Gói Dịch vụ và Trung tâm Cập nhật


Tải gói dịch vụ hoặc bản cập nhật mới nhất cho phiên bản Windows của bạn

Gói dịch vụ (SP) là một bản cập nhật của Windows, thường kết hợp các bản cập nhật được phát hành trước đó, giúp Windows trở nên đáng tin cậy hơn. Gói dịch vụ, được cung cấp miễn phí trên trang này, có thể bao gồm những cải tiến về hiệu suất và bảo mật cũng như hỗ trợ dành cho các loại phần cứng mới. Đảm bảo rằng bạn cài đặt gói dịch vụ mới nhất để giúp Windows luôn cập nhật. Mất khoảng 30 phút để cài đặt gói dịch vụ và bạn cần khởi động lại máy tính của mình khoảng một nửa quá trình cài đặt.

Cách được khuyến nghị (và dễ dàng nhất) để tải các bản cập nhật như gói dịch vụ là bật Windows Update cho Windows 8, Windows 7 và Windows Vista hoặc Cập nhật Tự động cho Windows XP và để Windows thông báo cho bạn khi bản cập nhật bạn cần đã sẵn sàng cài đặt.

Tìm hiểu cách xác định phiên bản Windows và gói dịch vụ bạn đang chạy


Windows 8.1 là bản cập nhật cho Windows 8.

Tìm hiểu về Windows 8.1.