Giới thiệu

Hướng dẫn này để giúp bạn thiết lập chia sẻ tệp và máy in trong một mạng có các PC chạy hệ điều hành Windows khác nhau. Vì các hướng dẫn có thể khác nhau, hãy mở hướng dẫn này trên mỗi PC để có được chỉ dẫn đúng, hoặc dùng công cụ chọn ở bên phải để chọn một hệ điều hành.

Để di chuyển trong hướng dẫn, bấm vào từng bước trong ngăn bên trái hoặc bấm Tiếp theo bên dưới, hoàn thành từng bước trước khi tiếp tục.

Ghi chú

  • Nếu tất cả PC trên mạng của bạn chạy Windows 7, Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, chúng tôi đề xuất tạo nhóm nhà thay vì dùng hướng dẫn này. Sẽ dễ hơn rất nhiều trong việc chia sẻ tệp và máy in trong một mạng nhà. Để có hướng dẫn từng bước trong việc tạo và sử dụng nhóm nhà, xem Nhóm Nhà từ đầu đến cuối.
Cần thêm trợ giúp?

Trợ giúp từ cộng đồng

Nhận câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong diễn đàn Windows.

Trợ giúp từ Microsoft

Nhận trợ giúp từ chuyên gia hỗ trợ qua điện thoại, thư hoặc trò chuyện.