Chủ đề

Các chủ đề của Windows chỉ hoạt động trong Windows 7, Windows 8.1Windows RT 8.1. Nếu PC của bạn chạy Windows XP hoặc Windows Vista, bạn vẫn có thể chọn trong số hàng trăm hình nền. Hoặc di chuyển đến các chủ đề đẹp nhất của Windows và cá nhân hoá PC của bạn theo các cách mới.

Cuộc sống hoang dã ở Châu Phi

Cuộc sống hoang dã ở Châu Phi

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Tình cảm Động vật

Tình cảm Động vật

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Toàn cảnh Động vật

Toàn cảnh Động vật

13 hình ảnh theo chủ đề
Điều chỉnh màu cửa sổ cho phù hợp với hình ảnh
Cuộc sống hoang dã ở Nam Cực

Cuộc sống hoang dã ở Nam Cực

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Cuộc sống hoang dã ở Bắc Cực

Cuộc sống hoang dã ở Bắc Cực

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Những chú chim đẹp

Những chú chim đẹp

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lam nhạt
Ong

Ong

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Ngày kỉ niệm của Bing

Ngày kỉ niệm của Bing

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Chim săn mồi

Chim săn mồi

18 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
Vườn Bách Thảo

Vườn Bách Thảo

7 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Những chú thỏ

Những chú thỏ

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổHồng nhạt
Những chú bướm

Những chú bướm

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Những chú bướm Đức

Những chú bướm Đức

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Những chú bướm Nagpur

Những chú bướm Nagpur

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Các chú mèo ở mọi thời điểm

Các chú mèo ở mọi thời điểm

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Các chú mèo ở Mọi nơi

Các chú mèo ở Mọi nơi

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Giao Mùa

Giao Mùa

17 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Sắc màu của Tự nhiên

Sắc màu của Tự nhiên

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổVàng nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Động vật

Chế độ xem Cộng đồng: Động vật

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Chế độ xem Cộng đồng: Động vật 2

Chế độ xem Cộng đồng: Động vật 2

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Chế độ xem Cộng đồng: Động vật 3

Chế độ xem Cộng đồng: Động vật 3

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Chế độ xem Cộng đồng: Côn trùng

Chế độ xem Cộng đồng: Côn trùng

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Côn trùng 2

Chế độ xem Cộng đồng: Côn trùng 2

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Chế độ xem Cộng đồng: Côn trùng 3

Chế độ xem Cộng đồng: Côn trùng 3

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Vườn thú Cougar Mountain

Vườn thú Cougar Mountain

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Cận cảnh Sinh vật

Cận cảnh Sinh vật

7 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Những chú chó vào Mùa hè

Những chú chó vào Mùa hè

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Những chú chó vào Mùa đông

Những chú chó vào Mùa đông

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Cá heo

Cá heo

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lam nhạt
Những con chuồn chuồn

Những con chuồn chuồn

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Những chú vịt con

Những chú vịt con

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổVàng nhạt
Cáo

Cáo

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Họ thú có lông

Họ thú có lông

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Cuộc sống hoang dã ở Galapagos

Cuộc sống hoang dã ở Galapagos

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Cảnh thoáng thấy trong vườn

Cảnh thoáng thấy trong vườn

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Cảnh thoáng thấy trong vườn 2

Cảnh thoáng thấy trong vườn 2

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Cảnh thoáng thấy trong vườn 3

Cảnh thoáng thấy trong vườn 3

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Cảnh thoáng thấy trong vườn 4

Cảnh thoáng thấy trong vườn 4

17 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổHồng nhạt
Sự sống trong Vườn

Sự sống trong Vườn

7 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Sự sống trong Vườn 2

Sự sống trong Vườn 2

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Sự sống trong Vườn 3

Sự sống trong Vườn 3

12 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Mùa hè Đức

Mùa hè Đức

12 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Những chú ngựa

Những chú ngựa

10 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
Chim ruồi

Chim ruồi

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổOải hương
Cuộc sống hoang dã ở Ấn Độ

Cuộc sống hoang dã ở Ấn Độ

16 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Con sứa

Con sứa

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lam nhạt
Chim Lớn

Chim Lớn

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Ánh sáng và Bóng tối 2

Ánh sáng và Bóng tối 2

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Buổi sáng

Buổi sáng

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Ngựa thảo nguyên

Ngựa thảo nguyên

16 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Loài chim ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Loài chim ở Tây Bắc Thái Bình Dương

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Động vật Hoang dã ở Tây Bắc Thái Bình Dương

Động vật Hoang dã ở Tây Bắc Thái Bình Dương

16 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Những chú cún Tinh nghịch

Những chú cún Tinh nghịch

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Gấu trắng Bắc Cực

Gấu trắng Bắc Cực

6 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lam nhạt
Bầy chim Đa sắc

Bầy chim Đa sắc

12 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổCam nhạt
Chim ăn thịt

Chim ăn thịt

8 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Bầy quạ

Bầy quạ

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám đen
Mèo con Ngái ngủ

Mèo con Ngái ngủ

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổHồng nhạt
Chim Nhỏ

Chim Nhỏ

14 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Thế giới Nhỏ bé

Thế giới Nhỏ bé

16 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt
Rắn

Rắn

13 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Chim cú Tuyết

Chim cú Tuyết

7 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu sẫm
Hổ

Hổ

5 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổNâu nhạt
Cá Nhiệt đới

Cá Nhiệt đới

9 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh dương
Vẻ đẹp Hoang dã

Vẻ đẹp Hoang dã

15 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Chó sói

Chó sói

11 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lam nhạt

Các gói chủ đề này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Microsoft và các bên thứ ba khác. Chúng được yêu cầu là chỉ tải xuống cho mục đích sử dụng của riêng cá nhân bạn. Bất kỳ mục đích sử dụng khác, bao gồm cả phân phối lại các gói chủ đề hoặc bất kỳ hành động vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc Thỏa thuận Cấp phép cho Người dùng Cuối khác đều bị cấm.

Bạn chỉ có thể sử dụng các gói chủ đề này trong Windows 8.1, Windows 8, Windows RT 8.1, Windows RT và trong các phiên bản Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise hoặc Ultimate. Các chủ đề trong định dạng chủ đề Windows 8.1 (như chủ đề toàn cảnh) chỉ có thể sử dụng được trong Windows 8.1, Windows 8, Windows RT 8.1Windows RT.

Xem thêm

Chúng tôi đã thay thế các tiện ích bằng các ứng dụng. Tìm hiểu thêm.

Windows đã được thiết kế lại để tất cả dành cho bạn.

Tận hưởng duyệt web tốt hơn với phiên bản mới nhất của Internet Explorer.

Khám phá thế hệ PC mới đầy thú vị được thiết kế cho Windows mới.