Đôi khi cách dễ dàng nhất để sao chép thứ gì đó là chụp ảnh màn hình của bạn—đây là chức năng của Công cụ Cắt. Sử dụng nó để lưu và chia sẻ tin tức, bình luận phim ảnh hoặc công thức nấu ăn.

Bạn có thể chụp một phần hoặc tất cả màn hình PC, thêm ghi chú, lưu ảnh cắt hoặc gửi email ngay từ cửa sổ Công cụ Cắt.

Cửa sổ Công cụ Cắt
Cửa sổ Công cụ Cắt

Để mở Công cụ Cắt

 • Mở Công cụ Cắt bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Công cụ Cắt vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Công cụ Cắt.

Bạn có thể chụp các loại ảnh cắt sau đây:

 • Chụp hình cắt tự do.  Vẽ bất kỳ hình nào xung quanh một đối tượng bằng đầu ngón tay, chuột hoặc bút máy tính bảng.

 • Chụp hình cắt theo hình chữ nhật. Rê con trỏ xung quanh một đối tượng để tạo một hình chữ nhật.

 • Chụp hình cắt cửa sổ. Chọn cửa sổ—như cửa sổ trình duyệt hoặc hộp thoại.

 • Chụp toàn màn hình.  Chụp toàn bộ màn hình.

Chụp một hình cắt.

Trong Công cụ Cắt, gõ nhẹ hoặc bấm mũi tên kế bên nút Mới, chọn loại hình cắt bạn muốn rồi chọn vùng màn hình bạn muốn chụp. Hình cắt tự động được sao chép vào cửa sổ Công cụ Cắt.

Mẹo

 • Bạn có thể chú thích cho phần đã cắt bằng cách viết hay vẽ lên hoặc xung quanh phần ảnh đã cắt đó.

Chụp hình cắt của menu

 1. Sau khi mở Công cụ Cắt, hãy mở menu mà bạn muốn có ảnh của nó.

 2. Nhấn Ctrl+PrtScn.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm mũi tên kế bên nút Mới, chọn loại hình cắt bạn muốn rồi chọn vùng màn hình bạn muốn chụp.

Lưu một hình cắt.

 1. Sau chụp hình cắt, gõ nhẹ hoặc bấm nút Lưu Hình cắt.

 2. Trong hộp thoại Lưu thành, nhập tên tệp, vị trí và loại tệp sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

Loại bỏ URL

Khi bạn chụp một hình cắt từ cửa sổ trình duyệt và lưu thành một tệp HTML, URL sẽ xuất hiện bên dưới hình cắt. Để tránh URL hiển thị lên:

 1. Gõ nhẹ hoặc bấm Công cụ, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Công cụ Cắt, bỏ chọn hộp kiểm Bao gồm URL bên dưới hình cắt (chỉ HTML), sau đó gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Chia sẻ một hình cắt

Sau khi chụp một hình cắt, gõ nhẹ hoặc bấm mũi tên kế bên nút Gửi Hình cắt, sau đó chọn xem bạn muốn gửi hình cắt trong nội dung email hay bằng tệp đính kèm.