Có bốn bước chính để thiết đặt một bộ định tuyến không dây:

Hiển thị tất cả

1. Chọn phần cứng đúng

Bạn sẽ cần các phần cứng sau đây để thiết đặt một mạng không dây và kết nối nó với Internet:

 • Một bộ định tuyến không dây.

 • Một PC có bộ điều hợp mạng không dây.

 • Một PC có bộ điều hợp mạng có dây. (Bộ điều hợp mạng có dây chỉ dùng trong quá trình cài đặt và có thể là chính PC có bộ điều hợp mạng không dây).

 • Dây cáp mạng (Ethernet).

2. Cài đặt bộ định tuyến

Nếu bộ định tuyến của bạn có biểu tượng logo Windows hoặc cụm từ "Tương thích với Windows," bạn có thể cài đặt tự động bằng cách sử dụng phiên bản mới nhất của WindowsConnect Now (WCN) trênWindows 8.1Windows RT 8.1, Windows 7, hoặc Windows Vista Service Pack 2

Để cài đặt tự động bộ định tuyến

 1. Lấy bộ định tuyến ra khỏi hộp và cắm vào nguồn điện. Vì bạn đang sử dụng WCN nên không cần nối bộ định tuyến vào PC.

 2. Kết nối với mạng bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt), sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng mạng (Biểu tượng mạng không dây hoặc Biểu tượng mạng có dây). Nhấn hoặc bấm vào mạng bạn muốn kết nối, sau đó nhấn hoặc bấm Kết nối.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào mạng mặc định của bộ định tuyến, có thể xác định qua tên của nhà sản xuất.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào mạng mà bạn muốn kết nối, gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối, rồi làm theo chỉ dẫn trên màn hình.

Ngay cả khi không có WCN, hầu hết bộ định tuyến đều có đi kèm với đĩa CD cài đặt để hỗ trợ cài đặt mạng không dây. Xem lại thông tin đi kèm với bộ định tuyến của bạn.

Nếu không có WCN và CD cài đặt, bạn có thể cài đặt bộ định tuyến theo cách thủ công.

Để cài đặt thủ công bộ định tuyến

 1. Lấy bộ định tuyến ra khỏi hộp và cắm vào nguồn điện.

 2. Kết nối một đầu cáp mạng vào bộ điều hợp mạng có dây của PC và cắm đầu còn lại vào cổng LAN bất kỳ trên bộ định tuyến không dây (bất kỳ cổng nào không có nhãn "Internet", WAN" hoặc "uplink").

  Minh họa của các cổng nằm phía sau của bộ định tuyến
  Các cổng nằm phía sau của bộ định tuyến
 3. Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ trang web cấu hình của bộ định tuyến. Đối với hầu hết các bộ định tuyến, địa chỉ trang web cấu hình là http://192.168.0.1 hoặc http://192.168.1.1.

  Tại trang web cấu hình, đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu có sẵn trong tài liệu đi kèm với bộ định tuyến. Nếu không tìm được tên người dùng và mật khẩu nhưng bạn có kết nối Internet ở một PC khác, bạn có thể tìm kiếm trang web của nhà sản xuất bộ định tuyến trên Internet để biết thêm thông tin.

 4. Cấu hình các thiết đặt sau dựa vào thông tin đi kèm với bộ định tuyến.

  • Chọn một cái tên cho mạng không dây của bạn.

  • Chọn phương thức mã hóa (WPA, WPA2 hoặc WEP) mà bạn muốn để dùng cho bảo mật và bật nó lên.

   Bạn nên dùng WPA2. Chúng tôi khuyến nghị không sử dụng WEP, một dạng mã hóa trước đây. WPA và WPA2 có độ bảo mật cao hơn. Nếu bạn thử WPA hoặc WPA2 nhưng chúng không hoạt động, chúng tôi đề nghị bạn nâng cấp bộ điều hợp mạng của mình để phù hợp với WPA hoặc WPA2.

  • Chọn một mã bảo mật hoặc câu thông hành để kết nối mạng không dây.

  • Thay đổi mật khẩu quản trị mặc định của bộ định tuyến thành mật khẩu mới để người khác không thể kết nối đến mạng của bạn.

3. Kết nối bộ định tuyến với Internet

Kết nối bộ định tuyến của bạn với Internet giúp cho những người trong mạng của bạn có kết nối Internet.

Phụ thuộc vào thiết bị mà bạn có, các bước này có thể thay đổi.

Hiển thị tất cả

Để kết nối một thiết bị (bộ định tuyến và modem kết hợp)

Hình minh họa modem và bộ định tuyến kết hợp được cắm
Cắm vào bộ định tuyến và modem kết hợp
 1. Cắm cáp nguồn của thiết bị vào ổ điện.

 2. Cắm một đầu dây điện thoại hoặc cáp vào cổng mạng diện rộng (WAN) của thiết bị rồi cắm đầu kia vào giắc cắm tường. (Người dùng DSL: Không dùng bộ lọc tín hiệu DSL trên đường dây điện thoại).

 3. Cắm một đầu cáp mạng vào cổng LAN trên thiết bị rồi cắm đầu kia vào cổng mạng của PC. (Nếu bạn đang kết nối không dây, xin bỏ bước này).

 4. Khởi động (hoặc khởi động lại) PC.

Để kết nối hai thiết bị (bộ định tuyến và modem riêng lẻ)

Hình minh họa modem và bộ định tuyến được cắm
Cắm vào bộ định tuyến và modem
 1. Cắm cáp nguồn của modem vào ổ điện.

 2. Cắm một đầu dây điện thoại hoặc cáp vào modem và cắm đầu kia vào giắc cắm tường. (Người dùng DSL: Không dùng bộ lọc tín hiệu DSL trên đường dây điện thoại).

 3. Cắm một đầu cáp mạng vào modem và cắm đầu kia vào cổng mạng diện rộng (WAN) trên bộ định tuyến.

 4. Cắm bộ định tuyến vào ổ điện.

 5. Cắm một đầu cáp mạng vào cổng LAN trên bộ định tuyến và cắm đầu kia vào cổng mạng trên PC mà bạn muốn kết nối đến Internet. (Nếu bạn đang kết nối không dây, xin bỏ bước này).

 6. Khởi động (hoặc khởi động lại) PC.

4. Kết nối PC vào mạng

Bạn có thể giữ PC ban đầu của mình kết nối cố định vào bộ định tuyến bằng kết nối có dây hoặc có thể chuyển qua kết nối không dây. Sau đây là cách kết nối các PC khác vào hệ thống mạng của bạn.

Để kết nối các PC khác vào hệ thống mạng của bạn

 1. Đăng nhập vào PC mà bạn muốn kết nối vào mạng.

 2. Kết nối với mạng bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt), sau đó gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng mạng (Biểu tượng mạng không dây hoặc Biểu tượng mạng có dây). Nhấn hoặc bấm vào mạng bạn muốn kết nối, sau đó nhấn hoặc bấm Kết nối.

 3. Chọn một mạng không dây từ danh sách xuất hiện rồi gõ nhẹ hoặc bấm Kết nối.

  Cảnh báo

  • Nếu có thể, bạn nên kết nối vào mạng không dây có bật chế độ bảo mật. Nếu bạn kết nối vào một mạng không bảo mật thì một người nào đó với những công cụ hỗ trợ có thể thấy toàn bộ những gì bạn làm, bao gồm những trang web mà bạn truy cập, tài liệu bạn làm việc và tên người dùng lẫn mật khẩu của bạn.

 4. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bộ định tuyến của bạn hỗ trợ Windows Connect Now (WCN) hoặc cài đặt bảo mật tín hiệu Wi-Fi (WPS) và có nút nhấn trên bộ định tuyến, hãy nhấn nút và đợi vài giây trong lúc bộ định tuyến tự động thêm PC vào mạng. Trong trường hợp này, bạn không cần phải nhập mật khẩu.

  • Nhập mật khẩu nếu bạn được yêu cầu rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.
Bạn cần được trợ giúp thêm?