Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp!

Tìm thông tin về cách làm và cách bắt đầu tại đây. Bạn cũng có thể nhận trợ giúp từ các diễn đàn và chuyên gia của bộ phận hỗ trợ Answer Desk của chúng tôi.

Chủ đề thịnh hành

Thiết bị này đang chạy hệ điều hành mà chúng tôi không hỗ trợ


Chúng tôi không có bất kỳ chủ đề nào dành cho thiết bị này. Hãy kiểm tra những giải pháp hàng đầu cho các dịch vụ sau đây hoặc chọn phiên bản Windows mà bạn quan tâm.
Danh mục


Nhận thêm hỗ trợ


Hãy tham gia Cộng đồng Microsoft để hỏi và giải đáp câu hỏi về các sản phẩm của Microsoft.

Nếu PC của bạn đã bao gồm Windows khi mua, nhà sản xuất PC cũng có thể trợ giúp về Windows.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc muốn tìm hiểu thêm, Answer Tech của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.