Hiển thị tất cả

Tài khoản người dùng là gì?

Tài khoản người dùng xác định cách bạn tương tác với PC của bạn và cá nhân hóa nó. Ví dụ, tài khoản của bạn xác định ứng dụng, tệp và thư mục mà bạn có thể sử dụng, những thay đổi bạn có thể thực hiện với PC và sở thích cá nhân của bạn như bố cục màn hình Khởi động, hình nền màn hình làm việc hoặc màn hình chờ. Nếu bạn tạo tài khoản riêng cho người khác, họ không cần phải có chung thiết đặt với bạn, nghĩa là bạn có thể hạn chế truy cập vào hộp thư email, mạng xã hội và các tệp khác của bạn, và sử dụng hình ảnh tài khoản, màu sắc hoặc hình nền màn hình làm việc khác nhau cho từng tài khoản.

Có ba loại tài khoản. Mỗi loại có mức độ kiểm soát PC khác nhau:

 • Tài khoản người quản trị có quyền kiểm soát PC cao nhất, và nên được dùng hạn chế. Bạn có thể đã tạo loại tài khoản này khi bắt đầu dùng PC.

 • Tài khoản Tiêu chuẩn là loại dùng hằng ngày. Nếu bạn thiết lập tài khoản cho người khác trên PC của bạn, sẽ là một ý hay nếu đưa cho họ tài khoản tiêu chuẩn.

 • Tài khoản trẻ em hữu dụng với những cha mẹ muốn giám sát hoặc hạn chế việc sử dụng PC của con mình, với thiết đặt An toàn Gia đình trong Windows. Để thêm thông tin về An toàn Gia đình, xem Thiết lập An toàn Gia đình.

Ngoài một trong số những loại tài khoản này, bạn cũng có thể chọn phương pháp đăng nhập cho từng loại: mọi người có thể đăng nhập vào Windows bằng tài khoản Microsoft , hoặc tài khoản cục bộ.

Tôi nên đăng nhập vào Windows như thế nào?

Trong Windows 8.1 và Windows RT 8.1, dù bạn tạo tài khoản tiêu chuẩn, tài khoản người quản trị, hay tài khoản trẻ em, bạn cũng có thể chọn một trong hai cách đăng nhập:

 • Bằng tài khoản Microsoft (địa chỉ email và mật khẩu). Đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu cho phép bạn sử dụng các ứng dụng yêu thích, thiết đặt và tùy chọn duy nhất trên mọi PC.

 • Bằng tài khoản cục bộ. Đăng nhập bằng tài khoản cục bộ (có hoặc không có mật khẩu) chỉ cho phép bạn sử dụng các tệp, thiết đặt và ứng dụng trên PC cục bộ của bạn.

Tài khoản Microsoft có gì hay?

Khi bạn đăng nhập vào Windows bằng địa chỉ email và mật khẩu, đó là tài khoản Microsoft của bạn. Người quản trị, người dùng tiêu chuẩn, hoặc trẻ em đều có thể có một tài khoản Microsoft—đăng nhập bằng địa chỉ email là một phần quan trọng.

Khi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, PC của bạn sẽ được kết nối đến lưu trữ đám mây trực tuyến và:

 • Thiết đặt cá nhân của bạn được đồng bộ với bất kỳ PC Windows 8.1 và Windows RT 8.1 nào bạn sử dụng, bao gồm chủ đề, tùy chọn ngôn ngữ, các mục ưa thích trong trình duyệt và hầu hết ứng dụng của bạn.

 • Bạn có thể lấy các ứng dụng trong Windows Store và sử dụng chúng được trên năm PC Windows 8.1 và Windows RT 8.1. (Một số ứng dụng yêu cầu phần cứng cụ thể và thiết đặt phần cứng.)

 • Thông tin liên hệ và trạng thái của bạn bè sẽ tự động cập nhật từ các nơi như Outlook.com, Facebook, Twitter và LinkedIn.

 • Bạn có thể truy vập và chia sẻ ảnh, tài liệu và các tệp khác của bạn từ những nơi như OneDrive, Facebook và Flickr.

Nếu bạn không đăng nhập vào Windows bằng địa chỉ email thì cũng không sao—bạn có thể thiết lập một tài khoản Microsoft bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin, xem Tạo tài khoản người dùng.

Tôi có cần tài khoản người dùng để sử dụng Windows không?

Có. Khi bạn thiết lập Windows lần đầu, bạn đã tạo một tài khoản người dùng. Tài khoản này tự động là tài khoản người quản trị nên bạn có thể kết thúc thiết lập PC của bạn và cài đặt mọi chương trình bạn muốn sử dụng. Tuy nhiên, khi bạn thêm các tài khoản khác vào PC của mình, chúng thường sẽ là tài khoản tiêu chuẩn. Tài khoản tiêu chuẩn là tốt nhất để dùng hằng ngày. Màn hình đăng nhập trong Windows cho biết loại tài khoản nào được thiết lập trên PC đó.

Tôi có cần dùng mật khẩu ở tài khoản của tôi không?

Không, nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản cục bộ. Tuy nhiên, sẽ là ý kiến hay nếu bạn giữ PC bảo mật hơn bằng cách dùng mật khẩu mạnh. Khi bạn dùng mật khẩu, chỉ có ai biết mật khẩu mới có thể đăng nhập.

Làm thế nào để tôi có thể thêm một tài khoản?

Nếu bạn là người quản trị, bạn có thể dễ dàng thêm tài khoản người dùng thông qua Thiết đặt PC. Để được hướng dẫn, xem Tạo tài khoản người dùng.

Cách chuyển sang tài khoản người dùng khác?

Nếu bạn có hơn một tài khoản trên PC, bạn cố thể chuyển sang tài khoản khác mà không cần đăng xuất hay đóng ứng dụng. Để chuyển sang tài khoản khác, làm theo những bước sau:

 1. Mở màn hình Bắt đầu bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình rồi nhấn Bắt đầu. (Hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột tới góc dưới bên trái màn hình, di chuyển chuột hết cỡ vào góc rồi bấm Bắt đầu).

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào hình ảnh tài khoản của bạn, rồi chọn một tài khoản khác từ menu.

Tôi có thể thay đổi tài khoản người dùng của người khác không?

Có, nhưng chỉ khi bạn sử dụng tài khoản người quản trị. Bạn có thể thay đổi loại tài khoản của ai đó, hoặc xóa tài khoản của họ khỏi PC.

Để sửa loại tài khoản trên PC của bạn

Bạn phải đăng nhập dưới vai trò quản trị viên để làm theo các bước này.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản khác.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tài khoản bạn muốn thay đổi rồi gõ nhẹ hoặc bấm Sửa.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào hộp Loại tài khoản, chọn loại tài khoản rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

Để loại bỏ một tài khoản khỏi PC của bạn

Bạn phải đăng nhập dưới vai trò quản trị viên để làm theo các bước này.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản khác.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tài khoản bạn muốn xóa rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Xóa tài khoản và dữ liệu.

  Nếu tài khoản có nhiều dữ liệu liên quan, việc này có thể mất vài phút.

Nếu tôi mất hoặc quên mật khẩu thì sao?

Tùy theo cách thiết đặt PC, bạn có thể thử một vài thứ. Để biết thêm thông tin, xem Cần làm gì nếu bạn quên mật khẩu Windows..
Bạn cần được trợ giúp thêm?