Bạn có thể giữ an toàn cho con mình trên mạng bằng gia đình Microsoft. Khi thiết lập tài khoản cho con bạn và thêm các tài khoản đó vào gia đình, bạn có thể bảo đảm rằng con mình sẽ không nhìn thấy các website, ứng dụng hay trò chơi không phù hợp với độ tuổi của chúng. Bạn có thể xem các báo cáo về hoạt động trực tuyến của chúng, giúp chúng xây dựng các thói quen tốt bằng cách thiết lập các giới hạn về thời lượng và thời điểm chúng có thể sử dụng thiết bị. Cách bắt đầu dễ dàng nhất là thiết lập tài khoản Microsoft cho con bạn, thêm các tài khoản đó vào gia đình của bạn, rồi giúp chúng đăng ký vào Windows bằng chính tài khoản Microsoft đó. Để biết thêm thông tin về tài khoản người dùng, hãy xem Tạo tài khoản người dùngTài khoản người dùng: Câu hỏi Thường gặp.

Ghi chú

 • Nếu PC của bạn được kết nối với miền, thì các thiết đặt gia đình có thể không khả dụng. Hãy kiểm tra với quản trị viên hệ thống của bạn.

Hiển thị tất cả

Cách tạo tài khoản mới cho con bạn trên PC

 1. Đăng nhập vào PC của bạn bằng tài khoản quản trị viên.

 2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Tài khoản, gõ nhẹ hoặc bấm vào Tài khoản khác, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào Thêm tài khoản.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào liên kết Thêm tài khoản trẻ em.

 5. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Nếu con bạn đã có địa chỉ email, nhập rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo và làm theo hướng dẫn.

  • Nếu bạn muốn lấy địa chỉ email mới cho con bạn, gõ nhẹ hoặc bấm Đăng ký địa chỉ email mới và làm theo hướng dẫn.

Mẹo

 • Con bạn còn quá nhỏ, không nhớ được mật khẩu đã nhập? Bạn có thể muốn thiết lập mật khẩu ảnh cho chúng, để chúng có thể đăng nhập bằng ảnh ưa thích thay thế. Để biết thêm thông tin, xem Cá nhân hóa PC của bạn.

Cách thêm tài khoản hiện có trên PC dưới dạng tài khoản trẻ em vào gia đình Microsoft của bạn

Nếu con bạn đã có tài khoản người dùng trên PC, thì bạn có thể thêm các tài khoản đó vào gia đình Microsoft của mình.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản khác.

 3. Chọn tài khoản bạn muốn thêm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào Sửa.

  Nếu con bạn không có tài khoản người dùng chuẩn, xem các bước trước Để tạo tài khoản trẻ em mới.

 4. Trong danh sách Loại tài khoản, chọn Con rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Cách thêm người lớn vào gia đình Microsoft của bạn

 1. Đăng nhập tại account.microsoft.com/family bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Truy cập Người lớn và chọn Thêm.

 3. Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn thêm như người lớn vào gia đình, rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào Gửi lời mời.

  Người được bạn mời sẽ cần chấp nhận lời mời của bạn từ email của họ. Sau khi gia nhập gia đình của bạn, những người đó cũng sẽ có thể quản lý các thiết đặt của trẻ, chấp thuận yêu cầu và xem các báo cáo hoạt động từ web.
Cần thêm trợ giúp?