Danh sách Đọc giúp bạn theo dõi tất cả những gì bạn muốn đọc. Nếu bạn không có thời gian đọc khi bắt gặp gì đó trên web hoặc trong ứng dụng yêu thích của mình, bạn có thể chia sẻ nó lên Danh sách Đọc và quay lại để đọc sau.

Ghi chú

  • Danh sách Đọc không hoạt động với các chương trình trên máy tính hoặc trình duyệt web trong màn hình nền.

Đây là cách chia sẻ mục lên Danh sách Đọc:

1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải và gõ nhẹ Chia sẻ

Trượt nhanh vào từ bên phải và gõ nhẹ Chia sẻ

Khi bạn tìm thấy điều gì đó mà bạn muốn thêm vào Danh sách Đọc, trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Chia sẻ.
(Nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Chia sẻ.)

Ghi chú

  • Nếu bạn không nhìn thấy Danh sách Đọc như một tùy chọn sau khi gõ nhẹ hoặc bấm Chia sẻ, có thể bạn đang dùng ứng dụng hoặc trình duyệt web trên màn hình nền nên Danh sách Đọc không dùng được.

2. Gõ nhẹ Danh sách Đọc

Gõ nhẹ hoặc bấm Danh sách Đọc

Gõ nhẹ hoặc bấm Danh sách Đọc. Bạn sẽ nhìn thấy bản xem trước của mục bạn đang thêm vào danh sách. Bạn có thể chọn thể loại cho mục từ menu hoặc tạo thể loại mới.

3. Gõ nhẹ Thêm

Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm

Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm. Mục bạn thêm vào sẽ xuất hiện trong Danh sách Đọc dưới phần Hôm nay.

Các bài viết, câu chuyện và nội dung khác bạn thêm vào Danh sách Đọc sẽ xuất hiện trong danh sách theo trình tự thời gian đa dạng về hình ảnh. Bạn có thể đọc khi rảnh rỗi và xóa chúng khi đọc xong.

Xem thêm

Ứng dụng Danh sách Đọc cho Windows: Các câu hỏi thường gặp

Các diễn đàn cộng đồng