Thật dễ dàng để chia sẻ Windows 10 PC với các thành viên trong gia đình. Thêm các thành viên trong gia đình bằng cách sử dụng "Thêm thành viên trong gia đình" từ Cài đặt của PC và họ cũng có thể sử dụng PC đó. Và bạn sẽ luôn nắm quyền kiểm soát. Bạn có thể cho phép hoặc chặn họ bằng PC bất cứ lúc nào.

Thêm các con vào gia đình của bạn để giúp chúng an toàn hơn khi trực tuyến. Người lớn trong gia đình có thể xem các báo cáo về hoạt động trực tuyến của các con, giới hạn thời lượng và thời gian chúng sử dụng các thiết bị và giúp đảm bảo chúng không thấy các trang web, ứng dụng hoặc trò chơi không phù hợp. Quản lý trực tuyến các cài đặt dành cho gia đình tại account.microsoft.com/family và các thay đổi sẽ được áp dụng với bất kỳ thiết bị Windows 10 nào con bạn đăng nhập. Bạn cũng có thể thêm người lớn vào gia đình của bạn. Những người lớn này cũng sẽ có thể áp dụng các cài đặt cho các con trong gia đình.

Lưu ý

 • Nếu PC của bạn được kết nối với miền thì các cài đặt gia đình có thể không khả dụng. Hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

Hiển thị tất cả

Để thêm ai đó vào gia đình của bạn

 1. Trên Windows 10 PC, chuyển đến Cài đặt > Tài khoản > Gia đình & những người dùng khác.

 2. Bấm vào Thêm thành viên trong gia đình.

 3. Chọn Thêm trẻ em hoặc Thêm người lớn.

 4. Nhập địa chỉ email của người đó để gửi cho họ lời mời tham gia.

 5. Nếu họ không có địa chỉ email, bấm vào Người tôi muốn mời không có địa chỉ email.

 6. Sau khi họ đã chấp nhận lời mời qua email, hãy để họ đăng nhập vào Windows 10 bằng cùng một địa chỉ email bạn đã gửi lời mời.

Để quản lý các cài đặt gia đình

 1. Trên Windows 10 PC, chuyển đến Cài đặt > Tài khoản > Gia đình & những người dùng khác.

 2. Bấm vào Quản lý cài đặt của gia đình.

 3. Chọn các cài đặt sẽ bật cho tài khoản của con bạn:

  • Hoạt động gần đây cho phép bạn bật tính năng báo cáo hoạt động cho con bạn để bạn có thể xem những gì chúng tìm kiếm trực tuyến. Sau khi bạn bật tính năng này, bạn có thể xem ngay từ trang Hoạt động gần đây những trang web nào con bạn truy cập, những ứng dụng và trò chơi nào chúng tải xuống và chơi cũng như chúng dành bao nhiêu thời gian trên thiết bị của mình Bạn cũng có thể nhận được các báo cáo hoạt động hàng tuần qua email được gửi tới những người lớn trong gia đình.

  • Trang web là nơi bạn có thể bật các hạn chế trang web cho con của bạn. Bạn có thể chọn để chặn hoặc cho phép các trang web cụ thể và hạn chế các trang web được xếp hạng nằm ngoài một độ tuổi nhất định. Nếu bạn có con còn rất nhỏ, bạn cũng có thể chọn chỉ cho phép chúng truy cập vào các trang web mà bạn cho là an toàn.

  • Ứng dụng & trò chơi là nơi bạn có thể bật các hạn chế dành cho ứng dụng và trò chơi. Bạn có thể chọn chỉ cho phép con bạn tải xuống các trò chơi có xếp hạng dưới một độ tuổi nhất định và bạn có thể xem các ứng dụng và trò chơi mà bạn đã chặn hoặc cho phép.

  • Thời gian sử dụng thiết bị cho phép bạn đặt các giới hạn như vào thời điểm nào trong ngày con bạn có thể truy cập vào các thiết bị Windows của chúng và lượng thời gian tối đa chúng có thể sử dụng cho từng thiết bị mỗi ngày.

Để cho phép hoặc chặn không cho một người sử dụng PC

 1. Trên Windows 10 PC của bạn, chuyển đến Cài đặt > Tài khoản > Gia đình và những người dùng khác.

 2. Bấm vào thành viên gia đình bạn muốn cho phép hoặc chặn.

 3. Bấm Cho phép hoặc chặn.

  Cài đặt chỉ áp dụng cho PC này.

Lưu ý

 • Bạn không thể tự xóa mình khỏi gia đình nếu bạn là người lớn duy nhất và vẫn có các tài khoản con trong gia đình. Nếu bạn muốn tự xóa mình, trước hết bạn cần thêm một người lớn khác hoặc xóa tất cả các tài khoản con.

Bạn cần được trợ giúp thêm?