Đây là giải pháp cho một vài sự cố thường gặp khi cài đặt các bản cập nhật Bạn có thể có thể tự động giải quyết một số vấn đề bằng cách chạy Trình gỡ lỗi Windows Update

Hiển thị tất cả

Tôi đã cố cài đặt các bản cập nhật nhưng một hay nhiều bản không cài được.

 • Bạn đã thử cài đặt lại cập nhật bằng cách thủ công chưa? Có một số lỗi chỉ là vấn đề không đúng lúc và chúng có thể xảy ra do trang web bận hoặc kết nối Internet chậm hoặc một số yếu tố khác. Đôi khi, bạn chỉ cần cài đặt lại các cập nhật là có thể khắc phục các sự cố này. Để biết thêm thông tin về cách giải quyết các sự cố kết nối, xem Cách giải quyết sự cố kết nối với Windows Update.

  Để kiểm tra cập nhật

  1. Mở Windows Update bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình và di chuyển con trỏ lên trên), gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và phục hồi.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Kiểm tra ngay rồi chờ trong khi Windows tìm kiếm các cập nhật mới nhất cho PC.

  3. Nếu tìm thấy cập nhật, gõ nhẹ hoặc bấm Cài đặt cập nhật.

   Đọc và chấp nhận các điều khoản cấp phép, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hoàn tất nếu cập nhật yêu cầu. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

   Ghi chú

   • Bạn có thể cần phải khởi động lại PC để hoàn tất việc cài đặt một số cập nhật. Lưu và đóng tất cả các tệp và ứng dụng trước khi khởi động lại để bạn không mất dữ liệu của mình.

 • Bạn đã chấp nhận Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft chưa? Nếu chưa, cài đặt lại bản cập nhật và xem lại cũng như chấp nhận điều khoản cấp phép.

  Để chấp nhận điều khoản cấp phép

  1. Mở Windows Update bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình và di chuyển con trỏ lên trên), gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và phục hồi.

  2. Xem lại các thông báo lỗi. Nếu có hiển thị thông báo lỗi về điều khoản cấp phép hoặc cập nhật bị hủy, gõ nhẹ hoặc bấm Thử lại, và chờ đến khi bạn được nhắc xem lại điều khoản cấp phép.

  3. Chấp nhận điều khoản cấp phép và chờ xem bản cập nhật có được cài đặt thành công hay không.

 • PC của bạn có đủ dung lượng trống không? Nếu bạn cần thêm dung lượng trống trên ổ đĩa, bạn có thể cần phải dỡ cài đặt các ứng dụng, xóa các tệp Internet tạm thời, xóa những tệp bạn không sử dụng, hoặc làm rỗng Thùng rác, sau đó thử cài đặt lại cập nhật. Để kiểm tra số dung lượng trống trên ổ đĩa và xem những thứ có thể giải phóng, bạn có thể sử dụng công cụ Dọn Đĩa có trong Windows.

  • Để mở Dọn Đĩa từ bàn làm việc, trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết đặt), gõ nhẹ hoặc bấm bấm Pa-nen Điểu khiển, gõ Người quản trị vào hộp Tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Công cụ Quản trị, rồi gõ đúp hoặc bấm đúp vào Dọn Đĩa.

 • Có phải bạn đã dừng quá trình cài đặt hoặc ngắt kết nối khỏi Internet không? Nếu có, kiểm tra lại các cập nhật khi bạn trực tuyến trở lại và cài đặt bất kỳ cập nhật nào bị hủy hoặc gián đoạn.

 • Có phải bạn đang cài đặt cập nhật trình điều khiển không? Các cập nhật trình điều khiển cho các thiết bị như cạc video thỉnh thoảng có thể gây ra lỗi vì tệp được cài đặt bị hỏng hoặc không phải đúng tệp cho hệ điều hành Windows. Windows Update nên cung cấp cho bạn trình điều khiển được cập nhật mới nhất cho hệ điều hành Windows. Tuy nhiên, nếu bạn gặp sự cố khi cài trình điều khiển thiết bị từ Windows Update, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.

Tôi không biết bản cập nhật nào đã được cài.

Windows Update giữ lịch sử cập nhật để bạn kiểm tra cập nhật nào đã được cài đặt và cài khi nào.

Để xem lịch sử cập nhật của bạn

 1. Mở Windows Update bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình và di chuyển con trỏ lên trên), gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và phục hồi.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem lịch sử cập nhật.

Tôi liên tục được cung cấp bản cập nhật từ Windows nhưng tôi không muốn hoặc đã loại bỏ nó.

Bạn có thể ẩn các cập nhật, khi đó Windows Update sẽ không cung cấp lại cho bạn trừ phi bạn chọn khôi phục nó.

Ghi chú

 • Chúng tôi khuyến cáo bạn không nên ẩn bất cứ cập nhật quan trọng nào.

Để ẩn một bản cập nhật

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Ẩn hoặc hiện cập nhật trong hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ẩn hoặc hiện cập nhật.

 3. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Nếu bạn có các cập nhật quan trọng, bấm vào liên kết để biết các cập nhật quan trọng đang sẵn có.

  • Nếu bạn có các cập nhật tùy chọn, bấm vào liên kết để biết các cập nhật tùy chọn đang sẵn có.

 4. Chọn bất kỳ cập nhật nào bạn muốn ẩn, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào nó rồi gõ nhẹ hoặc bấm Ẩn cập nhật.

Tôi đã ẩn một cập nhật và giờ tôi muốn cài đặt nó.

Bạn cần phải khôi phục bản cập nhật đó vào danh sách, sau đó cài đặt nó.

Để khôi phục một bản cập nhật

 1. Mở Pa-nen Điều khiển bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Pa-nen Điều khiển vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Pa-nen Điều khiển.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Hệ thống và Bảo mật rồi gõ nhẹ hoặc bấm Windows Update.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Khôi phục các cập nhật đã ẩn.

 4. Chọn bản cập nhật bạn muốn cài đặt, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Khôi phục.

  Windows sẽ tự động kiểm tra các cập nhật và nhắc bạn cài đặt cập nhật mà bạn đã khôi phục cũng như bất kỳ cập nhật mới sẵn có nào.

Tôi đã khôi phục các cập nhật ẩn nhưng không thể tìm thấy cái tôi muốn cài đặt.

Điều này xảy ra khi một bản cập nhật mới hơn cung cấp cùng một thứ như bản cập nhật mà bạn cố gắng khôi phục. Windows Update chỉ cung cấp cho bạn bản cập nhật mới hơn.

PC của tôi đã bị tắt trong khi đang cập nhật theo lịch biểu.

Khi bạn khởi động PC sau khi thiếu bản cập nhật theo lịch biểu, Windows sẽ kiểm tra các cập nhật. Bạn có thể cài đặt chúng ngay hay hoãn lại. Nếu PC của bạn đang bật trong quá trình cập nhật theo lịch biểu kế tiếp, khi đó các bản cập nhật sẽ được cài đặt. Bạn cũng có thể cài đặt bất kỳ cập nhật sẵn có nào khi bạn tắt PC.

Tôi liên tục được nhắc khởi động lại PC để hoàn tất việc cài đặt các bản cập nhật.

Một vài cập nhật áp dụng cho các tệp hoặc các dịch vụ mà Windows đang sử dụng, vì thế các cập nhật này không thể được cài đặt trong khi Windows đang chạy. Bạn nên lưu lại công việc của bạn, đóng bất kỳ ứng dụng nào đang mở, sau đó khởi động lại để hoàn tất quá trình cập nhật.

PC đã dừng phản hồi trong khi kiểm tra hoặc cài đặt cập nhật.

Nếu PC dừng phản hồi trong khi kiểm tra hoặc cài đặt các cập nhật, sau đây là một số bước bạn có thể thử để khắc phục sự cố.

Nếu PC dừng phản hồi trong khi kiểm tra các cập nhật

 1. Thử kiểm tra lại các cập nhật.

 2. Nếu bước 1 không hoạt động, thử chạy Trình gỡ lỗi Windows Update.

 3. Nếu bạn vẫn còn gặp sự cố, bạn có thể thử tìm kiếm diễn đàn hoặc đặt câu hỏi trên trang web Cộng đồng Microsoft .

Nếu PC dừng phản hồi trong khi cài đặt các cập nhật sau khi đã khởi động lại

Sử dụng Khôi phục Hệ thống để khôi phục PC về điểm thời gian trước. Để thực hiện việc này, làm theo các bước sau:

 • Tắt PC bằng cách nhấn nút nguồn rồi bật PC lại bằng cách nhấn lại nút đó.

  • Chờ màn hình Sửa chữa Tự động hiện ra.

   Ghi chú

   • Nếu màn hình này không hiện ra, lặp lại bước 1a cho đến khi Sửa chữa Tự động hiện ra.

  • Kế bên tùy chọn Khôi phục Hệ thống, gõ nhẹ hoặc bấm Khôi phục.

  • Thử cài đặt lại các cập nhật.
Bạn cần được trợ giúp thêm?