Kết nối Màn hình máy tính Từ xa: các câu hỏi thường gặpVới Kết nối Màn hình máy tính Từ xa, bạn có thể ngồi tại một PC và kết nối với một PC khác ở một vị trí khác (PC từ xa). Ví dụ, bạn có thể ngồi ở PC tại nhà và kết nối với PC làm việc và sử dụng tất cả ứng dụng, tệp và nguồn mạng như thể bạn đang ngồi trước PC làm việc.

Hiển thị tất cả

Làm thế nào để tôi kết nối một PC khác với Kết nối Máy tính Từ xa?

 1. Thiết lập PC từ xa để kết nối từ xa.

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
   (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

  2. Nhập bàn làm việc từ xa trong hộp tìm kiếm, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Chọn người dùng người có thể sử dụng bàn làm việc từ xa. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

  3. Trong hộp thoại Thuộc tính Hệ thống, dưới phần Máy tính Từ xa, chọn Cho phép kết nối từ xa với nút máy tính này.

  4. Gõ nhẹ hoặc bấm Chọn Người dùng và trong hộp thoại Người dùng Điều khiển Máy tính Từ xa, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm.

  5. Trong hộp thoại Chọn Người dùng hoặc Nhóm, thực hiện các bước sau:

   1. Để chọn vị trí tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Vị trí, rồi chọn vị trí bạn muốn tìm kiếm.

   2. Trong Nhập tên đối tượng để chọn, nhập tên hoặc tên người dùng của người bạn muốn thêm rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK. Tên đó sẽ được thêm vào danh sách những người có thể kết nối với PC này.

 2. Hơn nữa, khi bạn muốn kết nối với một PC từ xa, bạn cần biết tên đầy đủ của PC đó.

  1. Mở Hệ thống bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Hệ thống vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hệ thống.

  2. Tên PC đầy đủ được liệt kê dưới Thiết đặt tên máy tính, miền và nhóm làm việc.

 3. Tiếp theo, bạn cần đảm bảo thiết đặt cho chế độ ngủ và ngủ đông được đặt là Không bao giờ, vì bạn không thể kết nối với một PC đang ngủ hoặc ngủ đông. Để biết thêm thông tin, xem Kế hoạch nguồn điện: Các câu hỏi thường gặp

 4. Cuối cùng, nhập tên đầy đủ của PC từ xa vào Kết nối Máy tính Từ xa trên PC cục bộ.

Ghi chú

 • Bạn chỉ có thể cho phép các kết nối từ xa cho những PC đang chạy một số hệ điều hành Windows nhất định. Để biết thêm thông tin, xem phần tiếp theo “ Tôi có thể kết nối với PC nào bằng cách sử dụng Kết nối Máy tính Từ xa?”

Tôi có thể kết nối với PC nào bằng Kết nối Màn hình máy tính Từ xa?

Bạn có thể sử dụng một PC đang chạy bất kỳ phiên bản nào của Windows XP, Windows Vista, và Windows 7, hoặc một PC đang chạy Windows 8, Windows RT, Windows 8.1, hoặc Windows RT 8.1 để bắt đầu một kết nối. Nhưng PC từ xa phải đang chạy một trong những hệ điều hành này của Windows:

 • Windows 8.1 Pro

 • Windows 8.1 Enterprise

 • Windows 8 Enterprise

 • Windows 8 Pro

 • Windows 7 Professional

 • Windows 7 Enterprise

 • Windows 7 Ultimate

 • Windows Vista Business

 • Windows Vista Ultimate

 • Windows Vista Enterprise

 • Windows XP Professional

Làm cách nào để tôi kết nối với PC tại nơi làm việc?

Bạn có thể kết nối với PC làm việc từ một PC làm việc khác hoặc PC tại nhà bạn. Chỉ một người có thể đăng nhập PC một lần. Nếu ai khác sử dụng PC làm việc, bạn sẽ tự động đăng xuất họ khi bạn đăng nhập. Hơn nữa, Tường lửa Windows sẽ tự động mở cổng yêu cầu khi bạn bắt đầu kết nối từ xa. Nếu bạn đang sử dụng một tường lửa khác, bảo đảm rằng cổng dành cho Máy tính Từ xa (thường là 3389) đang mở.

Kết nối từ PC làm việc với một PC làm việc khác

 1. Mở Kết nối Bàn làm việc Từ xa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập mstsc vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm mstsc.

 2. Nhập tên PC làm việc bạn muốn kết nối, sau đó bấm Kết nối. (Bạn cũng có thể nhập địa chỉ IP thay vì tên PC)

Kết nối từ PC tại nhà với PC làm việc

Để kết nối với PC làm việc từ PC tại nhà, bạn cần kết nối với mạng công ty. Bạn có thể thực hiện điều này bằng một trong hai cách (Nếu bạn không chắc nên dùng cách nào, hãy tham khảo người quản trị hệ thống):

 • Mạng Riêng Ảo (VPN). VPN kết nối PC với mạng lớn (thường là mạng công ty) qua Internet. Hỏi người quản trị CNTT tên máy chủ VPN trước khi bạn bắt đầu.

  1. Mở trình hướng dẫn Kết nối Internet bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ vào Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc trên bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm vào Tìm kiếm), nhập Trung tâm Mạng và Chia sẻ vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Trung tâm Mạng và Chia sẻ. Gõ nhẹ hoặc bấm Thiết lập mạng hoặc kết nối mới, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối đến Nơi làm việc.

  2. Làm theo chỉ dẫn trên màn hình.

  3. Mở Kết nối Bàn làm việc Từ xa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập mstsc vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm mstsc.

  4. Nhập tên PC làm việc bạn muốn kết nối, sau đó bấm Kết nối. (Bạn cũng có thể nhập địa chỉ IP thay vì tên PC.)

 • Máy chủ Cổng Kết nối Máy tính Từ xa. Máy chủ Cổng Kết nối Máy tính Từ xa giúp mọi người kết nối với PC làm việc trên mạng công ty từ bất kỳ PC nào bằng kết nối Internet ngay cả khi hai mạng sử dụng giao thức khác nhau. Lưu ý rằng người quản trị hệ thống của bạn có thể không cho phép thay đổi thiết đặt máy chủ Cổng Kết nối Màn hình Máy tính Từ xa.

  1. Mở Kết nối Bàn làm việc Từ xa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập mstsc vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm mstsc.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Hiện Tùy chọn, gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Nâng cao, dưới phần Kết nối từ mọi nơi, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt.

  3. Chọn Sử dụng các thiết đặt máy chủ Cổng Kết nối Máy tính Từ xa này rồi nhập tên máy chủ (hỏi người quản trị hệ thống để biết thông tin này).

  4. Trong Phương pháp đăng nhập, chọn một trong các phương pháp sau:

   • Cho phép tôi chọn sau. Tùy chọn này cho phép bạn chọn cách đăng nhập khi bạn kết nối.

   • Yêu cầu mật khẩu (NTLM). Tùy chọn này yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu khi kết nối.

   • Thẻ thông minh. Tùy chọn này yêu cầu bạn đưa thẻ thông minh vào khi kết nối.

  5. Để giúp kết nối nhanh hơn, chọn hộp kiểm Bỏ qua máy chủ Cổng Kết nối Máy tính Từ xa cho địa chỉ cục bộ.

   Chúng tôi đề nghị bạn chọn tùy chọn này vì nếu máy chủ cổng kết nối đang ở mạng khác với mạng của bạn, bạn sẽ không thể kết nối với các PC trên mạng.

  6. Gõ nhẹ hoặc bấm OK, gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Chung, nhập tên PC bạn muốn kết nối rồi gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối. (Bạn cũng có thể nhập địa chỉ IP thay vì tên PC.)

Làm thế nào tôi có thể mở màn hình Bắt đầu và nút khi kết nối với một PC Windows 8.1 từ xa từ một PC Windows 8.1?

Sử dụng thanh kết nối hiện trên cùng màn hình để mở nút, các ứng dụng gần đây, màn hình Bắt đầu của PC từ xa và sử dụng Kết nối Máy tính Từ xa cạnh các ứng dụng khác.
Menu nút trong thanh kết nối
Menu nút trong thanh kết nối

Ghi chú

 • Nếu cửa sổ Kết nối Máy tính Từ xa không phóng to, bạn cần bấm vào biểu tượng Kết nối Máy tính Từ xa ở phía trên bên trái cửa sổ để hiển thị màn hình Bắt đầu, nút và các tùy chọn khác.

Tại sao tôi không thể kết nối với bằng Kết nối Màn hình máy tính Từ xa?

Đây là vài giải pháp khả thi cho một số sự cố thường gặp mà bạn có thể gặp phải khi cố gắng kết nối với một PC từ xa. Nếu các giải pháp này không hữu hiệu, bạn có thể tìm thêm trợ giúp trên trang web Microsoft Cộng đồng .

 • Không tìm thấy PC từ xa. Nếu bạn thấy lỗi này, thông báo với quản trị viên hệ thống của PC từ xa để bảo đảm bạn có đúng tên PC, sau đó kiểm tra xem bạn đã nhập tên PC chính xác chưa. Nếu bạn vẫn không thể kết nối, thử nhập địa chỉ IP của PC từ xa thay vì tên PC.

 • Có sự cố với mạng. Bảo đảm rằng:

  • Bộ định tuyến đã được bật (chỉ dành cho mạng nhà).

  • Cáp Ethernet đã được gắm vào bộ điều hợp mạng (chỉ dành cho mạng có dây).

  • Công tắc wireless trên PC của bạn đã được bật (chỉ dành cho máy tính xách tay trên mạng không dây).

  • Bộ điều hợp mạng của bạn đang hoạt động.

  Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, thông báo cho người thiết lập mạng của bạn.

 • Cổng Điều khiển Máy tính Từ xa có thể bị chặn bởi tường lửa. Nếu bạn đang sử dụng Tường lửa Windows, làm theo những bước sau:

  1. Mở Tường lửa Windows bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập tường lửa vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Windows Tường lửa.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Cho phép ứng dụng hoặc tính năng vượt qua Tường lửa Windows.

  3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

  4. Dưới Ứng dụng và tính năng được cho phép, chọn Điều khiển Máy tính Từ xa, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  Nếu bạn đang sử dụng một tường lửa khác, bảo đảm rằng cổng dành cho Điều khiển Máy tính Từ xa (thường là 3389) đang mở.

 • Các kết nối từ xa có thể không được thiết lập trên PC từ xa. Để khắc phục, xem câu hỏi "Làm thế nào để tôi kết nối với một PC khác bằng Kết nối Máy tính Từ xa?" trong chủ đề này.

 • PC từ xa chỉ có thể cho phép kết nối các PC có thiết lập Xác thực Mức Mạng. Để biết thêm thông tin, xem câu hỏi "Tôi nên cho phép loại kết nối Máy tính Từ xa nào?" trong chủ đề này.

 • PC từ xa có thể bị tắt. Bạn không thể kết nối với một PC đã tắt, đang ở chế độ ngủ hoặc ngủ đông, vì thế đảm bảo rằng thiết đặt cho các chế độ này trên PC từ xa được đặt là Không bao giờ (chế độ ngủ đông không sẵn có trên tất cả PC). Để biết thêm thông tin, xem Kế hoạch nguồn điện: Các câu hỏi thường gặp.

Ghi chú

 • Nếu bạn có thể nhìn thấy màn hình đăng nhập của PC từ xa nhưng không thể đăng nhập, bạn có thể chưa được thêm vào Nhóm Người dùng Máy tính Từ xa hoặc bất kỳ nhóm nào có quyền quản trị trên PC từ xa. Yêu cầu người quản trị hệ thống thực hiện điều này cho bạn.

Làm thế nào để tôi thay đổi thiết đặt Kết nối Màn hình máy tính Từ xa?

Bạn có thể thay đổi các thiết đặt khác nhau cho kết nối từ xa bao gồm kích cỡ màn hình PC từ xa, âm thanh và tốc độ kết nối.

 1. Mở Kết nối Bàn làm việc Từ xa bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập mstsc vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm mstsc.

 2. Nhập tên PC bạn muốn kết nối.

 3. Trước khi kết nối, gõ nhẹ hoặc bấm Hiện Tùy chọn rồi thực hiện thay đổi bạn muốn trên các thẻ Hiển thị, Tài nguyên Cuc̣ bộ, Chương trình, Trải nghiệm và Nâng cao.

 4. Nếu bạn muốn lưu các thiết đặt này để kết nối sau, gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Chung tab rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

 5. Nhấn hoặc bấm Kết nối.

Tại sao tôi không thể thay đổi một số thiết đặt Kết nối Màn hình máy tính Từ xa?

Người quản trị hệ thống của bạn có thể quản lý các thiết đặt này. Hỏi người quản trị của bạn để biết thêm thông tin.

Tôi nên cho phép loại kết nối Máy tính Từ xa nào?

Trước khi bạn hoặc ai đó có thể kết nối với PC từ xa, bạn cần chọn thiết đặt kết nối phù hợp trên PC từ xa. Để thay đổi thiết đặt từ xa, làm theo các bước sau:

 1. Mở Hệ thống bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Hệ thống vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hệ thống.

 2. Bấm Thiết đặt từ xa. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Có hai tùy chọn thiết đặt từ xa:

 • Không cho phép kết nối từ xa với máy tính này. Điều này sẽ ngăn bất cứ ai muốn kết nối từ xa với PC.

 • Cho phép kết nối từ xa với máy tính này. Điều này cho phép kết nối từ xa trên PC.

  Nếu bạn biết người sẽ kết nối với PC của bạn đang chạy Windows 7, Windows 8, hoặc Windows 8.1 trên PC của họ, kiểm tra Chỉ cho phép kết nối từ các máy tính đang chạy  Bàn làm việc Từ xa có hộp Xác thực Mức Mạng  (khuyên dùng). Các phiên bản này của Windows sử dụng Xác thực Mức Mạng, là một phương pháp xác thực hoàn tất trước khi bạn thiết lập kết nối đầy đủ và màn hình đăng nhập hiện ra. Điều này có thể giúp bảo vệ PC từ xa khỏi các tin tặc và phần mềm độc hại.