Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Khôi phục liên hệ đã xoá

Các liên hệ Outlook.com được chia sẻ trên OneDrive, Skype và các sản phẩm cũng như dịch vụ khác của Microsoft. Nếu bạn vô tình xóa hoặc để mất liên hệ trong danh sách liên hệ Outlook.com, bạn có thể phục hồi chúng. Cách thực hiện:

Để phục hồi liên hệ đã xoá

  1. Vào trang Đăng nhập và nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập, bạn sẽ chuyển trực tiếp đến trang Mọi người.

  2. Trong thanh menu, bấm Quản lý, sau đó bấm Phục hồi liên hệ đã xóa.

  3. Bấm Phục hồi cạnh mỗi liên hệ mà bạn muốn phục hồi hoặc bấm Phục hồi tất cả nếu bạn muốn phục hồi tất cả liên hệ đã xóa.

Nhận thêm trợ giúp về sự cố này

Lưu ý

  • Bạn không thể phục hồi liên hệ đã xóa quá 30 ngày trước.

Để được trợ giúp thêm về cách phục hồi liên hệ, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Truy cập Outlook.com

Cần thêm trợ giúp?