt Máy tính Từ xa?

Bạn có thể thay đổi các thiết đặt khác nhau cho kết nối từ xa của bạn chẳng hạn như sử dụng các thiết bị từ xa như máy in, bảng tạm và thiết bị âm thanh cũng như thay đổi tốc độ con trỏ cảm ứng.

Để thay đổi thiết đặt cho tất cả PC từ xa

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt Kết nối.

Để thay đổi thiết đặt cho một PC từ xa cụ thể

 1. Trong màn hình chủ của ứng dụng, trượt nhanh để chọn hoặc bấm chuột phải vào hình thu nhỏ của PC mà bạn muốn.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Chỉnh sửa sau đó tắt Sử dụng cùng một thiết đặt cho tất cả PC từ xa.

 3. Thay đổi thiết đặt mà bạn muốn.

Làm thế nào tôi có thể mở màn hình Bắt đầu, nút, hoặc bàn phím cảm ứng trên một PC từ xa?

Có một vài cách để khởi động các lệnh ứng dụng của PC từ xa trong Máy tính Từ xa, nơi có các biểu tượng cho màn hình Bắt đầu, nút, và bàn phím cảm ứng.

 • Bấm chuột phải vào phần trên cùng của màn hình

 • Trượt nhanh vào từ cạnh trên hoặc cạnh dưới (trong khi phiên từ xa ở chế độ toàn màn hình)

 • Gõ nhẹ hoặc bấm thanh kết nối

 • Nhấn  phím logo Windows Phím logo Windows +Z

Tôi nên cho phép loại kết nối Máy tính Từ xa nào?

Trước khi bạn hoặc ai đó có thể kết nối với PC từ xa, bạn cần chọn thiết đặt kết nối phù hợp trên PC từ xa. Để thay đổi thiết đặt từ xa, làm theo các bước sau:

 1. Mở Hệ thống bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Hệ thống vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hệ thống.

 2. Bấm Thiết đặt từ xa. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Có hai tùy chọn thiết đặt từ xa:

 • Không cho phép kết nối từ xa với máy tính này. Điều này sẽ ngăn bất cứ ai muốn kết nối từ xa với PC.

 • Cho phép kết nối từ xa với máy tính này. Điều này cho phép kết nối từ xa trên PC.

  Nếu bạn biết người sẽ kết nối với PC của bạn chạy Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 8.1 trên PC của họ, chọn hộp Chỉ cho phép kết nối từ máy tính chạy Máy tính Từ xa có Xác thực Mức Mạng (khuyên dùng) . Các phiên bản này của Windows sử dụng Xác thực Mức Mạng, là một phương pháp xác thực hoàn tất trước khi bạn thiết lập kết nối đầy đủ và màn hình đăng nhập hiện ra. Điều này có thể giúp bảo vệ PC từ xa khỏi các tin tặc và phần mềm độc hại.

Tôi có thể sử dụng ứng dụng Máy tính Từ xa trên nhiều màn hình?

Không. Bạn không thể xem chỉ một phiên từ xa trên nhiều màn hình, và màn hình Bắt đầu và các ứng dụng từ Windows Store (như ứng dụng Máy tính Từ xa) chỉ có thể được mở trên từng màn hình một, nên bạn không thể xem nhiều phiên cùng lúc. Nếu bạn muốn kết nối với nhiều PC và xem chúng cùng lúc trên nhiều màn hình, hoặc nếu bạn muốn có nhiều cửa sổ từ xa trên một màn hình, bạn có thể sử dụng ứng dụng Kết nối Máy tính Từ xa trên máy tính.

Bạn cần được trợ giúp thêm?