Đôi khi thật đơn giản để cho ai đó xem điều gì trên màn hình của bạn hơn là giải thích về nó. Windows cho phép bạn chụp ảnh màn hình nên bạn có thể lưu, in hoặc chia sẻ những gì bạn thấy. Điều này được gọi là chụp ảnh màn hình hay chụp màn hình.

Bạn có thể chụp ảnh màn hình và tự động lưu thành một tệp, chụp màn hình mà không lưu thành một tệp, hoặc chỉ chụp ảnh màn hình một cửa sổ (thay vì cả màn hình).

Hiển thị tất cả

Chụp ảnh màn hình và lưu thành một tệp

 1. Nhấn phím logo Windows Windows Phím logo+PrtScn. Hoặc, nếu bạn dùng máy tính bảng, nhấn nút logo Windows Nút logo Windows+ nút giảm âm lượng.

  Màn hình sẽ mờ đi một lúc khi được sao chép và lưu thành một tệpbtrong thư mục Ảnh chụp màn hình (thư mục này nằm trong thư mục Ảnh của bạn).

  Thư mục ảnh chụp màn hình
  Thư mục Ảnh chụp màn hình

Chụp ảnh màn hình (không lưu lại)

 1. Nhấn PrtScn.

  Ảnh màn hình được sao chép và bạn có thể dán vào bất kỳ đâu bạn thích.

Chụp ảnh màn hình chỉ một cửa sổ

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào cửa sổ bạn muốn chụp.

 2. Nhấn Alt+PrtScn.

  Ảnh cửa sổ được sao chép và bạn có thể dán vào bất kỳ đâu bạn thích.

Ghi chú

 • Trên một số bàn phím, PrtScn có thể là PrtSc hoặc theo một cách viết tắt tương tự.

 • Một số máy tính xách tay nhất định và các thiết bị khác thiếu phím PrtScn hoặc có thể dùng tổ hợp phím khác để chụp ảnh màn hình. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy tính xách tay hoặc thiết bị của bạn để có thêm thông tin.

 • Một cách khác để chụp ảnh một phần của màn hình là sử dụng Công cụ Cắt của Windows. Để tìm hiểu thêm, xem Sử dụng Công cụ Cắt để chụp màn hình.
Bạn cần được trợ giúp thêm?