Để Windows cài đặt các cập nhật quan trọng khi có, hãy bật cập nhật tự động. Cập nhật quan trọng mang đến những lợi ích đáng kể, chẳng hạn như cải thiện độ tin cậy và bảo mật. Bạn cũng có thể đặt Windows tự động cài đặt các cập nhật đề xuất, các cập nhật này có thể xử lý các vấn đề không quan trọng và giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng máy tính của bạn. Cập nhật tùy chọn và cập nhật Microsoft không được tải xuống và cài đặt tự động.

Để biết thêm thông tin về cập nhật tự động và cài đặt cập nhật Windows, xem Windows Update: Các câu hỏi thường gặp.

Để tìm hiểu thêm về các loại cập nhật mà Microsoft phát hành, đi tới bài viết thuật ngữ cập nhật Microsoft trên trang web Trợ giúp và Hỗ trợ của Microsoft.

  1. Mở Windows Update bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình và di chuyển con trỏ lên trên), gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và phục hồi.

  2. Gõ nhẹ hoặc bấm Chọn cách cập nhật được cài đặt.

  3. Dưới phần Cập nhật quan trọng, chọn tùy chọn mà bạn muốn.

  4. Dưới phần Cập nhật được đề xuất, chọn hộp kiểm Cho tôi cập nhật được đề xuất theo cách tôi nhận cập nhật quan trọng.

  5. Dưới phần Microsoft Update, chọn hộp kiểm Cho tôi cập nhật về các sản phẩm Microsoft khác khi tôi cập nhật Windows, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Áp dụng.
Bạn cần được trợ giúp thêm?